Meny

15 år med røykeloven: – Vi bør ikke forby røyking

Video: Høybråten ble røykelovens ansikt og opplevde å gå fra skurk til helt over natten.

For 15 år siden ble Dagfinn Høybråten truet på livet. Han hadde innført røykeloven. Noe av det tøffeste han noensinne har gjort.

– Å innføre røykeloven er noe av det tøffeste jeg har gjort, sier Dagfinn Høybråten.

Vi skal høre mer fra ham siden, men først:

Han regnes av mange som røykelovens far. Som sosial- og helseminister sørget Høybråten for at vi ikke får sitte innendørs på pøbben med siggen i den ene hånden og halvliteren i den andre.

Men Høybråten er ikke røykelovens far. For det vi omtaler som røykeloven kom for 44 år siden. Egentlig heter den tobakkskadeloven (sjekk faktaboksen lenger ned). Og kallenavnet vi kjenner den som, ble tatt i bruk i 1988. Tove Strand (da Gerhardsen) var lovens mor før ham, da hun i 1988 strammet grepet om røykerne og forbød røyking på en rekke steder. Men hukommelsen er kort.

Færre røykere

Røykelovene har bidratt til å redusere antall røykere som hver dag tenner seg flere sigaretter. I 1975 var 41 prosent av befolkningen dagligrøykere. Året etter hadde det falt med 2 prosentpoeng. Gjennom hele 80- og 90-tallet røyker omtrent hver tredje nordmann.

I 2004 røyker hver fjerde. Tallet synker med ett til to prosentpoeng hvert år etter det blir forbudt å røyke inne på utesteder. I 2018 er tallet redusert til 12 prosent.

De som røyker av og til har ligget stabilt på rundt 10 prosent av befolkningen i de 45 årene SSB har statistikk på.

Les også: Andelen som røyker hver dag er nesten halvert etter røykeloven

Tilbake til 2004 var det knyttet forventninger til hvordan den oppdaterte røykeloven ville kunne sabotere en hel bransje.

Men tilbakemeldingene bare et par måneder etter at loven trådte i kraft, hadde pipa fått en helt annen tone:

Tobakksskadeloven (Røykeloven) utvikling

* 1975 Loven trer i kraft for første gang 1. juli med blant annet forbud mot tobakksreklame

* 1988 vern mot passiv røyking og forbud mot røyking i lokaler og transportmidler hvor allmennheten ferdes (navnet Røykeloven oppstår)

* 1993 En tredjedel av bord ved serveringssteder og rom på hotell skal være røykfrie. Alle fellesarealer skal være røykfrie

* 1996 18 års aldersgrense på kjøp av tobakk

* 1998 Halvparten av bord og sitteplasser på serveringssteder skal være røykfrie

* 2004 Serveringssteder skal være helt røykfri innendørs

* 2014 Inngangspartier til offentlige virksomheter og alle helseinstitusjoner skal være røykfrie.

* 2017 E-sigaretter forbudt på steder hvor det er røykeforbud

* 2018 KrF vil stramme inn røykeloven slik at ikke-røykere skal kunne unngå passiv røyking utendørs.

– Folk som vanligvis røyker, løser problemet ved å drikke mer, sa daglig leder Jan Georg Syversen i utelivsselskapet Sinco til TV 2 Nyhetene i 2004.

– Var dette konsekvensene av dere ønsket av røykeloven?

Vi sitter på Dagfinn Høybråtens nye kontor hos Kirkens Nødhjelp. Han er godt vant å snakke om loven. Det er ikke første, og garantert ikke siste gangen han skal snakke om sin politiske arv.

– Jeg vet ikke om det ble konsekvensen av røykeloven heller, men det var et av mange argumenter i diskusjonen vi hadde i forkant av loven, og like etter at den trådte i kraft. De fleste av spådommene, de dystre spådommene ... nesten dommedagsprofetiene som kom i forbindelse med røykeloven ble gjort grundig til skamme.

Gikk bedre enn fryktet

Debatten som raste i forkant. Men på Stortinget var de vel forlikte. Der ønsket det store flertallet å få gjennom forslaget fra Frp. Nåværende fiskeriminister Harald T. Nesvik var blant dem som talte loven i mot.

«Det at en statsråd fra Kristelig Folkeparti viser en formynder- og forbudsholdning i en sak som røykeloven, overrasker nok ingen, men at dette støttes av Høyre, er mildt sagt overraskende,» sa Nesvik i debatten om helsekomiteens innstilling til Stortinget.

Hele debatten kan du lese her.

Harald T. Nesvik ønsker ikke å kommentere sin rolle i debatten om røykeforbud den gang, eller å gi noen betraktninger om det som siden har skjedd. Gjennom sin politiske rådgiver henvises ABC Nyheter til andre, da dette nå ikke er hans ansvarsområde som fiskeriminister.

Mange fryktet konkurser. Også i NHO, som organiserer mange serveringssteder. Magne Henriksen er direktør i NHO Reiseliv sier at det gikk langt bedre enn man hadde fryktet.

– Røykeloven er kommet for å bli, og satt seg. Det er nok ikke så mange som ønsker å reverser den, sier han.

Henriksen har ingen konkrete tall som forteller om nedtur eller oppsving i utelivsbransjen etter at røyken hadde lagt seg, men loven ga positive utslag blant annet gjennom at astmatikere og ikke-røykere benytter seg nå av tilbudet på en måte de tidligere ikke gjorde.

– Det er klart at det er et radikalt pålegg. Det ar både dramatisk for bransjen å legge om, og det var krevende å innrette seg, men langt færre av bedriftene i bransjen ble stumpet enn man fryktet.

Les også: Anslår at 9,6 millioner mennesker vil dø av kreft i år

Mye motbør

I 2003 var det få erfaringer internasjonalt med slike røykeforbud. I California hadde de gjort seg noen erfaringer, men Høybråten opplevde at disse ikke var like relevante for et lite land som Norge.

– Vi hadde fått vedtatt loven i Stortinget med stort flertall for loven. Den skulle gjennomføres på en klok og fornuftig måte som preget arbeidet. Det som også preget hverdagen var en fortsatt debatt om loven. Det er alltid noen som melder seg på i 12. time fordi det gikk opp for flere over hva som kom til å skje.

– Du møtte også motstand i egen regjering.

– Ja, om du går tilbake til 2003 var situasjonen helt åpen. Det handlet om å tette hull i loven, ganske vesentlige hull. Loven har vært der siden midten av 1970-tallet og gradvis blitt strammet til. Og så gjenstod det store spørsmålet om barer, restauranter og hoteller. Der prøvde man seg med litt forskjellige løsninger, det som ble klart utover 2002 og 2003 at forsøket med halvparten av bordene fungerte dårlig. Ingen var fornøyde med det egentlig.

Det vanskeligste Dagfinn Høybråten har gjort er å innføre røykeloven i 2004. Foto: Martin Huseby Jensen
Det vanskeligste Dagfinn Høybråten har gjort er å innføre røykeloven i 2004. Foto: Martin Huseby Jensen

Tok med loven hjem

Seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet har i snart 33 år forsket på tobakk. Han forteller at trass i at Norge var tidlig ute med å forby røyking på utesteder, slo Irland oss med tre måneder. Av de ulike generasjonene av røykeloven, sier han, er det den Høybråten fikk iverksatt den som har hatt størst betydning. Suverent størst. Tidligere ble utesteder ansett for å være en rekrutteringsarena for røyking. Det fikk en kjapp stopp. Dessuten fikk loven en utilsiktet konsekvens.

– Folk tok med seg loven hjem. For vi har lov til å røyke hjemme, men loven presset fram en adferd som ikke var regulert. Dette førte til det endelige tapet for tobakkindustrien og røykingens anseelse, sier han til ABC Nyheter

Høybråten forteller at servicebransjen tok kontakt med ham og ba om klare og tydelige regler. Fagforbundet ville ha forbud. Legeforbundet ville ha forbud. Uten at regjeringen hadde fattet endelig beslutning ble et forslag om totalforbud sendt på høring.

– Debatten rullet. Det er en under statement å si, men da var det virkelig i gang. Og det var reell tvil i regjeringen og flere var skeptiske.

– Som statsråd pleide jeg å forankre politikken med regjeringen før jeg gikk ut å sa noe. Det gjorde jeg ikke med røykeloven. Jeg lot det skinne gjennom at jeg ønsket et forbud og at andre løsninger var prøvd og at nå var det dette.

– Hvorfor?

– Fordi jeg ble overbevist. Det mest tungtveiene var arbeidstakerne, forklarer den tidligere helseministeren. Han forteller hvordan hotell og restaurantforbundet møtte ham og spurte hvorfor ikke de skulle skjermes fra røyk på jobben, slik andre yrkesgrupper ble.

Les også: Kreftforeningen: – Ingen skal føle skyld for sin kreftsykdom

Bransjen spilte med

Høybråten følte at bransjen selv var med på spillet, gjennom å etterlysning av klare løsninger. Enten totalforbud eller lov, uten smutthull i loven. Det gjorde det lettere for daværende helseminister. Fram til 2004 var det mulig å røyke inne, men dette fungerte ikke. Å røyke i baren var overhode ikke tillatt, men det skjedde. Ofte.

Antall daglige røykere hadde falt godt i forkant av Høybråtens endringer i røykeloven. Sparket de egentlig bare inn åpen dører?

– I ettertid er det lett å se det slik. Der og da var jeg ikke overbevist om det. Men jeg så en tendens hos unge røykere til en nedgang. Og i ettertid kan vi si at vi traff planken. Vi var da ved the tipping point, hvor det vi gjorde faktisk er nesten helt etter boken.

Høybråten forteller om tiltakene de satt i gang, hvor røykeloven var ett, og tøffere reklamefilmer et annet. Strengere kontroll ved salg, og bedre hjelp til røykeslutt. – Dermed forsterket vi en trend som var på gang, og tok den helt ut.

At en av ti røyker daglig i 2018 karakteriserer han som en overveldende utvikling. Han mener at Norge trolig er det i landet i verden som har hatt den bratteste nedgangen i antall daglige røykere. Selv om det er flere som er begynt å snuse, er det likevel marginalt med tanke på hvor mange som har sluttet å røyke, poengterer han.

(Artikkelen fortsetter under)

Røykeloven måtte innføres på sommeren, derfor ventet Høybråten et halvår med innføringen. Foto: Martin Huseby Jensen
Røykeloven måtte innføres på sommeren, derfor ventet Høybråten et halvår med innføringen. Foto: Martin Huseby Jensen

Måtte skje på sommeren

Lovendringen ble vedtatt allerede høsten 2003, og mange ventet kanskje at den skulle tre i kraft fra nyttår 2004.

– Det ville aldri vært i mine tanker at det skulle skjedd. Det ville vært helt idiotisk, slår han fast.

Med kaldvær rundt i nyttår ville protestene trolig blitt langt høyere. Derfor ønsket han å sette i gang den nye ordningen når det ble varmere i været. Overgangen for røykerne skulle være myk. Høybråten mente at loven ville få flere venner når den hadde fungert en tid. For kvaliteten på innemiljøet ville bli så bra at loven ville selge seg selv, sier han. I mediene kunne vi lese om utesteder hvor det nå var mulig å lukte svette og promp.

– Jeg ante ikke at det ville skje så fort. Ventilen om at man kunne røyke ute var nok en av grunnene til at den fikk så mange tilhengere.

Familien må beskyttes

Men selv om flere støttet endringen i loven, gjaldt det ikke alle. Noen reaksjoner på røykeforbudet ble så tøffe av Høybråten og familien måtte ha politibeskyttelse.

– Det var alt annet enn hyggelig. Dessverre er det slik at om du står for sterke ting, kan du få slike sterke reaksjoner. De vanlige verbale reaksjonene må du regne med, det er en vanlig del av demokratiet.

Det gikk ikke bare utover Høybråten, men også familien. Han kunne ikke gå på åpen gate og var under beskyttelse til alle døgnets tider.

– Det føltes rett å kjempe for en frihet ikke å bli gjenstand for sjenerende og helseskadelig røyking. Uten røykeloven ville ikke endringene i vanene skjedd så fort.

– Nå er det gått 15 år, og folk husker dette fremdeles.

Og så snur stemningen. Folk kommer bort til KrF-politikeren og sier takk. Allerede en måned senere kommer de å takker. Det være seg astmatikere og allergikere. Men det snudde ikke så fort i opinionen generelt. I dag er det få som mener loven var en dårlig ide.

Les også: Røyking øker faren for ereksjonsproblemer

Uteserveringene neste

15 år senere går diskusjonen om røyking burde forbys på uteservering. Totalt. Inspirert av svenskene.

– Jeg har den enkle oppfatning om at røyking er en frivillig sak. Jeg synes det ikke bør forbys totalt sett, men der folk ikke har noen valg på hvor de oppholder seg - der synes jeg det ikke skal være lov å røyke, sier Høybråten.

Nå vet vi så mye om skadeligheten ved tobakksrøyking. Derfor synes han at det svenskene gjør er en naturlig neste skritt i den gradvis tilstramming av røykeloven.

Diskusjonen om å utvide røykeforbudet til å også gjelde på uteserveringer, mener tobakksforsker Lund i større grad er feilslått. Skadepotensialet til den passive røykeren er veldig lite.

Karl Erik Lund Foto: Morten Holm / SCANPIX . Foto: Morten Holm / NTB scanpix
Karl Erik Lund Foto: Morten Holm / SCANPIX . Foto: Morten Holm / NTB scanpix

– Å bli utsatt for passiv røyking utendørs er ubehagelig, men ikke skadelig for andre enn en veldig sensitive grupper. Dermed kan man ikke påberope seg den samme beskyttelsen som innendørs. Hva slags grunner sitter i så fall igjen med, er de gode nok for å etablere slike beskrankninger? At de ikke liker synet av røyking, som med pornografi. Eller ikke liker ikke lukten, som hvitløk eller parfyme. Eller beskytte barna mot det. Da gjør man det til et sosialt avvik.

Nesten skrittet blir i så fall en debatt om hvor langt staten skal strekkes seg for å hindre vår egen dumskap, mener Lund. Men det er et klima knyttet til tobakksrøyk som gjør at det kanskje er mulig å regulere hardere.

NHO Reiseliv ser heller ingen grunn til å forby røyking på uteserveringer.

– Hensynet bak loven tilsier ikke like sterkt at man skal forby røyking på uteserveringer, vi mener skal være rom for de. Ved et forbud flyttes røyking ut på gata. Bransjen ønsker å ha mulighet for å tillate røyking på sine uteserveringer, sier NHOs Magne Kristensen.

I Sverige er det ikke lov å røyke på uteservinger. Det ønsker KrF å også innføre i Norge. Feilslått, sier tobakksforsker Lund. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
I Sverige er det ikke lov å røyke på uteservinger. Det ønsker KrF å også innføre i Norge. Feilslått, sier tobakksforsker Lund. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Totalforbud

Men hvorfor ikke forby tobakk punktum? Vel, hva skal vi da gjøre med de rundt 500.000 røykerne, spør Lund tilbake. Dessuten nytter det ikke om Norge forbyr, og ikke Sverige også gjør det.

– Det måtte i så fall ha vært et verdensomspennende forbud. Altså koordinert politikk. Men man begynne å snakke om dette. Altså røykingens end game. Det kan politikerne tillate seg å gjøre fordi det finnes gode alternativer for røykerne, sier Lund.

Han viser til e-sigarettene som ser ut til å ha et langt mindre skadepotensiale på brukeren. Og snusen, men den er ikke tillat i EU. Men med alternativ, kan man reellt snakke om å forby tobakksrøyk som tar livet av nesten halvparten av dem som røyker.

– Det er aldri for sent å slutte.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:42 Kokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41 Over 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34 Hjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20 Politiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02 Simen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55 Minst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52 Haavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32 – Nynazister kartlegger oss14:26 En person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01 Forsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45 Flere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42 Benkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58 Hongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43 Folkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21 Politiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48 Derfor gifter Olav Thon (95) seg nå08:36 Hongkongs leder varsler kunngjøring08:24 FHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall08:15 Vy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 201808:13 Brasils president kritiserer kriminalisering av homofobi08:00 Nå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet07:07 Coutinho med to mål da Brasil vant 3-0 over Bolivia i Copa America06:39 Store variasjoner i rapportering av uønskede hendelser på sykehjem i Oslo06:33 Hovland klarte cuten – Halvorsen ute av US Open05:59 Mann siktet etter grov voldshendelse i Sandnessjøen05:58 Dette skjer i dag05:44 Dette skjedde i natt05:13 Bombe fra andre verdenskrig desarmert i Berlin04:46 Demokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova04:21 Høie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus03:47 Raymond Johansen mener klasseskillet øker om foreldre må betale skolemat03:08 Abe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip02:58 Person omkom etter fall fra bygning02:52 Cuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham02:26 Sverige var vertskap for møter om Venezuela02:22 Norske forskere krever forbud mot «drapsroboter»01:43 Frontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair01:27 Regjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass00:54 Dales tiltak for å kutte bompenger vil gi knapt tre meter motorvei00:53 Pave Frans godtar ny oppsigelse fra chilensk visebiskop00:07 Ecuador tok bronse i U20-VM23:06 Japan slo tilbake mot Skottland – England videre i VM22:51 Franske milliardærer har ennå ikke innfridd pengeløfter til Notre-Dame22:43 250.000 i Pride-parade i Tel Aviv21:54 Carlsens vanvittige rekke uten tap ble truet: – En skikkelig, skikkelig dårlig dag21:42 Ivanka Trump tjente 34 millioner på farens hotell i fjor20:55 Guterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep20:46 Lokket småjenter med kjæledyr – nå må han i fengsel19:14 Ap hadde et ufravikelige krav – nå handler de stikk i strid18:58 Dette var en yrende bosetning for over 3000 år siden18:31 Politiet planlegger evakuering etter bombefunn utenfor Tønsberg18:19 Setter krisestab etter brann på sykehjem i Otta17:50 Mysteriet i Persiabukta skaper frykt17:41 Bombe fra andre verdenskrig funnet ved Alexanderplatz i Berlin17:00 Ap-veteran fikk internasjonalt toppverv16:39 Avdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter16:17 Lege om mulig dødsårsak: – Kan tyde på forgiftning15:56 Passasjerer måtte forlate bilene etter brann i tunnel15:53 Vinmonopolet kan få holde åpent senere15:43 Milan-legender får toppjobber i klubben15:42 Trollstigen får mobildekning15:36 Trump: – Iran er en terror-nasjon14:50 Soldater skyter med skarpt mot demonstranter i Benin14:48 EU vil kjøpe mer kjøtt fra USA14:38 Bjørn Kjos vil inn i en mer tilbaketrukket rolle14:26 Listhaug: – Bør være en vekker for alle kommuner14:03 Sudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter14:01 Vil gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner13:18 Reagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk13:07 Nytt rettsmøte i Assange-saken neste år13:06 Varaordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt13:06 Fire biler involvert i ulykke – én alvorlig skadd12:31 Boris Johnson kritiseres for å unngå debatter12:30 Fafo korrigerer omstridt rapport om «menneskeraser»12:27 Emilie Haavi røk korsbåndet – reiser hjem fra fotball-VM12:27 Frontline bekrefter at brann på oljetanker er slukket11:35 Røykutvikling i buss – skoleelever evakuert10:47 Nå er det lov med produktplassering på radio10:47 Maradona måtte gi seg i mexicansk klubb10:15 Kraftig advarsel fra Bush-stabsjef: – USA ville ikke nøle med å ofre Norge10:13 Ellingsruddrapet behandles på nytt10:10 Det blir ikke VAR i Eliteserien i 202010:10 Lagerbäcks menn klatrer på FIFA-rankingen09:09 Medlemsfallet i Den norske kirke fortsetter09:06 Færre ulver skutt08:32 Reiten synes det er kult med stilfloraen i VM08:20 Kvinnestreik i Sveits08:18 Mann omkom i trafikkulykke i Halden08:15 Cohens kjærlighetsbrev til norske Marianne solgt for 7,6 millioner kroner08:13 Pelsdyrnæringen vedtatt avviklet08:12 Ukjen helt da Toronto Raptors vant sitt første NBA-sluttspill08:09 Sola vår kan få et superutbrudd07:59 – Uaktuelt for NRKs programledere å bruke den typen ord07:59 Regjeringen vil hindre tvangsekteskap ved å ta fra barn pass07:58 Sjögrens største jobb er med hodene, ikke beina07:52 Trøndelag erklærer klimakrise07:38 Besetningen på tankskip så «flygende objekter»07:35 Dennis Olsen får drømmen oppfylt på Le Mans07:21 Rolig i Hongkong – enn så lenge07:17 – Å stoppe norsk oljeproduksjon er galskap
Siste nytt
16:42NorgeKokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41SportOver 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34SportHjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20NorgePolitiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02PolitikkSimen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55VerdenMinst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52SportHaavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32Norge– Nynazister kartlegger oss14:26NorgeEn person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01VerdenForsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45PolitikkFlere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42PolitikkBenkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58PolitikkHongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43PengerFolkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21NorgePolitiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48LivetDerfor gifter Olav Thon (95) seg nå08:36VerdenHongkongs leder varsler kunngjøring08:24NorgeFHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall08:15NorgeVy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 201808:13VerdenBrasils president kritiserer kriminalisering av homofobi08:00NorgeNå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet07:07SportCoutinho med to mål da Brasil vant 3-0 over Bolivia i Copa America06:39NorgeStore variasjoner i rapportering av uønskede hendelser på sykehjem i Oslo06:33SportHovland klarte cuten – Halvorsen ute av US Open05:59NorgeMann siktet etter grov voldshendelse i Sandnessjøen05:58NorgeDette skjer i dag05:44NorgeDette skjedde i natt05:13VerdenBombe fra andre verdenskrig desarmert i Berlin04:46VerdenDemokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova04:21Helse og livsstilHøie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus03:47NorgeRaymond Johansen mener klasseskillet øker om foreldre må betale skolemat03:08VerdenAbe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip02:58NorgePerson omkom etter fall fra bygning02:52VerdenCuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham02:26VerdenSverige var vertskap for møter om Venezuela02:22NorgeNorske forskere krever forbud mot «drapsroboter»01:43VerdenFrontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair01:27NorgeRegjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass00:54NorgeDales tiltak for å kutte bompenger vil gi knapt tre meter motorvei00:53VerdenPave Frans godtar ny oppsigelse fra chilensk visebiskop00:07SportEcuador tok bronse i U20-VM23:06SportJapan slo tilbake mot Skottland – England videre i VM22:51VerdenFranske milliardærer har ennå ikke innfridd pengeløfter til Notre-Dame22:43Verden250.000 i Pride-parade i Tel Aviv21:54SportCarlsens vanvittige rekke uten tap ble truet: – En skikkelig, skikkelig dårlig dag21:42VerdenIvanka Trump tjente 34 millioner på farens hotell i fjor20:55VerdenGuterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep20:46NorgeLokket småjenter med kjæledyr – nå må han i fengsel19:14PolitikkAp hadde et ufravikelige krav – nå handler de stikk i strid18:58VerdenDette var en yrende bosetning for over 3000 år siden18:31NorgePolitiet planlegger evakuering etter bombefunn utenfor Tønsberg18:19NorgeSetter krisestab etter brann på sykehjem i Otta17:50PengerMysteriet i Persiabukta skaper frykt17:41VerdenBombe fra andre verdenskrig funnet ved Alexanderplatz i Berlin17:00PolitikkAp-veteran fikk internasjonalt toppverv16:39NorgeAvdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter16:17ReiseLege om mulig dødsårsak: – Kan tyde på forgiftning15:56NorgePassasjerer måtte forlate bilene etter brann i tunnel15:53Helse og livsstilVinmonopolet kan få holde åpent senere15:43SportMilan-legender får toppjobber i klubben15:42ReiseTrollstigen får mobildekning15:36VerdenTrump: – Iran er en terror-nasjon14:50VerdenSoldater skyter med skarpt mot demonstranter i Benin14:48PengerEU vil kjøpe mer kjøtt fra USA14:38PengerBjørn Kjos vil inn i en mer tilbaketrukket rolle14:26NorgeListhaug: – Bør være en vekker for alle kommuner14:03VerdenSudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter14:01PolitikkVil gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner13:18NorgeReagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk13:07VerdenNytt rettsmøte i Assange-saken neste år13:06NorgeVaraordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt13:06NorgeFire biler involvert i ulykke – én alvorlig skadd12:31PolitikkBoris Johnson kritiseres for å unngå debatter12:30NorgeFafo korrigerer omstridt rapport om «menneskeraser»12:27SportEmilie Haavi røk korsbåndet – reiser hjem fra fotball-VM12:27VerdenFrontline bekrefter at brann på oljetanker er slukket11:35NorgeRøykutvikling i buss – skoleelever evakuert10:47KulturNå er det lov med produktplassering på radio10:47SportMaradona måtte gi seg i mexicansk klubb10:15PolitikkKraftig advarsel fra Bush-stabsjef: – USA ville ikke nøle med å ofre Norge10:13NorgeEllingsruddrapet behandles på nytt10:10SportDet blir ikke VAR i Eliteserien i 202010:10SportLagerbäcks menn klatrer på FIFA-rankingen09:09NorgeMedlemsfallet i Den norske kirke fortsetter09:06NorgeFærre ulver skutt08:32SportReiten synes det er kult med stilfloraen i VM08:20VerdenKvinnestreik i Sveits08:18NorgeMann omkom i trafikkulykke i Halden08:15KulturCohens kjærlighetsbrev til norske Marianne solgt for 7,6 millioner kroner08:13PolitikkPelsdyrnæringen vedtatt avviklet08:12SportUkjen helt da Toronto Raptors vant sitt første NBA-sluttspill08:09VerdenSola vår kan få et superutbrudd07:59Kultur– Uaktuelt for NRKs programledere å bruke den typen ord07:59PolitikkRegjeringen vil hindre tvangsekteskap ved å ta fra barn pass07:58SportSjögrens største jobb er med hodene, ikke beina07:52NorgeTrøndelag erklærer klimakrise07:38VerdenBesetningen på tankskip så «flygende objekter»07:35SportDennis Olsen får drømmen oppfylt på Le Mans07:21VerdenRolig i Hongkong – enn så lenge07:17Penger– Å stoppe norsk oljeproduksjon er galskap
Populært