Opioidbruk i Norge: – Fastlegen står under press fra pasienter med smerter

<p>ADVARER: Fastleger opplever press fra smertepasienter om å skrive ut sterke smertestillende legemidler. Nå ber de myndighetene minne pasienter om at «dette også kan være livsfarlige medisiner som skal brukes i så liten utstrekning som mulig».</p><p>Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
ADVARER: Fastleger opplever press fra smertepasienter om å skrive ut sterke smertestillende legemidler. Nå ber de myndighetene minne pasienter om at «dette også kan være livsfarlige medisiner som skal brukes i så liten utstrekning som mulig». Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Flest overdosedødsfall i Norge skyldes opioider som i økende grad brukes i vanlig medisinsk smertebehandling, advarer fagmiljøer i et brev til Helsedepartementet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om opioider

Opioider er en fellesbetegnelse på preparater eller rusmidler som virker dempende på opioidreseptorene i hjernen, som heroin, morfin og metadon.

Sterke smertestillende medisiner som inneholder opioider (morfin eller lignende stoffer) er effektive, men kan også gi bivirkninger og skape avhengighet.

Opioider brukes:

  • I korte perioder etter skader og operasjoner og ved andre akutte smerter.
  • Over lengre tid ved uhelbredelige sykdommer som kreft.
  • I sjeldne tilfeller ved kroniske smerter som ikke skyldes kreft.

Opioid-epidemien i USA har vist at leger må tenke seg godt om før unge pasienter settes på langvarig behandling med sterke smertestillende.

Kilder: Rustelefonen.no og Helsenorge.no

2017 var 83 prosent av narkotikautløste dødsfall i Norge knyttet til bruk av opioider, og den største gruppen (24 prosent) var knyttet til legemidler som morfin, kodein og oxycodon. Som året før var bruk av heroin ikke den hyppigste dødsårsaken (20 prosent), ifølge tall fra Folkehelseinstiuttet.

Denne utviklingen sett sammen med at sterke smertestillende legemidler oftere skrives ut av leger, gir grunn til bekymring mener Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Tidligere i år sendte de brev til Helse- og omsorgsdepartementet for å advare mot trenden med økende forskrivning av sterke opioider, melder Dagens Medisin.

– Vi har over tid har sett en økning i foreskrivning av sterke smertestillende fra leger, for kroniske smertetilstander. Det vil si en økt tilgjengelighet i befolkningen av disse sterke smertestillende medisinene, sier Thomas Clausen, leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og professor ved Universitetet i Oslo, til Dagens Medisin.

I brevet viser de til utviklingen internasjonalt med en betydelig økning i overdosedødsfall fra lovlige smertestillende legemidler. De skriver videre at de vil jobbe for at denne utviklingen ikke kommer til Norge, blant annet gjennom informasjonsmateriell til fastleger. Men informasjonskampanjer kun rettet mot fastlegene er ikke nok, mener de og etterlyser en større informasjonskampanje rettet mot befolkningen.

Les også: Stadig flere misbruker kokain og opioider

– Fastlegen står under et betydelig press

Mandag ble legemiddelselskapet Johnson & Johnson dømt til å betale mer enn fem milliarder kroner i erstatning for å ha bidratt til opioidkrisen i USA. Selskapets advokat har varslet at de vil anke dommen.

Selskapet er det første farmasiselskapet som har blitt stilt for retten som følge av opioidkrisen i USA, som i 2017 krevde 70.000 overdosedødsfall i USA. Mange flere saker skal opp for retten.

Overlege ved avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus Gudrun Høiseth uttalte til NRK at de mange sakene i USA har ført til økt bevissthet rundt bruken av slike vanedannende legemidler.

– USA har en helt annen markedsføring direkte overfor pasienter enn det vi har i Norge. Det gjør at pasienter der har kommet til legen sin med direkte krav og forventinger til hvilke medisiner de skulle få, sa Høiseth til NRK.

I brevet til departementet skriver imidlertid SERAF og NAF at også norske leger opplever et slikt press.

– Den enkelte fastlege står under et betydelig press fra pasienter med smerter for å få sterke smertestillende midler. Vi tror videre at dette presset vil kunne bli noe redusert dersom myndighetene går ut med en kampanje som minner pasientene om at dette også kan være livsfarlige medisiner som skal brukes i så liten utstrekning som mulig, skriver de ifølge Dagens Medisin.

Les også: Økt salg av Aspirin etter anbefaling om å ha tabletten tilgjengelig

Jobber med å få oversikt

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen forklarer til nettstedet at veilederen for vanedannende legemidler revideres av Helsedirektoratet, samtidig som Folkehelseinstituttet jobber med å få oversikt over brukere som behandles med opioider over lengre tid.

Dataene skal brukes til et pilotprosjekt rettet mot denne pasientgruppen, forklarer Erlandsen til Dagens Medisin.

Les også: Flere nordmenn bruker smertestillende medisiner

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden