Pasienten kom med blødende magesår, legen ville diskutere «muslimene»

Da pasienten kom til sykehuset kl 00:23 ble det oppdaget sår på tolvfingertarmen. Tre timer tidligere hadde en lege sendt ham hjem uten engang å sjekke blodtrykket – det hadde vært viktigere å diskutere «muslimene» med den syke. Nå får legen kritikk av Helsetilsynet.
Da pasienten kom til sykehuset kl 00:23 ble det oppdaget sår på tolvfingertarmen. Tre timer tidligere hadde en lege sendt ham hjem uten engang å sjekke blodtrykket – det hadde vært viktigere å diskutere «muslimene» med den syke. Nå får legen kritikk av Helsetilsynet. Foto: NTB scanpix

Legen har fått kritikk for både behandling og adferd mot ti pasienter, men han slipper med bare en advarsel fra Helsetilsynet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pasienten besvimte etter en tur innom sitt lokale legesenter, og følte seg både slapp og blek. Han hadde da i flere dager vært plaget med blodholdig, svart avføring og smerter.

Ektefellen ringte da bekymret til legevakten i Kragerø. Her fikk de beskjed om å komme klokken 21 fordi legen var opptatt. Men ved ankomsten var det viktigere for legen å finne ut hva ekteparet mente om «alle muslimene», enn å sjekke de potensielt livstruende plagene.

Legen skal ha brukt «cirka ti minutter på å snakke om andre ting enn pasientens plager, i hovedsak om muslimer», heter det i pasientens senere klage på legen som heller ikke sjekket blodtrykket.

«Det var nære på»

Alvoret i situasjonen understrekes ved at det senere samme natt ble oppdaget et blødende sår på tolvfingertarmen, da han ble sendt med ambulanse til Sykehuset Telemark i Skien, slik også lokalavisen ta.no tidligere har omtalt.

Ifølge pasientklagen skal kirurgen ved legevisitten dagen etter ha sagt at magesekken var full av blod og «det var nære på». I Helsetilsynets vedtak om å gi legen en advarsel heter det at dødeligheten er 10-20 prosent for pasienter som legges inn på sykehus for plager som dette.

I legens uttalelse om denne konkrete episoden heter det at han «i ettertid» ser at blodtrykket skulle vært målt, og at pasienten umiddelbart burde vært innlagt.

I denne saken ble pasienten først sendt hjem, og etter at ekteparet tok ny kontakt fordi mannen besvimte nok en gang, fikk ambulansen ham først til sykehuset kl 00:23.

Kritikk i ti saker

Av de ti ulike sakene som Helsetilsynet har vurdert etter klager på denne ene legen, er dette den mest alvorlige. Her fastslår tilsynet at både undersøkelsen og behandlingen av pasienten var «faglig uforsvarlig» og i strid med Helsepersonelloven.

I fem andre saker mener man at pasientbehandlingen også har vært uforsvarlig. To av sakene kom opp etter at kommuneoverlegen mottok avviksmeldinger, mens de tre andre er meldt som bekymringsmeldinger fra andre leger til Helsetilsynet.

I tillegg har man valgt å legge bort en rekke avviksmeldinger etter at legen unnlot å kontakte flere pasienter, da det ikke er brudd på noen lovbestemmelser, skriver Helsetilsynet.

«Trump! Nei, det er en flott mann!»

I de siste sakene sakene fastslår Helsetilsynet at den samme legen har brutt helsepersonellovens krav om å yte «omsorgsfull hjelp».

Her er det legens oppheng i muslimer og etniske tilhørighet som går igjen. Den første klagen på ham kom i november 2016 fra kolleger med den daværende vikarlegen ved Marienlyst sykehjem i Kragerø, samt fra pasienter og pårørende, som avisa Varden tidligere har omtalt.

En lege skrev i en epost til Fylkesmannen i Telemark, som først skal behandle og uttale seg om slike klager, at vikarlegen ga uttrykk for et «sjokkerende muslimhat», og at pasienter, pårørende og ansatte ikke ønsket å «få presentert diverse islamskfiendtlige videoer og lange taler» når han gikk på visitt.

En pasient på legevakten mente legen ikke lyttet på bekymringene og i stedet snakket «om muslimer i nedsettende ordelag», og spurte om hennes syn på verdenssituasjonen. Da pasienten ga uttrykk for bekymring for Trump og situasjonen i Syria og Afghanistan, svarte legen:

«Trump! Nei, det er en flott mann, men muslimene derimot!! En vederstyggelighet som vi altfor villig slipper over grensene våre».

En annen klagde fordi legen «plutselig og helt uventet» kom med uttalelser om muslimer som gjorde pasienten «meget utilpass».

I sine svar på klagen beklager legen at samtalene ble oppfattet som ubehagelige, og han mener de var del av «normal, høflig samtale». I tillegg mener legen seg feilsitert på enkelte steder og at hans uttalelser er tatt ut av sin sammenheng.

Han tar likevel «til etterretning at slik småprat kan feiltolkes».

Mister ikke legelisensen

Helsetilsynet konkluderer med at legen «gjennomgående og systematisk» har uttalt seg «nedsettende om mennesker og religion i behandlingssituasjoner», og at legen har «sviktet på flere områder for utøvelsen av yrket som lege, herunder særlig diagnostistikk, behandling, valg av legemidler, kommunikasjon med pasienter, og journalføring».

Etter en samlet vurdering konkluderer tilsynsmyndigheten likevel med at de ikke fratar legen autorisasjonen, siden «din adferd og dine handlinger ikke er så alvorlige at det er formålstjenlig».

Tilsynet merker seg også at han «har beklaget helsehjelpen» og at han «ikke lenger vil snakke nedsettende om muslimer i behandlingssituasjoner».

--

En anonymisert versjon av helsetilsynets vedtak finner du via omtalen av selve tilsynssaken: «Stadig nedsettende omtale av muslimer – mangelfull kommunikasjon, diagnostikk og behandling – advarsel til legevaktlege»

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden