Hva skjer om du blir smittet av det nye coronaviruset?

<p>Et TEM-bilde av det nye coronaviruset – kalt 2019-nCoV.</p>
Et TEM-bilde av det nye coronaviruset – kalt 2019-nCoV. Foto: China Cdc Via Gisaid Ivdc / Reuters / NTB scanpix

– Foreløpig er det andre smittsomme luftveissykdommer som er farligere for oss enn dette viruset. Men situasjonen forandrer seg dag for dag, sier professor Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen.

Det nye coronaviruset ble først påvist i den kinesiske byen Wuhan. Antallet smittede og døde øker dag for dag. Tirsdag meldte kinesiske helsemyndigheter om totalt over 4000 smittede og 106 døde.*

Viruset har spredd seg ut av landet med personer som har vært i Kina, blant annet til Sør-Korea, Japan, Thailand , Australia , USA , Frankrike og Tyskland.

Her hjemme omtales viruset enkelte steder som «skrekkviruset» og en apotekkjede melder om økt etterspørsel etter munnbind, ifølge NTB.

Hva vet man om alvorligheten av dette nye coronaviruset per i dag – og er det grunn til bekymring? Vi spør professor Rebecca Cox som er leder av Influensasenteret ved Universitetet i Bergen.

– Hvis man ellers er frisk og blir smittet, hva slags symptomer får man?

– De som blir smittet får vanligvis feber, hoste og trøtthet, og de som har milde symptomer har gjerne sår hals, sier professoren til ABC Nyheter.

– Per i dag ser det ut som omtrent 75 prosent av de smittede har en mild infeksjon. Det setter det i perspektiv, fortsetter hun.

Kanskje kan andelen som merker lite til viruset være enda høyere, fordi de ikke har vært i kontakt med helsevesenet, forklarer Cox.

– Det er antagelig en stor andel som har mild luftveisinfeksjon med dette viruset, som ikke har blitt laboratorietestet. Man tar stort sett kontakt når man har mer alvorlige symptomer.

– For dem som får en mild sykdom, vil symptomene vare om lag en uke, legger hun til.

Slik det ser ut i dag, tar det noe tid før alvorlig sykdom oppstår, forklarer Cox.

– Det ser ikke ut til at de blir alvorlig syke veldig fort.

– Men de som blir alvorlig syke får lungebetennelse med pustevansker, og i verste fall alvorlig lungesvikt og død. Det er et sted mellom 1-4 prosent som dør av dette coronaviruset.

Til sammenligning har SARS, et annet coronavirus, en dødelighet på cirka 10 prosent, mens MERS, som også er beslektet, har en dødelighet på rundt 35 prosent.

– Foreløpig er det andre smittsomme luftveissykdommer som er farligere for oss enn dette coronoaviruset, sier professor Rebecca Cox som leder Influensasenteret på Universitetet i Bergen. Foto: UiB
– Foreløpig er det andre smittsomme luftveissykdommer som er farligere for oss enn dette coronoaviruset, sier professor Rebecca Cox som leder Influensasenteret på Universitetet i Bergen. Foto: UiB

– Vi vet ikke så mye om dette viruset enda, men det som er bra er at Kina har delt mye mer informasjon enn de gjør ellers. Med god informasjon og god diagnostikk legger man til rette for at de som blir alvorlig syke kan få god støttebehandling.

– Hva slags behandling er det snakk om?

– Det varierer litt. I noen tilfeller trenger pasienten oksygen, noen legges i respirator.

– Rundt halvparten av dem som blir alvorlig syke, har underliggende sykdom

– Er det slik at de som er mer utsatt for alvorlig sykdom ved influensa, også er mer utsatt for å bli alvorlig syke av coronaviruset?

– Vi vet ikke nok, men jeg vil anta at det er de som er mest utsatt. Det er som oftest de som har underliggende sykdom, eller de som er veldig unge eller veldig gamle som blir hardest rammet ved luftveisinfeksjoner.

– Per i dag ser det ut som rundt halvparten av dem som blir alvorlig syke, har underliggende sykdom.

– Er det grunn til å være bekymret for dette coronaviruset her hjemme i Norge?

Fakta om utbruddet:

* Hittil er minst 81 personer bekreftet døde av virussmitte, alle i Kina.

* I tillegg har 2.744 mennesker fått påvist smitte i Fastlands-Kina.

* Det er også oppdaget et 20-30-talls smittetilfeller i Taiwan, Hongkong og Macau, samt i Japan, Sør-Korea, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Nepal, USA, Canada, Frankrike og Australia. Dette dreier seg om personer som har vært i Kina.

* Viruset ble først oppdaget i byen Wuhan i begynnelsen av januar. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.

* I forsøket på å hindre spredning har myndighetene isolert Wuhan og nabobyene med til sammen over 50 millioner innbyggere.

* Myndighetene har dessuten sendt 959 legeteam til Wuhan fra andre provinser. Fra før har hæren sendt helsepersonell. To nye sykehus skal etter planen stå klare neste uke.

* En rekke kinesiske byer har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg. Flere land har innført ekstra kontroll av reisende.

* Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise.

(Kilde: AP, Ritzau, Reuters, NTB)

– Det er ikke påvist noen tilfeller i Norge. Først må noen komme til landet som er smittet, så må viruset spre seg her. I Europa er det bare i Frankrike hvor det er påvist coronavirus per i dag.* Så jeg vil si man er relativt trygg i Norge, svarer Cox og fortsetter:

– Foreløpig er det andre smittsomme luftveissykdommer som er farligere for oss enn dette viruset. Men situasjonen forandrer seg dag for dag.

Professoren viser til at vi er inne i en sesong med forkjølelse, influensa og andre luftveisinfeksjoner, og mener man kommer langt med sunn fornuft og god hygiene.

– Som ved alle infeksjoner er gode hygienetiltak viktig for å unngå å bli smittet, som vask av hender med såpe og vann og bruk av hånddesinfeksjon der vann og såpe ikke er tilgjengelig.

– Hvis man nyser, bør man gjøre det i armkroken eller i et papirlommetørkle, som man kaster, og så vaske hendene etterpå. Da bidrar man til at det ikke blir så mye smittespredning gjennom luften.

Hun legger til at Norge har gode planer for håndtering av smittsomme sykdommer og et godt helsevesen.

– Hvis man har vært i Wuhan og har luftveissymptomer, bør man ta kontakt med helsevesenet, gjerne på telefon, så blir man rådet til å teste seg for å se om det er coronavirus.

Folkehelseinstituttet: Coronaviruset kan komme til Norge når som helst

– Foreløpig ingen døde utenfor Kina

Det var i desember 2019 det først ble observert en opphopning av tilfeller av lungebetennelse i den kinesiske byen Wuhan, som har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.

I begynnelsen av januar slo kinesiske myndigheter fast at et nytt coronavirus – kalt 2019-nCoV – var årsaken til disse tilfellene av lungebetennelse.

– Det vi vet per i dag er at det nye coronaviruset er 75-80 prosent likt SARS og MERS. De som først ble smittet i Wuhan hadde vært på et åpent matmarked, det de kan ha blitt smittet fra dyr, men man vet ikke hvilket dyr. Da man så at helsearbeidere og familiemedlemmer som ikke hadde vært på matmarkedet ble syke, forsto man at det smitter fra person til person.

– Det er sannsynligvis en inkubasjonstid på 1-14 dager, hvor man er uten symptomer på sykdom, og den smittespredningen man ser nå er sannsynligvis fra folk som har vært i inkubasjonsfasen og smittet videre.

Verdens helseorganisasjon (WHO) regner nå faren som høy for global spredning av viruset.

– Mange land har fått importert viruset, men det er foreløpig ingen døde utenfor Kina. Og så lenge disse tilfellene fanges opp, og pasientene isoleres, vil man stoppe videre spredning.

– Få andre land ville isolert 11 millioner innbyggere

Forrige uke ble det klart at kinesiske myndigheter stanser all trafikk inn og ut av millionbyen Wuhan.

– Få andre land ville isolert 11 millioner innbyggere for å hindre smittespredning, sier Cox som mener tiltakene kinesiske myndigheter har innført vil være viktig for å begrense omfanget.

– Vi har en kinesisk forsker her som forteller at de også har stengt hoteller i regionen. De har også forlenget ferien i forbindelse med nyttårsfeiring til 3. februar, slik at blant annet skoler er stengt. Så de prøver så godt de kan å begrense at folk reiser og har kontakt med hverandre, det er mulig de lykkes og at det ikke blir en så stor epidemi, fortsetter professoren.

Det finnes ingen vaksine mot det nye coronaviruset. Arbeidet med å utvikle en vaksine er i gang, men det vil ta minst ett år, ifølge eksperter.

*Oppdatert tirsdag morgen med de siste tallene for smittede og døde i Kina, pluss at viruset er påvist hos en mann i Tyskland.

(Som flere andre norske medier går ABC Nyheter over til å skrive Wuhan-viruset. Coronavirus er betegnelse på en hel gruppe virus, blant annet SARS og MERS. Hittil har det nye viruset, kalt 2019-nCoV, blitt omtalt som «det nye coronaviruset».)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden