Handler om mer enn kreft

– Persontilpasset medisin er et kjempeskritt fremover for å bekjempe sykdom

<p>Et eksempel på persontilpasset medisin er å teste kreftsvulster for ulike biomarkører, som EGFR, ALK og ROS1 ved lungekreft. Da kan man finne ut hvilken behandling som mest sannsynlig vil være effektiv for den enkelte pasient. Illustrasjonsfoto: David Litman / Shutterstock / NTB scanpix</p>
Et eksempel på persontilpasset medisin er å teste kreftsvulster for ulike biomarkører, som EGFR, ALK og ROS1 ved lungekreft. Da kan man finne ut hvilken behandling som mest sannsynlig vil være effektiv for den enkelte pasient. Illustrasjonsfoto: David Litman / Shutterstock / NTB scanpix

Persontilpasset medisin er fremtiden, men Norge henger etter både når det gjelder diagnostikk, ny behandling og kunstig intelligens, lyder budskapet fra helseaktører, legemiddel- og teknologiindustri.

OSLO (ABC Nyheter): – Persontilpasset medisin er kommet for å bli, det skal vi være veldig glade for. Det er et kjempeskritt fremover for å bekjempe sykdom.

Det sa Lars Vorland, som er administrerende direktør i Helse Nord, under et frokostmøte i regi av arbeidsgiverforeningen Abelia og legemiddelselskapet Roche i Næringslivets hus mandag.

Persontilpasset medisin handler om at forebygging og behandling av sykdom skal bli bedre tilpasset den enkeltes biologi. Til grunn for slike fremskritt ligger analyser av biologiske data i stor skala.

Hva er biomarkører og storskalaanalyser?

Biomarkører og storskalaanalyser er viktige begreper innen persontilpasset medisin.

  • En biomarkør er en biologisk komponent som høstes fra en pasientprøve. Ved å se på endringer i mengden eller andre forandringer av biomarkøren kan man si noe om pasientens helsetilstand. Typiske biomarkører som brukes i dag er proteiner, metabolitter, DNA, og hormoner.
  • Storskalaanalyser innebærer å analysere store mengder biologisk informasjon samtidig fra en enkelt pasientprøve. Storskalaanalyser kan gjøres av ulike biomarkører.

For eksempel ved kreft vil både pasientene og svulstene deres være forskjellige, noe som betyr at pasientene har ulik effekt og bieffekt av behandling. Ved å teste for ulike biomarkører eller mutasjoner i kreftsvulstene, kan man finne frem til den behandlingen som med størst sannsynlighet vil gi god effekt.

En ny behandling mot arvelig eggstokkreft som ble godkjent i Norge i forrige uke, og er rettet mot en gruppe med en helt spesiell genfeil, omtales som persontilpasset medisin på sitt beste av ekspertene.

Les også: Høie om persontilpasse medisin: – Ikke godt nok forberedt

En diagnose er ikke bare en diagnose

Genetiske faktorer spiller en rolle i de fleste sykdommer og genetiske variasjoner påvirker både forekomst og forløp av sykdom.

Og under mandagens seminar forklarte Helse Nord-direktøren at selv om man ofte snakker om kreft når persontilpasset medisin diskuteres, så er persontilpassing aktuelt på mange andre felter også.

– Ta for eksempel migrene, det finnes mange diagnoser under migrenediagnosen, også migrenepasienter vil gjerne ha persontilpasset behandling, sa Vorland.

For en diagnose er ikke bare en diagnose, understreket han.

Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, mener blant annet bedre muligheter for diagnostikk og raskere vurdering av nye behandlinger er nødvendig for å kunne utnytte mulighetene persontilpasset medisin gir. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, mener blant annet bedre muligheter for diagnostikk og raskere vurdering av nye behandlinger er nødvendig for å kunne utnytte mulighetene persontilpasset medisin gir. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Da jeg studerte kjente man til om lag fem undertyper av lymfom (kreftsykdommer utviklet fra celler i lymfesystemet, red.anm.), nå kjenner vi til mer enn 60. Og det finnes sikkert mange flere enn dem vi har oppdaget så langt, sa han.

– Fremtiden er her i dag

«Fremtidens helsetjenester er persontilpasset. Men når kommer fremtiden?» spurte arrangørene av mandagens seminar. Vorland mener det er feil å snakke om persontilpasset medisin som noe som ligger i fremtiden.

– Vi har allerede sagt ja til flere slike behandlinger, så fremtiden er her i dag. Men det er mye som må gjøres for å tilpasse oss dette, sa Helse Nord-direktøren.

Han mener det er prekært å få på plass en infrastruktur for diagnostikken som er nødvendig for å kunne persontilpasse behandlingen, i det offentlige helsevesenet.

– Det vi ofte glemmer er diagnostikken, også når det gjelder nye metoder. Når vi regner på kostnader ved innføring av nye metoder, regner vi ikke med kostnader for diagnostikk, men for behandlingen. Dette er snakk om tunge molekylære tester. Det er en rask utvikling og det er ikke lett å følge med, sa han og fortsatte:

– Jeg tror ikke det er slik at alle helseregioner skal gjøre alt, men vi må bli enige om hvem som skal gjøre hva. Samarbeid er viktig.

– Det butter ved diagnostikken

Også generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen peker på diagnostikk som en utfordring for å får fart på persontilpasset medisin i Norge.

– Behandling er ikke det viktige stikkordet. Først må man sette den riktige diagnosen. Og her butter det i Norge når det kommer til gentesting og -sekvensering, sa Ryel.

– For å gi persontilpasset behandling er diagnosen avgjørende. Flere peker på at her går det for sakte. Især når det gjelder gentesting. Vi må ha fortgang i det offentlige helsevesenet eller så vil folk skaffe seg tester privat, utdypet Ryel til ABC Nyheter.

Det kan være problematisk, fordi de som tester seg privat kanskje ikke vet hvordan resultatene skal tolkes eller hvordan de skal få riktig behandling, forklarte hun.

– Og når flere går privat, får man diskusjonene om hvorvidt vi beveger oss mot et todelt helsevesen, sa Ryel.

Les også: 1 av 5 har ikke tillit til offentlig helsevesen ved livstruende kreftsykdom

Beslutningsforum vil si midlertidig ja til ny behandling

Persontilpassing krever altså en presis diagnose som plasserer pasienten i riktig undergruppe. Men denne presise diagnosen hjelper lite om ikke behandlingen som er tilpasset nettopp denne undergruppen, er tilgjengelig for pasienter i Norge.

Beslutningsforum for nye metoder, som tar stilling til om nye behandlinger skal innføres i det offentlige helsevesenet, har høstet mye kritikk for at det tar for lang tid før nye behandlinger innføres her til lands.

Og kreftleger har uttalt at Beslutningsforum ikke er rigget for å håndtere persontilpasset medisin, fordi metodetankegangen tar utgangspunkt i store pasientgrupper og sammenligning av ny behandling og etablert behandling, og vurdering av kostnad/nytte basert på dette. Dette er en tankegang som ikke er aktuell når man har ny behandling rettet mot mindre undergrupper.

I et lite land som Norge, vil man ha for få pasienter til å samle inn tilstrekkelig med data for å kunne si noe sikkert om effekt og kostnad/nytte.

– Da er det ikke mulig å vente på nok data fra Norge, man er helt nødt til å ha et internasjonalt samarbeid, forklarte Helse Nord-direktøren.

Vorland, som tidligere var leder for Beslutningsforum for nye metoder, understreket at man i den nye hverdagen må ha raskere prosesser for vurdering av nye metoder.

Et nytt grep som Beslutningsforum vil ta i bruk er midlertidig godkjenning av nye behandlinger, forklarte han.

– Når vi sier midlertidig ja, gjør vi det for å samle inn data i fremtiden fordi vi ikke har nok data til å si noe sikkert om effekt per i dag.

– Hvis vi sier ja uten nok data om effekt, og det senere viser seg at behandlingen ikke var effektiv, betyr det at det eneste pasienten får igjen av behandlingen er bieffekt. Da må man være beredt til å si at man har gjort feil. Ellers underminerer man hele systemet, sa Vorland.

Les også: Beslutningsforums leder: – Vi forhandler med en industri som ønsker å maksimere økonomisk gevinst

Ny æra – gammelt tankesett

– Så hva vil pasientene? Alle vil ha behandling som gir optimal effekt. Ikke bare halvveis effekt eller ikke noe effekt. Og i hvert fall ikke null effekt og masse bivirkninger. Dette er selvsagt, sa Ryel, som leder av en av Norges største pasientorganisasjoner.

Kreftforeningens generalsekretær understreket videre at persontilpasset medisin også handler om persontilpasset forebygging, som gentesting som kan si noe om risiko for ulike sykdommer, ikke bare behandling når man først har blitt syk.

– Vi vil jo helst komme dit hvor man oftere kan unngå sykdom, men da blir etikken viktig, sa Ryel.

Hvis du for eksempel får vite at du har høy risiko for en alvorlig sykdom, skal du dele dette med andre i slekta som kan ha samme risiko? Hva om de ikke ønsker å vite det?

Generalsekretæren etterlyser også at man tenker helt nytt når man går inn i en ny medisinsk æra med persontilpasset medisin.

– Vi går inn i en ny æra. Går vi sakte eller fort nok? Så lenge vi prøver å være innovative innenfor boksen går det sakte, og innenfor boksen er vi, sa Ryel.

– Vi har organisert utdanningen etter hvor kreftsvulstene sitter, og sykehusavdelinger jobber på samme måte. Forskningen er i det samme sporet og vi har pasientorganisasjoner etter hvor kreften sitter. I tillegg har vi et finansieringssystem som også er organisert slik. Denne strukturen blir førende for veldig mye. Da går vi for sakte, fortsatte hun.

Strukturene er de samme, selv om man tenker på en ny måte, utdypet Ryel overfor ABC Nyheter.

– Vi har holdt på med persontilpasset medisin i noen år nå, og vi vet at kreftsvulsten din et sted i kroppen kan ha likhetstrekk med en svulst som har oppstått i et annet organ. Likevel godkjenner vi behandling for eksempel for brystkreft, men gir den ikke uten videre til en med lungekreft med samme type svulst, fordi vi har et system som gjør at den behandlingen kun er godkjent for akkurat brystkreft.

– Jeg mener man må se på hele tankesettet når man går inn i dette. Alle er enige om at vi må komme videre, men det stopper likevel opp på mange områder, sa Ryel.

– La oss stoppe nølingen og gjøre noe nå

Der de to representantene for helsetjenesten og pasienter pekte på viktige utfordringer, var Rocher og IBM fra henholdsvis legemiddel- og teknologiindustrien tydelige på at tiden er inne for å løfte satsningen på persontilpasset medisin i Norge. Andre land har kommet lenger på dette feltet, påpekte de.

– Hvorfor nøler vi? Vanligvis fordi vi er usikre på utfallet. Av frykt for at noe skal gå galt. Frykt for det ukjente. Vi tror ikke det er mulig. Jeg vil invitere alle til å hoppe om bord. La oss stoppe nølingen og gjøre noe nå, lød budskapet fra Rajji Mehdwan, i legemiddelselskapet Roche Norge.

Hun la også vekt på behovet for samarbeid mellom industrien og offentlig helsevesen, nasjonalt og internasjonalt.

