Ny forskning: Klimaendringer har endret størrelsen på menneskekroppen

<p>Menneskekroppen har endret seg pga. klimaendringer. Menneskehjernen har derimot blitt påvirket av andre viktige faktorer.</p>
Menneskekroppen har endret seg pga. klimaendringer. Menneskehjernen har derimot blitt påvirket av andre viktige faktorer. Foto: Jim Watson / AFP Photo

Et forskningsteam fra Storbritannia og Tyskland har funnet en sammenheng mellom endringer i klima og størrelsen på menneskekroppen de siste million årene.

Ifølge en forskningsrapport publisert i tidsskriftet Nature Communications, har størrelsen på menneskekroppen svingt betraktelig de siste million årene på grunn av klimaendringer.

Et team av forskere ledet av Universitetet i Cambridge, i Storbritannia og Universitetet i Tübingen i Tyskland har samlet inn målinger av hjerne- og kroppsstørrelse fra mer enn 300 fossiler fra Homo-slekten eller -familien, som moderne mennesker - homo sapiens - tilhører.

Teamet har brukt disse dataene og kombinert dem med en rekonstruksjon av jordas regionale klima fra de siste million årene for å beregne hvilket klima hver fossil ville ha opplevd da det var et levende menneske.

Større kropper tåler kulde bedre

Forskernes funn gikk ut på at klima - da spesielt temperaturer - har vært den viktigste driveren til endringer i kroppsstørrelse de siste million årene. Forskningen viser at jo hardere og kaldere klima, jo større var kroppene, mens varmere klima var knyttet til mindre kropper.

– Større kropper kan beskytte individer fra kalde temperaturer. Jo større du er, jo mindre er overflaten sammenlignet med volumet ditt. Dermed sparer du på varmen mer effektiv, sier Andrea Manica, professor i evolusjonær økologi ved Universitetet i Cambridge til CNN.

Dette er noe man ser hos mange dyrearter sier hun. Det nye er at vi nå vet at klimaendringer var en stor årsak til forandringene i kroppsstørrelse de siste million årene, legger professoren til.

Ikke like sikkert om hjernen

Forskerne undersøkte også om klima kunne ha påvirket hjernestørrelsen. Der er de derimot ikke like sikre.

Forskerteamet fant at klima har spilt en rolle i størrelse på hjernen, men det var også mange variasjoner i hjernestørrelse som ikke kunne forklares med klimaendringer.

Blant annet fant de ingen sammenheng mellom hjernestørrelse og temperatur. I stedet fant de en sammenheng mellom store hjerner og stabile miljøer, hvor det har vært god tilgang til ressurser.

Andrea Manica ved Universitetet i Cambridge forteller at de hos de eldste fossilene fra homo-slekten fant større hjerner hos de som bodde i åpne habitater. Dette trolig fordi de måtte jakte på veldig store pattedyr.

Dette mener han viser at det er andre faktorer som kognitive utfordringer, stadig mer komplekse sosiale liv, mer varierte dietter og mer sofistikert teknologi som var de viktigste driverne for endringer i hjernestørrelse.

Vil trolig ikke skje nå

Manica tror det er lite sannsynlig at klimaendringene vi opplever i dag vil ha noen dramatisk innvirkning på våre kropper enda.

– De endringene vi beskriver har skjedd over titusenvis av år, så noen få år med klimaendringer vil gjøre lite med kroppene og hjernen vår.

Personvernpolicy