Sykkelulykker kartlagt i ny studie: – Viser alvorligheten i og volum av sykkelskader

<p>– Ved å lage gode skiller mellom fotgjengere, syklister og biler i sentrale strøk vil man redusere forekomsten av ulykker. Det er naturlig og tall fra utlandet viser at det virker, sier UiO-professor og faglig leder av Nasjonalt traumeregister Olav Røise. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix</p>
– Ved å lage gode skiller mellom fotgjengere, syklister og biler i sentrale strøk vil man redusere forekomsten av ulykker. Det er naturlig og tall fra utlandet viser at det virker, sier UiO-professor og faglig leder av Nasjonalt traumeregister Olav Røise. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Sykling er utrolig sunt, men samtidig ganske risikofylt, kommenterer professor som mener sykling kommer i skyggen av bompenger og etterlyser en syklingens Dagfinn Høybråten.

I Norge foretas rundt fem prosent av alle daglige reiser med sykkel. Stortinget har i Nasjonal transportplan vedtatt mål om at 8 prosent av reiser på landsbasis og 20 prosent av alle reiser i byene skal foregå med sykkel innen 2023.

En slik økning vil gi helsemessige, miljømessige og trafikale gevinster, men medaljens bakside kan være et økt omfang av skader, skriver forskerne bak en ny studie publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

Mer om studien:

Det er Odd Mjåland, som er overlege ved avdeling for gastro- og barnekirurgi Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, Andreas Nygaard, som er overlege ved karkirurgisk seksjon, Sørlandet sykehus Kristiansand, medisinstudent Christopher Storm-Larsen ved Universitetet i Oslo og Tor Brommeland, som er overlege ved ortopedisk seksjon Sørlandet sykehus Kristiansand, som står bak studien.

Les hele studien «Sykkelrelaterte skader på Sørlandet sykehus i Kristiansand» i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

De har gått gjennom journalene til pasienter med sykkelrelaterte skader innlagt på Sørlandet sykehus Kristiansand i en fireårsperiode.

224 voksne og 53 barn under 16 år ble innlagt med sykkelrelaterte skader fra 1.1.2012 til 31.12.2015.

11 prosent av barna og 10 prosent av de voksne ble registrert med kritiske skader, mens 69 prosent av skadene var lette/moderate.

Nesten halvparten av alle innlagte pasienter ble operert for skader, der brudd i arm eller ben var vanligst. En av tre pasienter hadde fått hode- eller ansiktstraume, mens en av fem pasienter hadde skade i mer enn ett organsystem.

Det er lenge siden en tilsvarende studie er gjennomført i Norge.

– De siste 25 år har både det generelle trafikkbildet, sykkelutstyr og syklistadferd endret seg betraktelig, parallelt med skadebehandlingen som gis ved sykehusene. Formålet med denne studien var å kartlegge sykehusinnleggelser på grunn av sykkelrelaterte skader over en fireårsperiode i et definert opptaksområde, skriver forskerne i studien.

Les også: Disse trafikkreglene gjelder for deg som syklist

– Viser alvorligheten i og volum av sykkelskader

Olav Røise er faglig leder av Nasjonalt traumeregister og forskningsleder og professor ved Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, og Universitetet i Oslo. Han er ikke involvert i studien, men har skrevet en relatert lederartikkel i Tidsskriftet.

– Styrken med studien er at den viser alvorligheten i og volum av sykkelskader i området Kristiansand. Den gir en komplett oversikt over alle som har blitt lagt inn på sykehus som følge av en sykkelulykke. Resultatene kan man nok bruke for å si litt mer om omfang også i resten av Norge, sier Røise til ABC Nyheter.

– Mitt budskap er at sykling er utrolig sunt, det er med å gi en kjempemessig helsegevinst, men samtidig er det ganske risikofylt.

Les også: – Sykling slår gåing når du skal komme deg i form

En av fem voksne pasienter var ruspåvirket

Den ferske studien viste blant annet også at:

  • 66 prosent av pasientene var gutter/menn
  • Fire av fem ulykker (78 prosent) skjedde uten at andre trafikanter var involvert, og «velt» var den klart viktigste årsaken til slike såkalte eneulykker
  • Blant de voksne skjedde 18 prosent av ulykkene ved sykkeltrening eller ritt, 13 prosent ved kollisjon med bil og 8 prosent ved kollisjon med en annen syklist
  • 19 prosent av de voksne pasientene var anført som klart påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler
  • Svært få barn hadde ulykker knyttet til kollisjon med bil
  • Fire voksne pasienter hadde betydelige følgeplager (sekvele) inntil ett år etter ulykken, ingen barn hadde alvorlige følgeplager
  • 11 prosent av skadene skjedde i vintersesongen, 33 prosent i mellomsesongen og 56 prosent i sommersesongen
  • Skadene var jevnt fordelt på ukedagene

Forskerne har ikke spesifikt registrert andel reiser til og fra skole og jobb, men skriver at de to skadetoppene er rundt tidspunkt for transportreiser, om morgen og ettermiddag. Dette skal være i samsvar tall fra andre undersøkelser.

Fanger ikke opp alle sykkelulykkene

Både forskerne selv og Røise mener det er en svakhet ved studien at den ikke fanger opp alle sykkelulykkene i perioden, kun de som resulterte i innleggelse.

– Basert på andre materialer vet vi at det kanskje bare er 2-4 prosent av dem som er skadet på sykkel som legges inn på sykehus. De fleste blir behandlet på legevakter, forklarer Røise og fortsetter:

– De mest alvorlig skadde vil alltid legges inn, men i ulykkene med dødelig utfall fører ikke nødvendigvis til innleggelse.

Det eksisterer litt forskjellige tall på hvor mange som dør i sykkelulykker hvert år i Norge. Ifølge Nasjonalt traumeregisteret, der Røise er faglig leder, er det i snitt 3-4 sykkelrelaterte dødsfall årlig. SSB har et tall som indikerer at det er en noe høyere dødsfallsrate per år.

– Uansett vet vi at det er en del som dør av sykkelulykker, sier professoren.

Les også: – Regelmessig sykling kan redusere faren for diabetes

– Stor belastning for den enkelte og for samfunnet

Røise mener den ferske studien bidrar med viktig informasjon.

– Skadeomfanget knyttet til sykling er viktig å være klar over, både ressursmessig og helsemessig. Det brukes mye penger til behandling og det er også mye skoletid og arbeidstid som går tapt som følge av ulykkene. Og noen av disse blir alvorlig skadd og invalide, det er en stor belastning for den enkelte og for samfunnet.

Man kan ikke avverge alle sykkelulykker, men erfaringer fra andre land viser at man kan gjøre noe for å forebygge, forklarer Røise.

– Ved å lage gode skiller mellom fotgjengere, syklister og biler i sentrale strøk vil man redusere forekomsten av ulykker. Det er naturlig og tall fra utlandet viser at det virker, sier han.

– Det jeg er opprørt over, er at de som kan gjøre noe med dette bare noterer seg tallene, de bruker dem ikke til en felles politisk innsats for å oppnå helsegevinst og reduserer ulykker.

– Her burde helseministeren, samferdselsministeren og andre i samarbeid sørge for en ordentlig satsing. Her kan vi spare penger i helsevesenet, til trygd og annet ved å bidra til at det er flere som sykler og at de sykler trygt.

Etterlyser en syklingens Dagfinn Høybråten

– Det er et uttalt mål i Nasjonal trafikkplan, som Stortinget har vedtatt, at flere skal sykle. Og her bevilges penger til tiltak for syklister og gående. Men dette er ikke nok?

– Det er noen eksempler som er positive i Norge, men vi har enormt mye igjen.

– Jeg mener fokuset i dag er helt feil, det er for mye snakk om bompenger og den politiske viljen til å satse på sykling kommer ikke til syne. Politikerne tør ikke gå foran på dette området fordi de ikke ser at de kan vinne stemmer på, men kanskje heller tape stemmer.

Han trekker en parallell til en annen helsebeslutning som var upopulær, men som har gitt store gevinster på sikt.

– Jeg skulle ønske vi hadde flere som Dagfinn Høybråten som sto for innføring av røykeloven, vi trenger noen som går foran og virkelig tar tak når det gjelder satsing på sykkel i Norge.

– Politikerne bør ta utgangspunkt i hvordan verden er og sørge for tiltak som bidrar til å forbedre den i form av helsegevinst, reduksjon av sykkelulykker, bedre miljø og reduserte klimautslipp. Det er det jeg etterlyser.

Les også: Oslopolitiet frykter dødsulykke med elsparkesykkel

Vil samle alle syklistskader i nasjonalt register

Det gjort få studier på sykkelrelaterte skader ved norske sykehus. Forskerne bak den ferske studien viser til to fra sykehusene i Trondheim og Harstad, publisert henholdsvis i 1984 og 1990.

De tar til orde for en systematisk og fortløpende registrering av syklistskader i form av et nasjonalt register «som vil kunne bidra til økt innsikt i omstendighetene rundt ulykkene og skadeomfanget relatert til disse».

Røise mener dette er en god idé.

– I prinsippet har vi allerede et slikt register som er satt ut i livet, men det følges ikke godt nok opp, forklarer han.

Røise viser til Norsk pasientregister (NPR) som ligger under Helsedirektoratet, hvor alt av helsepersonell skal registrere ulykker.

Han forklarer at det per i dag har noen mangler ved at det er for lite informasjon om hvorfor ulykkene skjer, som er viktig informasjon for å komme med de riktige tiltakene.

– Dette er et verktøy som ved utvidelse av viktige datapunkter vil være et meget godt verktøy.

I dag er det uansett et problem med det Røise beskriver som manglende lojalitet blant diverse aktører på sykehus, slik at registreringsarbeidet ikke følges opp.

– Det er bare noen få institusjoner som er flinke til å registrere pasientene inn i her. Blant dem er Oslo skadelegevakt som har registrert alle, og dermed har god oversikt over sykkelulykker i hovedstaden, men det er unntaket, sier Røise til ABC Nyheter.

Les også: Må fjerne elsparkesykler i Stavanger

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
09:08 Lonely Planet: Hit bør du reise i 202009:07 Botswanas politiske stabilitet på prøve09:04 15 norske alpinister til Sölden09:03 Jevnt fra Telenor, men underskudd etter skatt08:35 Stein Erik Hagen går inn i SATS07:35 Norges fortielse: – Dette bildet skapte en krigsmyte07:09 Skadefri Zuccarello med assist i Wild-seier07:04 Norge gir 3 milliarder til renere hav06:33 Rapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre06:28 Nye eiere overtar Vita, men Loco-kjeden legges ned06:27 Stöckl utfordret hopperne: – Mange var ganske lange i ansiktet06:15 De siktede etter ambulansekapringen skal avhøres onsdag05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:25 Mann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilder05:04 Stiftelse med milliardær på laget skal spre informasjon om intelligent design04:39 Opposisjonen i Bolivia oppfordrer til generalstreik04:35 Regjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel04:07 Medier dropper konferanse i protest mot Khashoggi-drapet04:04 Chiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester03:56 Ambassadør hevder Trump krevde gransking mot militær støtte02:55 Beboere evakuert etter melding om brann i Sarpsborg02:41 Skrik og krangling i Oslo var frieri02:05 30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen01:52 Nye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen01:17 Tyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria00:36 Esper: Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser00:24 Mindre kreft blant innvandrere23:58 Boeing erstatter toppsjef etter vedvarende flykrise23:43 Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:37 Tottenham-show gir sjefen arbeidsro23:32 Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:26 Den kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder23:08 25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama23:06 Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:04 Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:02 Dybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap23:01 Tottenham-show gir sjefen arbeidsro22:57 TV 2: MDG får tre byråder i Oslo22:41 Tusk anbefaler EU-landene å godta britenes ønske om brexit-utsettelse22:27 Aftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking22:04 Eriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse for Syria-barna21:26 Markedet mettes – norske F-16 kan gå på billigsalg20:27 Først seier, så tap for Boris Johnson da Parlamentet stemte over brexitavtalen19:59 Ap, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen19:51 Ulf Leirstein forbereder seg på et liv etter politikken19:36 Putin og Erdogan enige om Syria-avtale19:06 Mann knivdrept i garasje i Drammen19:02 PST undersøker trusselbrev sendt ut før ambulansekapringen i Oslo18:59 – Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40 – Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil18:38 Brækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp18:06 Kraftig høststorm i Trøndelag - mann tatt av bølge i Lofoten17:52 Trump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing17:15 Ukrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatister17:13 Fotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm17:10 Kvinne bestilte sosial ferietur for 19.000 kroner - var helt alene16:41 Advarer: – Farlige IS-krigere kan rømme hjem16:04 Boeings Max-krise blir verre og verre14:22 Dødstallene stiger i Chile13:51 Palestinsk domstol blokkerer kritiske nettsteder13:50 Diplomat vitner i riksrettsprosessen mot Trump13:02 Venstre-prosessen «en oppskrift på langvarig støy»13:01 Assad: Erdogan er «en tyv»12:51 Mann kapret ambulanse – uskadeliggjort av politiet12:46 Person til sykehus etter minibussulykke i Bergen12:38 Riksrevisjonen: Domstolene bruker for lang tid12:37 Putin og Erdogan i viktige Syria-samtaler12:34 Batteribrann avgir farlig gass i Hordaland12:13 Mann tiltalt for drapsforsøk på legesenter12:07 Redaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk12:06 Tidslinje for den nye brexitavtalen11:41 Politiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40 Advokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14 Sun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52 Lover at Oslo skal bli utslippsfri innen 203010:40 Granåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27 Guaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12 Mor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00 Nytt funn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 194109:57 Indiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03 Knepen seier for Trudeau i Canada09:02 Gatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52 Isbryter går for egen maskin etter mayday-melding08:47 Zidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46 Carragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02 Kjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52 Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40 Nord-Irland legaliserer abort07:39 Baksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39 Norge kan kjøpe seg fri fra nasjonale klimakutt: – Veldig uklokt07:34 Politimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24 Naruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22 Flere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50 Dette skjer i dag05:36 Anklager om fusk etter valget i Bolivia05:30 Dette skjedde i natt05:30 FN-rapport slår hull på myter om båtmigranter05:27 Trondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43 Prognose: Justin Trudeau kan danne regjering
Siste nytt