Kunstig intelligens er helt avgjørende for å analysere og hente ut nyttig informasjon fra store datamengder. Og teknologigiganten IBM, som står bak den berømte datamaskinen «Watson», etterlyste mer eksperimentering med kunstig intelligens (KI) i pasientbehandling i Norge.

– Vi samarbeider med helseinstitusjoner og akademia over hele verden, sa CTO Loek Vredenberg i IBM Norge.

Han forklarte at helsepersonell i andre land, ved hjelp av kunstig intelligens fra «Watson Health», har tilgang til kunnskap fra den nyeste forskningen og tar i bruk de løsningene som Watson foreslår.

– De tar våre tjenester i bruk til behandling av pasienter. Veien ligger åpen også for Norge for å kunne gi bedre behandling og oppfølging av pasienter, fortsatte han.

Les mer om Watson: Her er din nye kreftlege

– Må legge til rette for muligheter og trekke noen grenser

– Når vi blir konfrontert med nye teknologiske muligheter er det ikke teknologien alene som skal drive dette frem. Vi må ha noen politiske rammer, sa Paul Chaffey (H) som er er statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Han viste til regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for kunstig intelligens, som etter planen skal ferdigstilles i løpet av året. Strategien tar for seg KI innenfor alle sektorer, der helse utgjør en viktig del, forklarte Chaffey.

– Dette blir versjon 1.0. Målet er å legge til rette for positive muligheter, men også trekke noen grenser. Så må helsesektoren selv ta det videre, sa statssekretæren.

Les også: – Norge henger åpenbart etter når det gjelder å innføre nye metoder

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 To vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge10:15 Mali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08 Norge felt i barnevernssak09:54 Nye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35 Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34 Nord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32 Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23 Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09 Hareide fortvilet tross EM-jubel09:08 Sørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06 Pårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51 Norsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51 Nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10 Medier: Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08 – Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00 Frode Berg skal snakke med pressen06:48 Millionoverskudd for orienterings-VM06:46 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31 Spillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30 Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25 Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00 Oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50 Dette skjer i dag05:49 Israel hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42 Dette skjedde i natt05:38 Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30 Ekspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18 Trumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09 Ugland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30 Hongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46 Over 100.000 barn internert i USA18:39 Ropstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31 Forslag om forbud mot machete sendes på høring17:58 Avduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57 Tre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51 Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42 Kraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38 WADA varsler Russland-dom i desember17:16 Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 Torp vil ikke gjøre noe med ulovlig transport16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Flere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38 Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36 Vestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35 Bolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14 Platini dømmer VAR nord og ned13:13 Drapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45 Emirates med milliardbestilling fra Airbus
Siste nytt
12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenTo vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge10:15VerdenMali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08NorgeNorge felt i barnevernssak09:54MotorNye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35VerdenRapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34VerdenNord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32VerdenHongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23PengerForbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09SportHareide fortvilet tross EM-jubel09:08SportSørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06VerdenPårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51NorgeNorsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51NorgeNesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10SportMedier: Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08Penger– Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00NorgeFrode Berg skal snakke med pressen06:48SportMillionoverskudd for orienterings-VM06:46NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31SportSpillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30NorgeNordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25NorgeNav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00NorgeOppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50NorgeDette skjer i dag05:49VerdenIsrael hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44Helse og livsstilNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42NorgeDette skjedde i natt05:38VerdenBurger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30NorgeEkspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18VerdenTrumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09NorgeUgland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30VerdenHongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46VerdenOver 100.000 barn internert i USA18:39Helse og livsstilRopstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31NorgeForslag om forbud mot machete sendes på høring17:58MotorAvduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57VerdenTre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51NorgeFrode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42VerdenKraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38SportWADA varsler Russland-dom i desember17:16NorgeMann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerTorp vil ikke gjøre noe med ulovlig transport16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenFlere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38PengerTyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36VerdenVestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35VerdenBolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14SportPlatini dømmer VAR nord og ned13:13NorgeDrapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45PengerEmirates med milliardbestilling fra Airbus
Populært