Meny

Fosterreduksjon eller tvillingabort: Dette bør du vite om det betente temaet

<p>I dag har kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Stortinget avgjør torsdag om denne retten fjernes.</p>
I dag har kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Stortinget avgjør torsdag om denne retten fjernes.

Må man vente med fosterreduksjon til etter uke 12? Hva vet man egentlig om risikoen for foster som ikke aborteres? Og blir det færre tvillingaborter med lovendring?

Torsdag ettermiddag kommer abortstriden i kjølvannet av Kristelig Folkepartis inntreden i regjeringen opp til endelig behandling i Stortinget. Etter alt å dømme blir det vedtatt en ny lov.

I dag har kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre innen utgangen av 12. svangerskapsuke.

I Granavold-plattformen – som er den politiske regjeringsplattformen Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enige om i januar – heter det at regjeringen vil: «Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».

Allerede i februar la helseminister Bent Høie (H) fram et lovforslag om at fosterantallsreduksjon ikke lenger skal være selvbestemt, men at kvinnene må møte i abortnemnd uansett om begjæringen fremmes før uke 12.

I Norge er fosterreduksjon sentralisert til Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim. Her har de rutinemessig gjennomført fosterreduksjon etter uke 12.

Mer om fosterreduksjon:

Selektiv fosterreduksjon

Selektiv fosterreduksjon er et inngrep der vi fjerner ett eller flere foster med alvorlige utviklingsavvik i et flerlingesvangerskap. Inngrepet kan sammenliknes med svangerskapsavbrudd (provosert abort) når det foreligger enkeltsvangerskap med alvorlige utviklingsavvik. Forskjellen er at vi ikke avbryter svangerskapet selv om vi fjerner et eller flere foster.

Fosterreduksjon av friske flerlinger

Firlinger eller flere
Svangerskap med fire eller flere fostre er forbundet med høy risiko for senabort eller for tidlig fødsel. I Norge anbefaler vi fosterreduksjon av firlinger fordi risikoen for død eller alvorlig skade blant for tidlig fødte barn er langt høyere enn risikoen for komplikasjoner ved inngrep.

Trillinger
Utfallet av trillingsvangerskap er vanligvis bra. Noen studier har vist at det blir færre for tidlige fødsler og færre svangerskapskomplikasjoner ved å gjøre fosterreduksjon av trillinger, men den medisinske gevinsten er liten. Avgjørelsen om fosterreduksjon tar legen i samråd med deg/dere etter grundig informasjon.

Tvillinger
Lovavdelingen i Justisdepartementet har avgjort at fosterreduksjon skal vurderes i henhold til lov om svangerskapsavbrudd. Du kan dermed selv begjære fosterreduksjon før utgangen av 12. svangerskapsuke (før uke 12+0). Det er ikke vist medisinsk nytte av å redusere tvillingsvangerskap hos en frisk kvinne der begge fostrene er friske.

Mellom 10 og 20 prosent av alle tvillinger er eneggede med felles morkake. En kan ikke utføre fosterreduksjon dersom fostrene har felles morkake.

Vanlig prosedyre ved fosterreduksjon er at det settes en injeksjon av kaliumklorid i fosterhjertet via ultralyd-veiledet nålepunksjon gjennom morens buk, livmor og fosterhinnen. For inngrep som ikke er innvilget på grunnlag av tilstander ved fosteret/fostrene eller ved felles morkake, jf. § 2 tredje ledd bokstav c og § 2 a fjerde ledd tredje punktum, velger legen som utfører inngrepet det fosteret/ de fostrene som er lettest tilgjengelig ut fra sin plassering i livmoren. Legen kan ikke velge ut fra fosterets/fostrenes kjønn.

Det ble utført tretten selvbestemte tvillingaborter i perioden 2016 til 2018.

Totalt ble det utført 38 fosterreduksjoner. Det var 13 trillinger/firlinger og 25 tvillinger.

12 av 25 tvillingaborter ble utført fordi det ble påvist alvorlig sykdom hos en av tvillingene.

Kilde: St. Olavs hospital og Prop. 106 L (2018–2019)

Tidspunkt for fosterreduksjon og risikoen inngrepet innebærer for fosteret eller fostrene som ikke aborteres, har vært mye diskutert.

Begrepet fosterreduksjon har erstattet tvillingabort, som var vanligere i starten av debatten. Tilhengere av en ny lov sverget til tvillingabort-begrepet, men det mer nøytrale «forsterreduksjon» er mer presist, blant annet ettersom inngrepet også gjøres i flerling-svangerskap.

Må man vente med inngrepet til etter uke 12?

I regjeringens lovforslag heter det: «Fagmiljøet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin som utfører fosterreduksjonene i Norge har pekt på at det er teknisk vanskelig å utføre fosterreduksjon tidlig i svangerskapet og mener det av medisinske årsaker ikke kan anbefales å utføre fosterreduksjon før utgangen av tolvte svangerskapsuke».

I sitt høringssvar skriver fagmiljøet ved St. Olavs hospital: «Medisinsk sett er svangerskapsuke 12-14 er den tryggeste perioden til å utføre fosterreduksjon», og videre at det nok er mulig i enkelttilfeller å gjøre det i uke 11, men at det ikke kan gjøres rutinemessig.

Dette trekkes i tvil av den amerikanske professoren Mark I. Evans. Han har utført flere enn tusen fosterreduksjoner gjennom 35 år, har vært med å utvikle inngrepet som brukes og står bak mye av faglitteraturen på feltet.

Til Dagsavisen har han uttalt at den ideelle perioden for å foreta inngrepet er mellom uke 11,5 og 12,5 av svangerskapet. Tidlig i denne perioden ville man altså være innenfor grensen for selvbestemt abort.

– Det er absolutt ingen forbedring i resultatene ved å vente til 13 uker eller lenger. Faktisk er det slik at etter hvert som graviditetsperioden øker ut over 12 uker, reduseres nettofordelen. Ulempen og faren for prematuritet øker. I praksis, siden det ikke er noen forbedring ved å vente etter 12 og 13 uker, finnes det ikke noe medisinsk grunnlag for å tvinge pasientene til å vente. Et slikt forslag kan bare handle om å tjene en politisk agenda, sa Evans til Dagsavisen i april.

Hvor stor er risikoen for foster som ikke aborteres?

Regjeringen legger vekt på risikoen for det eller de gjenværende fostrene ved en fosterreduksjon.

Men hvor stor denne risikoen er, er omstridt.

Fagmiljøet ved St. Olavs hospital, som gjennomfører disse inngrepene, skrev følgende i sin høringsuttalelse:

«Medisinsk kan ikke inngrepet sammenlignes med abort i et enkelt svangerskap. Fosterreduksjon er et komplisert inngrep med risiko også for gjenværende foster. Det oppgis ulike tall for komplikasjonsrisiko, men de fleste skriver 5-10% risiko for tap av gjenværende foster ved reduksjon i tvillingsvangerskap».

Overfor Filternyheter.no har klinikksjef Salvesen forklart at estimatet av risikoen på 5-10 prosent det er høyst usikkert:

— Vi har ingen norsk statistikk. Det er kun gjort nærmere 60 fosterreduksjoner ved St. Olavs hospital siden 2002, i tillegg til et ukjent antall inngrep utført ved Oslo universitetssykehus i perioden 2002-2015. Det vil ta flere år før vi har et stort nok grunnlag til å si noe om risikoen i en norsk sammenheng. Så vi måtte sette tallet ut fra erfaring, risiko med fostervanns- og morkakeprøver, og ellers det vi klarte å lese oss til, sa han til nettstedet i januar.

På spørsmål om estimatet 5-10 prosent brukes for å «være på den sikre siden» svarte Salvesen:

— Ja, nettopp. Kvinnene må få vite at det ikke er garantert at det går bra. Men vi opplyser om at anslaget er usikkert.

Har norske leger så lite erfaring at det påvirker risikoen?

I lovforslaget skriver departementet også at det norske fagmiljøet har lite erfaring med inngrepet, og at dette kan påvirke risikoen.

«Risikoen for spontanabort av gjenværende fostre i trilling- og firlingsvangerskap anslås altså til ca. 5–10%. Tallene er hentet fra Aarhus Universitetshospital, som har lang erfaring med fosterreduksjon. Denne risikoen inkluderer også den generelle risikoen for spontanabort i slike svangerskap. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget og fagmiljøet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin i Norge har mindre erfaring enn Aarhus med å utføre dette inngrepet, noe som kan virke inn på risikoen».

Til Dagsavisen seksjonsoverlege ved Senter for fostermedisin, Torbjørn Moe Eggebø, imidlertid sagt at det norske fagmiljøet vil kunne sammenligne seg med Danmark.

– Vi er ikke nybegynnere lenger. Vi var vel nybegynnere da vi begynte så vidt. Men vi er ikke nybegynnere nå, og vil kunne sammenligne oss med danskene, men ikke med Mark Evans, uttalte han til avisa.

På spørsmål om det er trygt å gjennomføre inngrepet i Norge, svarte han: Ja.

Stemmer: For mye respektløs retorikk i debatten om tvillingabort

Vil lovendring gi færre fosterreduksjoner?

Av 12.000 aborter som ble utført Norge i fjor, var åtte såkalte selvbestemte tvillingaborter. Og i årene 2016 til 2018 ble det utført 13 selvbestemte tvillingaborter. Årlig fødes det nesten 1000 tvillinger i Norge.

Om lovendringen vil gi færre fosterreduksjoner er usikkert.

Klinikksjef Salvesen ved St. Olavs hospital har flere ganger vært tydelig på at han ikke tror antall fosterreduksjoner vil gå ned selv om retten til selvbestemt fosterreduksjon fjernes.

– Min påstand er at like mange vil få innvilget fosterreduksjon ved å møte i nemnd, har han sagt til Dagens Medisin.

Han tror heller at de siste månedenes debatt om fosterreduksjon kan føre til at flere kvinner enn før velger å fjerne tvillingfostre.

– Ikke på grunn enigheten mellom regjeringspartiene og KrF. Men på grunn av selve debatten vi nå har hatt i Norge i flere måneder. Dette har bidratt til en bevisstgjøring av kvinner av at det faktisk er en mulighet å ta bort en av tvillingene. Det er mulig at flere vil benytte seg av dette, uttalte Salvesen til Aftenposten tidligere i år.

Motstand i fagmiljøet

I høringsrunden tidligere i år sendte Legeforeningen, Jordmorforeningen, Sykepleierforbundet og Norsk gynekologisk forening inn høringsuttalelser der de går imot regjeringens forslag om å nekte norske kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon.

Også Statens helsetilsyn, Rådet for legeetikk, Jordmorutdanningen på storbyuniversitetet OsloMet og Kvinneklinikken på Haukeland sykehus havnet på nei-siden ifølge en oversikt Dagsavisen har laget.

Avisen fant tolv svar fra aktører de mener tilhører det aktuelle fagmiljøet. Åtte er negative, to er positive, mens to forholder seg nøytralt til den foreslåtte endringen.

Se video fra regjeringens pressekonferanse om fosterreduksjon i februar:

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:04 Irsk motstand for Brann i europaligaen15:47 Karaktervitner roser Ludvigsens engasjement15:46 Irland vil forby salg av diesel- og bensinbiler15:45 Kraftig jordskjelv i Japan15:37 Durek om prinsesse Märtha Louise: – Vi har snakket om ekteskap15:27 Rosenborg møter Linfield i mesterligakvalifiseringen15:04 Million-toalett med dritt-problemer14:46 – Denne utviklingen burde regjeringen stoppe14:43 Legemiddelmangel kan ramme opptil en halv million ganger i året14:38 Skjelven Merkel vekker oppmerksomhet14:10 Foreslår at prøveløslatte nektes pass14:06 Norgesgruppen trekker engangsgrill fra markedet14:03 Filmregissør Knut Andersen er død13:51 Bane Nor holder beredskapsøvelse ved Oslo S13:51 Draghi åpner for nye rentekutt13:48 Varaordfører på Askøy: – Antallet sykdomstilfeller er kraftig redusert13:18 Landslagssjef ber Solskjærs stjerne bytte klubb13:04 Familien og politiet etterlyser gjerningsperson etter funn av død kvinne12:36 Norsk sirkusbransje kjemper for overlevelse12:36 Strammer inn regler for bommer på sideveier12:21 Nå snakker hele verden om denne norske bygda12:13 Leddbåndsskade for Graham Hansen, kjemper mot klokka12:12 EU risikerer å bomme på klimamålene11:57 EUs handelsoverskudd med USA øker11:57 Forskere: Flere barnefødsler ikke god butikk for Norge11:36 Snart mulig å leie e-lydbøker fra folkebibliotekene11:34 – Aldri noe seksuelt eller upassende med Ludvigsen11:33 Jemtlands ektemann viste retten hvordan han mener skuddet gikk av11:31 Facebook lanserer egen kryptovaluta10:55 Danske forskere fant «nytt» folkeslag10:37 Platini avhørt i korrupsjonssak, avviser alle anklager10:37 Hegerbergs nye trener var i trøbbel for sexistisk kommentar10:23 Journalister bortvist da Mursi ble gravlagt i Kairo10:22 Ny elimineringsrunde i toryenes maktkamp10:20 Klima, skole, eldre: SV går for beste kommunevalg på 16 år10:05 EU-domstolen: Tysk motorveiavgift i strid med reglene09:59 To indiske soldater drept av bilbombe i Kashmir09:58 Færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag09:56 Truende mann skutt i beinet av politiet i Oslo09:45 Omsetningen i De norske Bokklubbene halvert09:39 Kina advarer USA mot å trappe opp i Midtøsten09:07 Maur setter livet på spill for å redde søsken09:06 Bomsjef betalte millionhonorar til eks-kollega uten anbud09:03 Støtten til kirken vil fortsatt avgjøre hva andre trossamfunn får08:30 Raymond Johansen ut mot bompengepartiet08:23 Havprofessor: – Norge er et lyspunkt08:14 Sterke reaksjoner på VAR-avgjørelse08:12 Pakistansk klatrer omkom, italiener skadd i snøskred i Pakistan08:05 Bompengepartiet nesten like stort som Frp i Sandnes07:54 Trump truer med å deportere millioner av ulovlige innvandrere07:51 Legeforeningen vil vurdere Abbasi-saken07:43 Raymond Johansen om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: – Et totalt useriøst parti07:35 Miljøbevegelsen varsler kamp mot tysk prøveboring sør for Lofoten07:33 EVRY og Tieto fusjonerer07:22 NRK: Abbasi-søsknene til Norge tirsdag07:20 Tolv døde i jordskjelv i Kina07:11 Offensiv Iversen vil utfordre Klæbo06:56 Alle OL-rivalene til cupspillet i fotball-VM06:41 Fire biler brant på Hovseter i Oslo06:36 Tankesmie ber om tettere samarbeid mellom SV og Rødt06:35 Hjelmseth imponert av innsats og vilje06:30 Ap ønsker ikke å endre asylforliket06:26 Asiatiske børser for det meste opp tirsdag06:05 Retten får se rekonstruksjon i Jemtland-saken05:50 Dette skjer i dag05:42 Geolog med ny befaring etter skred i Tromsdalen05:30 Dette skjedde i natt05:06 HRW: Ber FN etterforske Mursis død05:00 FN: 11 milliarder innbyggere i verden i 210004:54 Norge når ikke opp i kåring av Europas mest innovative regioner04:35 NHO-topp refser pelsdyrvedtak04:06 Tvangslovutvalget legger fram innstilling03:17 Brasiliansk entreprenørkjempe søker konkursbeskyttelse02:19 Swedbank fjerner toppledere i Estland01:57 Mann innrømmer delvis skyld i 15 år gammel voldtektssak01:33 USA vil sende 1.000 flere soldater til Midtøsten01:27 Abbasi-søsknene returneres til Norge01:07 Sør-Korea ble slått på dårlig norsk dag, men Graham Hansen-skade bekymrer00:40 Sjögren: – En styrke å vinne på en dårlig dag00:30 Menn stjal Pride-flagg og kom med homofiendtlige tilrop i Oslo00:09 Optimistisk «Caro» håper å rekke åttedelsfinalen23:33 Skytedrama overskygget Raptors-hyllest i Toronto – to personer såret23:20 DN: Frp godtar at bomløsning trekker ut i tid23:16 Amnesty ber Egypt etterforske Mursis død22:54 Caro ordnet VM-avansement, men måtte ut med skade22:30 Mystisk død: Skutt i brystet – sjanglet rundt i timevis22:08 USA advarer mot å gi etter for Iran21:58 SV-representant politianmelder nynazistgruppe for trusler21:55 Kristoffersen: – Jeg har ikke noe problem med å se folk i øynene21:33 Jordskred stanset rett over bebyggelse i Tromsdalen21:02 To trakk seg da Giske fikk styreverv21:00 Østfoldbanen åpnet for trafikk20:59 Kassi-mareritt da TIL vant på Nadderud20:30 Trump med 160 sekunders selvskryt for fire nye år19:50 Trump har satt seg på bakbena: – Norge er bekymret19:17 Kallmyr: – Statsråden kan ikke instruere Utlendingsnemnda om å la familien få bli18:35 Regjeringspartiene klubbet ned gratis skolemat18:21 Ekspresident Mursi død etter kollaps i rettsmøte18:09 FNs klimaeksperter hyller skoleelevers klimastreik18:08 Kristoff sjanseløs i spurten i Sveits
Siste nytt
16:04SportIrsk motstand for Brann i europaligaen15:47NorgeKaraktervitner roser Ludvigsens engasjement15:46MotorIrland vil forby salg av diesel- og bensinbiler15:45VerdenKraftig jordskjelv i Japan15:37KulturDurek om prinsesse Märtha Louise: – Vi har snakket om ekteskap15:27SportRosenborg møter Linfield i mesterligakvalifiseringen15:04ReiseMillion-toalett med dritt-problemer14:46Helse– Denne utviklingen burde regjeringen stoppe14:43Helse og livsstilLegemiddelmangel kan ramme opptil en halv million ganger i året14:38PolitikkSkjelven Merkel vekker oppmerksomhet14:10NorgeForeslår at prøveløslatte nektes pass14:06NorgeNorgesgruppen trekker engangsgrill fra markedet14:03KulturFilmregissør Knut Andersen er død13:51NorgeBane Nor holder beredskapsøvelse ved Oslo S13:51PengerDraghi åpner for nye rentekutt13:48NorgeVaraordfører på Askøy: – Antallet sykdomstilfeller er kraftig redusert13:18SportLandslagssjef ber Solskjærs stjerne bytte klubb13:04NorgeFamilien og politiet etterlyser gjerningsperson etter funn av død kvinne12:36KulturNorsk sirkusbransje kjemper for overlevelse12:36MotorStrammer inn regler for bommer på sideveier12:21ReiseNå snakker hele verden om denne norske bygda12:13SportLeddbåndsskade for Graham Hansen, kjemper mot klokka12:12VerdenEU risikerer å bomme på klimamålene11:57PengerEUs handelsoverskudd med USA øker11:57Helse og livsstilForskere: Flere barnefødsler ikke god butikk for Norge11:36KulturSnart mulig å leie e-lydbøker fra folkebibliotekene11:34Norge– Aldri noe seksuelt eller upassende med Ludvigsen11:33NorgeJemtlands ektemann viste retten hvordan han mener skuddet gikk av11:31PengerFacebook lanserer egen kryptovaluta10:55VerdenDanske forskere fant «nytt» folkeslag10:37SportPlatini avhørt i korrupsjonssak, avviser alle anklager10:37SportHegerbergs nye trener var i trøbbel for sexistisk kommentar10:23VerdenJournalister bortvist da Mursi ble gravlagt i Kairo10:22PolitikkNy elimineringsrunde i toryenes maktkamp10:20PolitikkKlima, skole, eldre: SV går for beste kommunevalg på 16 år10:05MotorEU-domstolen: Tysk motorveiavgift i strid med reglene09:59VerdenTo indiske soldater drept av bilbombe i Kashmir09:58Helse og livsstilFærre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag09:56NorgeTruende mann skutt i beinet av politiet i Oslo09:45KulturOmsetningen i De norske Bokklubbene halvert09:39VerdenKina advarer USA mot å trappe opp i Midtøsten09:07VerdenMaur setter livet på spill for å redde søsken09:06MotorBomsjef betalte millionhonorar til eks-kollega uten anbud09:03PolitikkStøtten til kirken vil fortsatt avgjøre hva andre trossamfunn får08:30NorgeRaymond Johansen ut mot bompengepartiet08:23NorgeHavprofessor: – Norge er et lyspunkt08:14SportSterke reaksjoner på VAR-avgjørelse08:12VerdenPakistansk klatrer omkom, italiener skadd i snøskred i Pakistan08:05PolitikkBompengepartiet nesten like stort som Frp i Sandnes07:54VerdenTrump truer med å deportere millioner av ulovlige innvandrere07:51NorgeLegeforeningen vil vurdere Abbasi-saken07:43PolitikkRaymond Johansen om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: – Et totalt useriøst parti07:35NorgeMiljøbevegelsen varsler kamp mot tysk prøveboring sør for Lofoten07:33NorgeEVRY og Tieto fusjonerer07:22NorgeNRK: Abbasi-søsknene til Norge tirsdag07:20VerdenTolv døde i jordskjelv i Kina07:11SportOffensiv Iversen vil utfordre Klæbo06:56SportAlle OL-rivalene til cupspillet i fotball-VM06:41NorgeFire biler brant på Hovseter i Oslo06:36PolitikkTankesmie ber om tettere samarbeid mellom SV og Rødt06:35SportHjelmseth imponert av innsats og vilje06:30PolitikkAp ønsker ikke å endre asylforliket06:26PengerAsiatiske børser for det meste opp tirsdag06:05NorgeRetten får se rekonstruksjon i Jemtland-saken05:50NorgeDette skjer i dag05:42NorgeGeolog med ny befaring etter skred i Tromsdalen05:30NorgeDette skjedde i natt05:06VerdenHRW: Ber FN etterforske Mursis død05:00VerdenFN: 11 milliarder innbyggere i verden i 210004:54VerdenNorge når ikke opp i kåring av Europas mest innovative regioner04:35PolitikkNHO-topp refser pelsdyrvedtak04:06NorgeTvangslovutvalget legger fram innstilling03:17VerdenBrasiliansk entreprenørkjempe søker konkursbeskyttelse02:19PengerSwedbank fjerner toppledere i Estland01:57NorgeMann innrømmer delvis skyld i 15 år gammel voldtektssak01:33VerdenUSA vil sende 1.000 flere soldater til Midtøsten01:27NorgeAbbasi-søsknene returneres til Norge01:07SportSør-Korea ble slått på dårlig norsk dag, men Graham Hansen-skade bekymrer00:40SportSjögren: – En styrke å vinne på en dårlig dag00:30NorgeMenn stjal Pride-flagg og kom med homofiendtlige tilrop i Oslo00:09SportOptimistisk «Caro» håper å rekke åttedelsfinalen23:33SportSkytedrama overskygget Raptors-hyllest i Toronto – to personer såret23:20NorgeDN: Frp godtar at bomløsning trekker ut i tid23:16VerdenAmnesty ber Egypt etterforske Mursis død22:54SportCaro ordnet VM-avansement, men måtte ut med skade22:30VerdenMystisk død: Skutt i brystet – sjanglet rundt i timevis22:08PolitikkUSA advarer mot å gi etter for Iran21:58PolitikkSV-representant politianmelder nynazistgruppe for trusler21:55SportKristoffersen: – Jeg har ikke noe problem med å se folk i øynene21:33NorgeJordskred stanset rett over bebyggelse i Tromsdalen21:02PolitikkTo trakk seg da Giske fikk styreverv21:00ReisenyheterØstfoldbanen åpnet for trafikk20:59SportKassi-mareritt da TIL vant på Nadderud20:30VerdenTrump med 160 sekunders selvskryt for fire nye år19:50PolitikkTrump har satt seg på bakbena: – Norge er bekymret19:17NorgeKallmyr: – Statsråden kan ikke instruere Utlendingsnemnda om å la familien få bli18:35NorgeRegjeringspartiene klubbet ned gratis skolemat18:21VerdenEkspresident Mursi død etter kollaps i rettsmøte18:09PolitikkFNs klimaeksperter hyller skoleelevers klimastreik18:08SportKristoff sjanseløs i spurten i Sveits
Populært