09:08ReiseLonely Planet: Hit bør du reise i 202009:07PolitikkBotswanas politiske stabilitet på prøve09:04Sport15 norske alpinister til Sölden09:03PengerJevnt fra Telenor, men underskudd etter skatt08:35PengerStein Erik Hagen går inn i SATS07:35NorgeNorges fortielse: – Dette bildet skapte en krigsmyte07:09SportSkadefri Zuccarello med assist i Wild-seier07:04NorgeNorge gir 3 milliarder til renere hav06:33Helse og livsstilRapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre06:28PengerNye eiere overtar Vita, men Loco-kjeden legges ned06:27SportStöckl utfordret hopperne: – Mange var ganske lange i ansiktet06:15NorgeDe siktede etter ambulansekapringen skal avhøres onsdag05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:25NorgeMann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilder05:04NorgeStiftelse med milliardær på laget skal spre informasjon om intelligent design04:39VerdenOpposisjonen i Bolivia oppfordrer til generalstreik04:35Helse og livsstilRegjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel04:07VerdenMedier dropper konferanse i protest mot Khashoggi-drapet04:04VerdenChiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester03:56VerdenAmbassadør hevder Trump krevde gransking mot militær støtte02:55NorgeBeboere evakuert etter melding om brann i Sarpsborg02:41NorgeSkrik og krangling i Oslo var frieri02:05Penger30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen01:52VerdenNye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen01:17VerdenTyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria00:36VerdenEsper: Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser00:24Helse og livsstilMindre kreft blant innvandrere23:58VerdenBoeing erstatter toppsjef etter vedvarende flykrise23:43SportKroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:37SportTottenham-show gir sjefen arbeidsro23:32SportGlohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:26VerdenDen kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder23:08Norge25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama23:06SportKroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:04SportGlohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:02SportDybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap23:01SportTottenham-show gir sjefen arbeidsro22:57NorgeTV 2: MDG får tre byråder i Oslo22:41VerdenTusk anbefaler EU-landene å godta britenes ønske om brexit-utsettelse22:27SportAftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking22:04NorgeEriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse for Syria-barna21:26VerdenMarkedet mettes – norske F-16 kan gå på billigsalg20:27VerdenFørst seier, så tap for Boris Johnson da Parlamentet stemte over brexitavtalen19:59NorgeAp, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen19:51PolitikkUlf Leirstein forbereder seg på et liv etter politikken19:36VerdenPutin og Erdogan enige om Syria-avtale19:06NorgeMann knivdrept i garasje i Drammen19:02NorgePST undersøker trusselbrev sendt ut før ambulansekapringen i Oslo18:59Norge– Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40Politikk– Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil18:38SportBrækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp18:06NorgeKraftig høststorm i Trøndelag - mann tatt av bølge i Lofoten17:52VerdenTrump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing17:15VerdenUkrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatister17:13Helse og livsstilFotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm17:10ReiseKvinne bestilte sosial ferietur for 19.000 kroner - var helt alene16:41VerdenAdvarer: – Farlige IS-krigere kan rømme hjem16:04PengerBoeings Max-krise blir verre og verre14:22VerdenDødstallene stiger i Chile13:51VerdenPalestinsk domstol blokkerer kritiske nettsteder13:50VerdenDiplomat vitner i riksrettsprosessen mot Trump13:02PolitikkVenstre-prosessen «en oppskrift på langvarig støy»13:01VerdenAssad: Erdogan er «en tyv»12:51NorgeMann kapret ambulanse – uskadeliggjort av politiet12:46NorgePerson til sykehus etter minibussulykke i Bergen12:38PolitikkRiksrevisjonen: Domstolene bruker for lang tid12:37VerdenPutin og Erdogan i viktige Syria-samtaler12:34NorgeBatteribrann avgir farlig gass i Hordaland12:13NorgeMann tiltalt for drapsforsøk på legesenter12:07KulturRedaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk12:06PolitikkTidslinje for den nye brexitavtalen11:41PolitikkPolitiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40NorgeAdvokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14KulturSun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52NorgeLover at Oslo skal bli utslippsfri innen 203010:40SportGranåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27VerdenGuaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12NorgeMor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00VerdenNytt funn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 194109:57VerdenIndiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03PolitikkKnepen seier for Trudeau i Canada09:02NorgeGatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52NorgeIsbryter går for egen maskin etter mayday-melding08:47SportZidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46SportCarragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02SportKjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52NorgeKirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40Helse og livsstilNord-Irland legaliserer abort07:39MotorBaksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39PolitikkNorge kan kjøpe seg fri fra nasjonale klimakutt: – Veldig uklokt07:34NorgePolitimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24VerdenNaruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22PolitikkFlere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50NorgeDette skjer i dag05:36PolitikkAnklager om fusk etter valget i Bolivia05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenFN-rapport slår hull på myter om båtmigranter05:27NorgeTrondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43VerdenPrognose: Justin Trudeau kan danne regjering
Populært