Opioidbruk i Norge: – Fastlegen står under press fra pasienter med smerter

<p>ADVARER: Fastleger opplever press fra smertepasienter om å skrive ut sterke smertestillende legemidler. Nå ber de myndighetene minne pasienter om at «dette også kan være livsfarlige medisiner som skal brukes i så liten utstrekning som mulig».</p><p>Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
ADVARER: Fastleger opplever press fra smertepasienter om å skrive ut sterke smertestillende legemidler. Nå ber de myndighetene minne pasienter om at «dette også kan være livsfarlige medisiner som skal brukes i så liten utstrekning som mulig». Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Flest overdosedødsfall i Norge skyldes opioider som i økende grad brukes i vanlig medisinsk smertebehandling, advarer fagmiljøer i et brev til Helsedepartementet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om opioider

Opioider er en fellesbetegnelse på preparater eller rusmidler som virker dempende på opioidreseptorene i hjernen, som heroin, morfin og metadon.

Sterke smertestillende medisiner som inneholder opioider (morfin eller lignende stoffer) er effektive, men kan også gi bivirkninger og skape avhengighet.

Opioider brukes:

  • I korte perioder etter skader og operasjoner og ved andre akutte smerter.
  • Over lengre tid ved uhelbredelige sykdommer som kreft.
  • I sjeldne tilfeller ved kroniske smerter som ikke skyldes kreft.

Opioid-epidemien i USA har vist at leger må tenke seg godt om før unge pasienter settes på langvarig behandling med sterke smertestillende.

Kilder: Rustelefonen.no og Helsenorge.no

2017 var 83 prosent av narkotikautløste dødsfall i Norge knyttet til bruk av opioider, og den største gruppen (24 prosent) var knyttet til legemidler som morfin, kodein og oxycodon. Som året før var bruk av heroin ikke den hyppigste dødsårsaken (20 prosent), ifølge tall fra Folkehelseinstiuttet.

Denne utviklingen sett sammen med at sterke smertestillende legemidler oftere skrives ut av leger, gir grunn til bekymring mener Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Tidligere i år sendte de brev til Helse- og omsorgsdepartementet for å advare mot trenden med økende forskrivning av sterke opioider, melder Dagens Medisin.

– Vi har over tid har sett en øknin