Fire av ti nordmenn er bekymret for egen helse

Fire av ti nordmenn er bekymret for egen helse. – Hvert minutt teller, sier lege.
Fire av ti nordmenn er bekymret for egen helse. – Hvert minutt teller, sier lege. Foto: Shutterstock / NTB

– I små porsjoner kan bekymring skjerpe oss slik at vi blir mer påpasselige, sier lege.

I en ny undersøkelsen, gjennomført av YouGov på vegne av Herbalife Nutrition, oppgjør 23 prosent av nordmenn at de har dårlig helse.

Fire av ti nordmenn oppgir også at de er bekymret for egen helse. Flere er redd for å få livsstilssykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer.

– Skal ganske mye til, sier lege.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført i januar 2023 av YouGov for Herbalife Nutrition. Den er gjennomført på tvers av de nordiske landene, Sverige, Norge, Danmark og Finland, av et representativt utvalg mellom 18 og 74 år.

Undersøkelsen har tatt sikte på å avdekke holdninger og vaner tilknyttet trening og kosthold. Den hadde 4026 respondenter i Norden, og 1005 respondenter i Norge. Den er derfor representativ i de fleste fylkene.

Redd for å utvikle livsstilssykdommer

Av de spurte oppgir 34 prosent at de ønsker bedre helse, men manglende tid, evne og motivasjon til å øke aktivitetsnivået gjør at mange nordmenn setter kjepper i hjulene.

– Dagens samfunn er dessverre tilrettelagt på en måte som i stor grad motvirker fysisk aktivitet, med mye stillesitting, bilbruk og skjermtid, som nok gjør det vanskelig for mange å finne tid og motivasjon til å endre livsstil, sier lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Michael Thorp i en pressemelding.

Les mer om helse og livsstil her!

Undersøkelsen viser at 16 prosent er redd for å få diabetes, mens 26 prosent er redd for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

– Jeg forstår at man kan være bekymret, men det er viktig å huske på at det skal ganske mye til før man utvikler en sykdom på bakgrunn av dårlig livsstil, sier Thorp og legger til:

– I små porsjoner kan bekymring skjerpe oss slik at vi blir mer påpasselige.

Slik vurderer nordmenn sin egen helse:

Jeg ser på meg selv som normalvektig: 52%

Jeg ser på meg selv som overvektig: 37%

Jeg ser på meg selv som veldig overvektig: 5%

Jeg vurderer min helse som normal: 49%

Jeg vurderer min helse som dårlig: 23%

Jeg vurderer min helse som god: 19%

Jeg vil få en finere kropp før sommeren: 19%

Jeg ønsker generelt å få en bedre helse: 34%

Jeg vil ned i vekt: 39%

Hjernen lurer oss

Videre oppfordrer han nordmenn som føler seg i dårlig form til å se etter dagligdagse gjøremål som kan øke aktiviteten, som for eksempel å gå eller sykle til jobb, velge trappen fremfor heisen og innføre hurtig gange der det lar seg gjøre.

Michael Thorp er lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
Michael Thorp er lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

– Hvert minutt teller. Husk at helsemyndighetenes anbefaling om 30 minutter daglig aktivitet også kan deles opp i bolker i løpet av dagen, sier han.

Ifølge Thorp lurer hjernen oss til å tro at vi ikke trenger fysisk aktivitet. Dette fordi forfedrene våre måtte bevege seg for å overleve, mens hjernen vår nå forteller oss at dersom du ikke trenger å løpe fra fare, bør du hvile deg.

– Men her tar hjernen feil. Selv om man ikke lenger trenger å løpe fra farer, bør man løpe fra hjerte- og karsykdommer, diabetes og overvekt, som vi jo ser mange nordmenn er bekymret for, sier Thorp.