Ny studie: Moderna beskytter bedre mot Delta enn Pfizer

<p>Ifølge to nye vaksinestudier tyder resultatene på at Moderna-vaksinen er mer effektiv enn Pfizer for å beskytte mot de farligste variantene av coronaviruset.</p>
Ifølge to nye vaksinestudier tyder resultatene på at Moderna-vaksinen er mer effektiv enn Pfizer for å beskytte mot de farligste variantene av coronaviruset.

Den svært smittsomme varianten av coronaviruset, Delta, har resultert i en fjerde smittebølge mange steder i verden. Én vaksine skiller seg ut og viser seg å være mer motstandsdyktig.

Deltavarianten ble første gang oppdaget i India. De siste månedene har denne varianten dominert spredningen i en rekke land, også i Norge.

Årsaken er egenskaper ved virusvarianten som lettere trenger gjennom kroppens forsvarsmekanismer.

Også fullvaksinerte smittes av Delta til tross for at de har mottatt to vaksinedoser.

50.000 deltok i studien

Av de mest brukte vaksinene er det spesielt én som nå peker seg ut, og som gir den mest optimale beskyttelsen, melder Reuters.

Ifølge to nye vaksinestudier publisert i nettjournalen medRxiv tyder resulatene på at Moderna er mer effektiv enn Pfizer.

Mer enn 50.000 pasienter deltok i forskningsstudien.

Sterkere immunrespons

Ett av funnene viser at eldre sykehjemsbeboere som var vaksinert med Moderna hadde en sterkere immunrespons, spesielt mot bekymringsfulle virusvarianter, enn beboere som var vaksinert med Pfizer og BioNTech.

Studiene er foreløpig ikke fagfellevurdert av uavhengige forskere.

Til nå i Norge er det oppdaget minst 34.671 tilfeller av alfavarianten, 548 tilfeller av betavarianten og 3.365 tilfeller av deltavarianten.

Fullvaksinerte nordmenn smittet

Syv prosent av alle coronasmittede nordmenn, som er registrert i løpet av de to siste ukene, er fullvaksinerte.

Ifølge Folkehelseinstituttet gir vaksiner beskyttelse mot alvorlig sykdom etter kun én vaksinedose, også mot deltavarianten, selv om effekten er betydelig redusert sammenlignet med beskyttelse mot alfavarianten av coronaviruset.

Flere land planlegger å tilby eldre og personer i risikogrupper en tredje vaksinedose.

Personvernpolicy