Meny

Enkelte veistrekninger kan få høyere fartsgrenser

Kopstad-Gulli på E18 i Vestfold er blant strekningene som har fått økt hastighet til 110 km/t. Nå vil samferdselsministeren åpne for å øke fartsgrensen på flere veistrekninger. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Samferdselsministeren har bedt Vegdirektoratet vurdere om flere veier kan få høyere fartsgrense enn det de har i dag. 

– Regjeringen ønsker å gjøre reisehverdagen til folk så enkel og effektiv som mulig. Vi ønsker dessuten å utnytte infrastrukturen vi bygger, best mulig. Derfor ber jeg nå Vegdirektoratet vurdere om enkelte veistrekninger som er dimensjonert for det, bør få høyere fartsgrense enn de har i dag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

I et brev ber han Vegdirektoratet kartlegge veistrekninger der fartsgrensen i dag er lavere enn det veien opprinnelig var dimensjonert for, for så å vurdere om fartsgrensen kan settes opp. 

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte eksisterende infrastruktur best mulig. Den respekten trafikantene har for skilta fartsgrenser, avhenger dessuten av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene på veistrekningen. Derfor ber jeg nå om denne gjennomgangen, sier Dale.

Les også:  Snart vil «alle» følge fartsgrensene

Økte til 110 i 2014

Fartsgrensene har allerede blitt økt flere steder i Norge etter at Høyre og Frp kom i regjering i 2013. I juni 2014 ble 110-sonene innført på enkelte motorveistrekninger, for første gang i Norge. Fram til år 2000 var 90 kilometer i timen den høyeste fartsgrensen i Norge. 

Samferdselsministerens ønske om høyere fartsgrenser kommer like etter at Transportøkonomisk Institutt (TØI) la fram en rapport bestilt av Vegdirektoratet hvor de anbefaler å senke fartsgrenser for å redde liv. 

Les også:  Nye E39 på Sørlandet kan få 120 kilometer i timen

TØI anbefaler lavere fartsgrenser

TØI foreslår at 80-soner utenfor tettbygde strøk omgjøres til 70-soner og at 50-soner i tettbygde strøk omgjøres til 40-soner. I tillegg foreslår de å gjøre om 60-soner til 50-soner. Det skrev bilnettstedet Broom forrige uke. 

Ifølge rapporten vil en senking av fartsgrensene kunne redusere antall døde i trafikken i Norge med 20 og 35 personer årlig. 

Det er Samferdselsdepartementet som avgjør hvilke fartsgrenser som skal være gjeldende. 

Motor
Populært