Meny

Forsker: – Det å sove godt og nok kan tenkes å bremse demens

– For første gang har vi vist at hele hjernen hos mennesker bokstavelig talt blir vasket, og funnene tyder på at hjernevaskingen er absolutt størst om natten, sier forsker Per Kristian Eide. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com

Hele hjernen vaskes og aktiviteten er størst mens vi sover, viser ny norsk forskning. Denne prosessen knyttes til god hjernehelse.

I en ny studie har norske forskere injisert kontrastvæske i ryggmargskanalen til 17 pasienter og har ved hjelp av MR-undersøkelser kunnet følge væsken helt opp til pasientens hjerne. Skanning ble foretatt etter 24 timer, 48 timer og 4 uker, skriver VG.

– For første gang har vi vist at hele hjernen hos mennesker bokstavelig talt blir vasket, og funnene tyder på at hjernevaskingen er absolutt størst om natten, sier Per Kristian Eide, professor ved Universitetet i Oslo og seksjonsoverlege ved Rikshospitalet OUS, til VG.

Førsteforfatter av studien Geir Ringstad, overlege ved nevroradiologisk seksjon ved Rikshospitalet, sier til VG at det er grunn til å tro at det er slik hos alle mennesker.

Eide, Ringstad og kollegene har gjennomført en slik undersøkelse på 100 pasienter, men basert på ferdige analyser av 17 pasienter har de publisert en artikkel i tidsskriftet Journal of Clinical Investigation Insight (JCI).

Studien inkluderte både friske personer og personer med en form for demens.

Analysene viste altså at kontrastvæsken ikke bare trengte inn i hjernebarken, som man tidligere trodde, men i hele hjernen.

Forskerne kunne også se hvor raskt hjernen kvitter seg med avfallsstoffer. Studien viste at prosessen tok lengre tid hos pasientene som hadde demens, skriver de i JCI.

Les også: Forskning: – Disse miljøfaktorene kan øke risikoen for demens

God søvn viktig for god helse

De senere årene har det kommet en lang rekke studier som viser at dårlig søvn kan gå utover helsen, både på kort og lang sikt. Blant annet er det slik at folk med søvnproblemer har større risiko for å utvikle kroniske sykdommer, som fedme og diabetes. Søvnmangel virker inn på både konsentrasjon, hukommelse, og dermed læringsevne, i tillegg til at risikoen for angst og depresjon øker.

Også når det gjelder risiko for å utvikle demens, som for eksempel Alzheimer, har forskere funnet at nok og god søvn er viktig.

Forrige måned publiserte forskere ved Karolinska instituttet i Sverige en studie som antyder at for lite søvn øker faren for demens. Studien viste samtidig at det å sove for mye også kunne gi økt risiko. Det samme fant amerikanske forskere i en studie som publisert i 2017. De så en sammenheng mellom å sove mer enn ni timer per natt og økt risiko for demens.

– Kan tenkes å bremse demens

Når vi sover driver kroppen vedlikehold og oppbygging, og avfallsstoffer transporteres aktivt ut fra hjernen. Dette kalles altså hjernevasking og innebærer at hjernevæske strømmer gjennom hjernen og tar med seg slagg ut igjen.

Det mest kjente avfallsstoffet i hjernen kalles amyloid og er et proteinbelegg rundt hjernecellene. En av hovedteoriene om hva som forårsaker Alzheimer er at det hoper seg opp slik proteinplakk.

– Derfor er det viktig med søvn. Det å sove godt og nok er viktig for å ha en god hjernehelse. Det kan også tenkes å bremse demens, sier Eide til VG.

Selv om hjernevaskingen også foregår på dagen, er aktiviteten størst om natten.

Den over 25 år gamle plakkteorien har riktig nok enda til gode å bli bekreftet. Selv om amyloid plakk er et viktig kjennetegn på sykdommen, er det ikke bevist at det vil hjelpe å fjerne plakket med medisiner.

– Kan nå hele hjernen med medisiner

Hjernen beskytter seg mot stoffer som blodet frakter med seg og slipper kun inn stoffer som hjernecellene trenger. Dette kalles blod-hjerne-barrieren.

Fordi hjernen vår er svært godt beskyttet er den også i stor grad er stengt for å ta i mot behandling. Men nå mener forskerne at de har funnet en måte å komme rundt denne beskyttelsen.

– Blodåreveggen i hjernen slipper gjennom de færreste medisiner, men vi har nå funnet en annen rute på utsiden av blodåreveggen. Denne kan kanskje brukes til behandling av MS (Multippel sklerose) og hjernesvulst. Vi ser at medisinen kan komme seg inn i alle deler av hjernen. Det har, så vidt vi vet, ingen gjort før, sier Ringstad til VG.

Nå skal forskerne fortsette forskningen med en ny gruppe på 50 pasienter. De håper at om man klarer å forbedre hjernevaskingen, for eksempel ved hjelp av medisiner, kan forhindre demensutvikling.

Tormod Fladby er Alzheimer-forsker og professor ved klinikk for indremedisin ved Universitetet i Oslo. Han sier til VG at den nye norske studien i Journal of Clinical Investigation Insight (JCI) bekrefter tidligere funn fra dyrestudier.

– Artikkelen er morsom og interessant og funnene kan få betydning for effektiv behandling av tilstander i hjernen, sier han til avisa.

Les også: Norsk studie: – Demente kjeder seg på sykehjem

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært