LHL-sykehuset måtte permittere 60 – reagerer på Bent Høies fremstilling

<p>- Det har generelt vært mindre rehabiliteringspasienter hos både private ideelle og i helseforetakene i de ukene hvor det var strenge smitteverntiltak i landet. I denne situasjonen har noen virksomheter sett seg nødt til å vurdere og effektuere permitteringer, skriver helseminister Bent Høie (H) i et svar på spørsmål fra FrP om LHL-sykehuset.</p>
- Det har generelt vært mindre rehabiliteringspasienter hos både private ideelle og i helseforetakene i de ukene hvor det var strenge smitteverntiltak i landet. I denne situasjonen har noen virksomheter sett seg nødt til å vurdere og effektuere permitteringer, skriver helseminister Bent Høie (H) i et svar på spørsmål fra FrP om LHL-sykehuset. Foto: NTB scanpix

LHL-sykehuset Gardermoen mener kostbare forberedelser til corona-beredskap og manglende signatur på avtale er årsaker til at de måtte gå til permittering av leger og sykepleiere.

Det var i mars at LHL-sykehuset Gardermoen gikk dialog med Akershus universitetssykehus (Ahus) om en avtale som gikk ut på å bistå med behandling av pasienter med covid-19. For å forberede seg til denne beredskapsrollen omorganiserte og bygde sykehuset om for opp mot 20 millioner kroner.

Før avtalen ble underskrevet, skal Helse Sør-Øst ha kommet på banen og sagt at de ønsket å være avtalepart i stedet for Ahus, fordi det kunne bli aktuelt for flere andre sykehus å sende pasienter til LHL-sykehuset, har generalsekretær i LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) Frode Jahren forklart overfor Romerikes Blad.

Forrige uke så spesialistsykehuset seg nødt til å permittere 60-70 leger og sykepleiere. LHL pekte på manglende signatur på den forespeilede avtalen fra det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst som en utløsende faktor.

– Da ukene gikk og vi ikke fikk oppdrag, kunne vi ikke ha høye løpende kostnader, sa kommunikasjonssjef i LHL Martin Steen til ABC Nyheter forrige uke.

Han sa videre at LHL forventer at det offentlige vil ta regningen for de opp mot 20 millionene som sykehuset har brukt for å forberede seg til coronabistand.

– Midlene som er brukt til å bygge om og forberede, tar vi for gitt at vi får dekket av det offentlige, fordi det er de som har bedt oss om å bygge om og forberede oss til en «worst case» utvikling av coronasmitte i Norge, sa Steen.

Bakgrunn: 60-70 leger og sykepleiere permittert ved LHL-sykehuset: – Skandale

Frp-politiker Himanshu Gulati som overfor ABC Nyheter kalte saken en skandale, stilte et skriftlig spørsmål til Bent Høie (H) om saken tirsdag forrige uke. Han spurte hva helseministeren tenker om saken, og om Høie ville ta initiativ til at Helse Sør-Øst raskt kommer med en avklaring overfor LHL-sykehuset.

Torsdag kom svaret fra helseministeren, hvor han skriver at arbeidet med en beredskapsavtale fremdeles pågår, «og det er ventet at Akershus universitetssykehus og LHL vil inngå en slik beredskapsavtale».

– En slik avtale vil bidra til at helseforetaket kan stå kapasitetsmessig bedre rustet til å håndtere et stort antall covid-19-pasienter om det blir behov for det, forutsatt at det gjøres nødvendige og hensiktsmessige forberedelser, skriver Høie.

Knytter permitteringer til rehabilitering, ikke beredskap

I helseministerens svar kommer det også frem at Helse Sør-Øst ikke deler oppfatningen om at manglende signatur på avtalen fra deres side er den bakenforliggende grunnen til at LHL-sykehuset permitterte ansatte.

Han viser til at LHL-sykehuset Gardermoen har i dag en avtale med Helse Sør-Øst RHF om rehabiliteringstjenester, i tillegg til en del andre tjenester.

– Helse Sør-Øst RHF oppfatter at permittering av personell knytter seg til virksomhetens rehabiliteringstjenester, skriver Høie.

Les også: Fastslår at menn har høyere risiko for å dø av covid-19

– Ikke manglende utbetalinger som er årsak til permitteringer

Kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst Gunn Kristin Sande opplyste til ABC Nyheter forrige uke at LHL-sykehuset får like store økonomiske overføringer fra Helse Sør-Øst RHF for rehabiliteringsvirksomheten nå som før coronaepidemien.

Dette kommer også frem i Høies svar, hvor han viser til at LHL har fått utbetalt a-konto beløp for rehabiliteringstjenestene hver måned i 2020 slik som i 2019, og at det er gjort klart overfor LHL at dette vil gjelde også for mai måned.

– Det er således heller ikke manglende utbetalinger fra Helse Sør-Øst RHF som er årsak til eventuelle permitteringer, skriver helseministeren og fortsetter:

– Samtidig har det generelt vært mindre rehabiliteringspasienter hos både private ideelle og i helseforetakene i de ukene hvor det var strenge smitteverntiltak i landet. I denne situasjonen har noen virksomheter sett seg nødt til å vurdere og effektuere permitteringer.

Helseministeren viser også til at Helse Sør-Øst i tråd med oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet, legger opp til mer normal drift fremover.

– Videre opplyser Helse Sør-Øst RHF at det vil være dialog med LHL om en mulig økning i antall rehabiliteringspasienter fremover, slik at det ikke blir for lange ventelister innen dette fagområdet, skriver Høie.

Les også: Leger advarer om økt fare for blodpropp ved covid-19

LHL: – Høies fremstilling blir ikke riktig

LHL er ikke enig i helseministerens fremstilling av saken.

– Den blir ikke riktig. Det er langt flere elementer og problemstillinger i saken som han antakelig ikke er informert om. Og som har ført oss opp i denne situasjonen, sier kommunikasjonsdirektør Martin Steen til ABC Nyheter.

– Vi er i en dialog med Helse Sør-Øst med sikte på å finne gode løsninger på ekstrakostnadene vi har hatt, legger han til.

LHL har i lengre tid vært i økonomisk krise. Etter sykehussatsingen som skal ha kostet 1,4 milliarder kroner, har foreningen aldri klart å få oppdrag nok fra det offentlige til å utnytte kapasiteten på sykehuset som sto ferdig vinteren 2018, e, ifølge Romerikes Blad.

Bakgrunn: Helseforening står i fare for å gå konkurs

ABC Nyheter sendte fredag spørsmål til helseminister Bent Høie om saken, men dette ble ikke besvart under pressekonferansen fredag ettermiddag.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært