Picato brukes for å forebygge hudkreft – tilbakekalles på grunn av mulig risiko for hudkreft

<p>Skadene i huden som Picato brukes mot – aktinisk keratose, også kalt solar keratose – er vanlige, særlig blant eldre. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix</p>
Skadene i huden som Picato brukes mot – aktinisk keratose, også kalt solar keratose – er vanlige, særlig blant eldre. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

Europeiske legemiddelmyndigheter stanser salg av legemiddel mot solskader i huden, etter at studier viser mer hudkreft hos pasienter som brukte Picato, sammenlignet med andre behandlinger.

– Det paradoksale er at man har brukt Picato for å forebygge hudkreft, men så ser det dessverre ut til at behandlingen i seg selv kan gi økt risiko for hudkreft, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk til ABC Nyheter.

Picato er en gel med virkestoffet ingenolmebutat som brukes til behandling av hudforandringer som skyldes solstråling (aktinisk keratose).

Produktet tilbakekalles fra apotek og grossister, etter at europeiske legemiddelmyndigheter, European Medicines Agency (EMA), har valgt å suspendere tillatelsen til å selge Picato.

Mer om Picato og kreftrisiko

Picato, som inneholder virkestoffet ingenolmebutat, brukes til behandling av hudforandringer som skyldes solstråling (aktinisk keratose).

En 3-årig studie med 484 pasienter viste høyere forekomst av plateepitelkreft ved bruk av ingenolmebutat sammenlignet med imikvimod (3,3 % versus 0,4 % av pasientene).

En analyse av 8-ukers utprøvinger med ingenolmebutat hos 1262 pasienter, viste en høyere forekomst av godartede svulster sammenlignet med gel uten virkestoff (1,0 % versus 0,1 % av pasientene).

Ingenoldioksat er en forbindelse som ligner ingenolmebutat. Fire kliniske utprøvinger med ingenoldioksat hos totalt 1234 pasienter viste høyere forekomst av svulster, inkludert basalcellekreft, Bowens sykdom og plateepitelkreft sammenlignet med gel uten virkestoff (7,7 % versus 2,9 % av pasientene). Utviklingen av legemidler med ingenoldioksat er stoppet.

Kilde: Legemiddelverket.no

Dette skjer etter at resultatene fra flere studier har vist en økt forekomst av hudkreft i områder som er behandlet med Picato, sammenlignet med andre behandlinger eller placebo.

(Se faktaboks.)

Ifølge Reseptregisteret var det 5273 nordmenn som fikk skrevet ut Picato i 2018. Året før var antallet 5458 og i 2016 var det 5363 brukere.

Hortemo i Legemiddelverket forklarer at aktiniske keratoser som Picato brukes mot, er vanlige.

– Aktinisk keratose er en solskade, som også kalles solar keratose. Det er en vanlig tilstand blant voksne, og forekomsten øker med alderen. En studie har vist at mellom 11 og 26 prosent av voksne i Nord-Europa har slike hudskader, forklarer Hortemo.

Forekomsten er høyere blant middelaldrende og eldre mennesker.

Les også: Nasjonal ekspertgruppe får 14,8 millioner til lungekreftforskning: – Kan bidra til å endre synet på pasientgruppen

Legemiddelselskapet har fått meldinger om svulster hos pasienter

Hortemo forklarer at det er tre grunner til å behandle slike solskader i huden.

– Den ene er for å stanse sykdomsutviklingen i huden, den andre er for å forebygge utvikling av hudkreft og den tredje er mer kosmetiske grunner, sier han og fortsetter:

– Når man har aktinisk keratose er det en liten sjanse for at man utvikler hudkreft i området. Så viser det seg uheldigvis at behandling med Picato i seg selv kan gi litt økt risiko for hudkreft.

Det har også kommet rapporter om svulster hos pasienter som har blitt behandlet med Picato, opplyser legemiddelselskapet Leo Pharma i et brev der de informerer helsepersonell om den mulige risikoen.

– Når man har aktinisk keratose er det en liten sjanse for at man utvikler hudkreft. Så viser det seg uheldigvis at ved bruk av Picato så ser det ut at behandlingen i seg selv gir økt risiko for hudkreft, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk. Foto: Legemiddelverket
– Når man har aktinisk keratose er det en liten sjanse for at man utvikler hudkreft. Så viser det seg uheldigvis at ved bruk av Picato så ser det ut at behandlingen i seg selv gir økt risiko for hudkreft, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk. Foto: Legemiddelverket

Legemiddelverket har fått inn ti bivirkningsmeldinger knyttet til bruk av Picato, men ingen av dem omhandler hudkreft, opplyser Hortemo.

Les også: Basalcellekreft er ikke dødelig, men kan bli svært plagsom

– Hudleger har flere alternativer å velge mellom

Han understreker at det å beskytte seg mot sola og unngå overdrevne mengder med sol, er den beste måten å forebygge disse hudforandringene.

– Når man først har fått aktinisk keratose finnes det flere alternativer til behandling. Det finnes andre kremer enn Picato, de mest brukte alternativene er Zyclara og Aldera med virkestoffet imikvimod, og fluorouracil.

Foruten lokalbehandling med krem, kan man bruke frysebehandling av lesjonene eller man såkalt fotodynamisk behandling der man kombinerer en type krem og lys.

På sine nettsider skriver Legemiddelverket at helsepersonell bør vurdere andre behandlingsalternativer, samt be pasienter være på vakt mot utvikling av hudlesjoner og oppsøke lege dersom slik skade oppstår.

EMA går fremdeles gjennom de tilgjengelige dataene, og har valgt å suspendere Picato i hele EU mens vurderingen pågår på grunn av den mulig økte risikoen for hudkreft.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært