Unødig antibiotikabruk: – Like viktig å henvende seg til pasienter som til legen

Det er stor variasjon mellom norske fylker og kommuner når det gjelder antibiotikabruk per innbygger. En ny studie har sett på hva disse forskjellene skyldes. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .
Det er stor variasjon mellom norske fylker og kommuner når det gjelder antibiotikabruk per innbygger. En ny studie har sett på hva disse forskjellene skyldes. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Både leger som er slepphendte med reseptblokka og pasienter som løper til legen med en gang noe er galt, bidrar til økt forbruk av antibiotika, viser ny norsk studie.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er store geografiske forskjeller i antibiotikabruken i Norge.

– Nord i landet bruker man gjerne mindre antibiotika, mens sør i landet er det en tendens til høyere forbruk. Men man ser også at kommuner som ligger i nærheten av hverandre, kan ha helt forskjellig forbruksmønster, forklarer Marte Meyer Walle-Hansen til ABC Nyheter.

Sammen med postdoktor Sigurd Høye ved Antibiotikasenteret for primærmedisin stpr hun bak en ny studie som ser på årsakene til de geografiske variasjonene.

– Det vanlige har vært å si at legene i de kommunene med høyt forbruk er veldig slepphendte med reseptblokka. Men så har vi sett at i tidligere studier fra andre land kan variasjonen like gjerne handle om hva pasientene gjør, ikke bare hva legen gjør, forklarer Walle-Hansen som for tiden jobber som turnuslege på Bærum sykehus.

– I vår studie ville vi finne ut av hva som forklarer de geografiske forskjellene her til lands. Er det legens slepphendthet eller pasientenes terskel for å gå til legen?

For å redusere den unødige antibiotikabruken, ser forsker og turnuslege Marte Meyer Walle-Hansen for seg et slags sammarbeidsprosjekt mellom pasientene og legene. Foto: Jon Olav Bakke Nesvold
For å redusere den unødige antibiotikabruken, ser forsker og turnuslege Marte Meyer Walle-Hansen for seg et slags sammarbeidsprosjekt mellom pasientene og legene. Foto: Jon Olav Bakke Nesvold

Studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Antibiotics, viser at de to faktorene er omtrent like viktige.

– Det betyr at det i fremtidig arbeid når vi prøver å redusere unødvendig bruk, vil være like viktig å henvende seg til befolkningen som å henvende seg til legene, sier Walle-Hansen.

– Leger og pasienter må tenke seg om

For å redusere den unødige antibiotikabruken, ser forskeren for seg et slags samarbeidsprosjekt mellom pasientene og legene.

– Legene må være flinke til å tenke seg om: Trenger denne pasienten virkelig antibiotika? Og pasientene må være flinke til å vurdere: Må jeg gå til legen nå? Og tenke gjennom: Går jeg til legen fordi jeg har bestemt meg for å få en antibiotikakur? Kan det hende jeg bare trenger generelle råd for å takle infeksjonen jeg har nå?

Walle-Hansen forklarer at tidligere forskning viser at helt uavhengig av hva pasienten sier, så er det større sjanse for at pasienten får resept på antibiotika hvis legen tror at det er det pasienten har kommet for å få.

– Man har også sett at hvis pasienten kommer med sår hals og får en resept på antibiotika heller enn en «vent og se»-resept eller bare råd om egenpleie, så er sjansen større for at de kommer tilbake til legen neste gang de har et lignende problem.

Mer om Antibiotikafri resept

Oppsøker du legen med en luftveisinfeksjon kan det hende at legen gir deg en antibiotikafri resept. De fleste luftveisinfeksjoner skyldes nemlig virus og skal derfor ikke behandles med antibiotika.

Kroppen klarer som regel å bekjempe disse infeksjonene med litt hjelp av egen pleie.

Den antibiotikafrie resepten gir deg informasjon om hvor lenge infeksjonen din normalt varer, hva du kan gjøre for å pleie deg selv og når du eventuelt bør oppsøke legen igjen. Du får også litt informasjon om antibiotika og resistens.

Noen ganger kan det være vanskelig for legen å avgjøre om du trenger antibiotika og da kan det hende at du i tillegg får med deg en «vent og se»-resept. En slik resept blir ofte brukt ved luftveisinfeksjoner og ukompliserte urinveisinfeksjoner.

Hvis du ikke føler deg bedre etter et viss antall dager (bestemt av legen) eller har blitt verre, skal du starte på kuren.

Kilde: Antibiotika.no

Legene kan også benytte seg av noe som kalles «antibiotikafri resept».

– En slik resept vil gi informasjon om at for eksempel en ørebetennelse kan vare i opptil fire dager eller en halsbetennelse opptil syv dager. Den inneholder også råd om egenbehandling, for eksempel at du bør hvile, drikke nok og kan ta Paracet hvis du er plaget av feber. Den vil også gi informasjon om når det er viktig at du søker legehjelp raskt og når kan du vente og se om det går over av seg selv, sier hun.

Bedre forståelse kan bidra til riktigere antibiotikabruk

– Hvorfor er det viktig å forstå bedre hva som gjør at det er geografiske forskjeller i antibiotikabruken?

– Hvis man forstår bedre årsakene til at befolkningen i noen kommuner bruker mye antibiotika og befolkningen i andre kommuner bruker lite, kan man bedre skjønne hvordan man kan sikre en mer riktig antibiotikabruk.

Hun understreker at det ikke bør være noe mål at alle kommuner skal bruke like lite antibiotika:

– Det blir feil. Noen har pasienter som oftere får infeksjoner, hvis de pasientene trenger antibiotika er det riktig bruk. Det er et mål å sørge for så riktig antibiotikabruk som mulig. Ved å skjønne årsakene til at her ble det skrevet ut så mye her og der så mye, kan man se bedre hvilke steder man kan gjøre effektive tiltak for å redusere den unødige bruken.

Walle-Hansen forklarer at det er i primærhelsetjenesten, altså på fastlegekontorer og legevakt, det blir skrevet ut mest antibiotika.

Om lag 85 prosent av det totale forbruket er skrevet ut her. Og rundt halvparten av antibiotikaen her er skrevet ut til pasienter med luftveisinfeksjoner, selv om antibiotika ofte har beskjeden effekt ved slike infeksjoner.

– De fleste infeksjoner i luftveiene, nese, bihuler, ører, halsen og nede i øvre deler av luftrøret, er dessuten forårsaket av virus. Antibiotika har ikke noe effekt på virusinfeksjoner.

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, synes studien er interessant.

– Hvordan jobber dere for å begrense at antibiotika skrives ut unødig?

– Vi jobber for å redusere forskrivningen med generell info, kampanjer og kurs som er spesielt rettet mot allmennleger, svarer Brelin.

– Fortell folk om bivirkningene

Norge har hatt et mer nøkternt forbruk av antibiotika enn mange andre land.

Likevel er vi på ingen måte forskånet for trusselen fra resistente bakterier her til lands. Og helsemyndighetene har de senere årene jobbet for å få antibiotikabruken ytterligere ned. Målet er nå å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen utløpet av 2020 i Norge.

Tall fra Reseptregisteret viser at forbruket av antibiotika har gått ned de senere årene og gikk ytterligere ned i fjor.

Mens hver fjerde nordmann fikk resept på antibiotika i 2012, fikk hver femte nordmann antibiotikaresept i fjor.

Walle-Hansen mener det er positivt at antibiotikabruken er på vei ned, men mener det er rom for å få ned bruken ytterligere.

– Vi har vist at det er mye å hente på å kommunisere med befolkningen om når man bør bruke antibiotika og når man ikke bør det, og vi har vist at alle monner drar, sier hun og fortsetter:

– Folkeopplysning kan også dreie seg om at antibiotika kan gi bivirkninger, som at det påvirker tarmfloraen, kan gi diare, utslett og soppinfeksjoner. Det er viktig å få frem at antibiotika ikke er noe man bare kan ta uten at det har negative effekter på kroppen.

Også Brelin i Norsk forening for allmennmedisin har tro på at offentlige informasjonskampanjer har en positiv effekt:

– Jeg er helt sikker på at vi har nytte av offentlige kampanjer. Jeg ønsker meg en ny kampanje til høsten/vinteren. Da tror jeg vi kommer i mål med å redusere antibiotikabruken med 30 prosent, sier Brelin til ABC Nyheter.

Studerte en million konsultasjoner

For å komme frem til resultatene studerte forskerne data fra drøyt en million konsultasjoner for luftveisinfeksjoner i 2014.

De så på hvor mange resepter med antibiotika som ble skrevet ut i disse konsultasjonene (738.646) og hvordan fordelingen var på kommunenivå.

– Studien baserer seg på tall fra 2014. Siden den gang har antibiotikabruken gått ned, tror du dere ville fått samme resultat dersom dere brukte ferske tall?

– Tendensene vil ikke nødvendigvis være nøyaktig de samme hvis vi gjorde studien på nytt i dag, men funnene våre er i tråd med det som er gjort av tidligere forskning, svarer Walle-Hansen.

– Vår studie sier ikke noe om hva som gjør at pasienten velger å gå til lege eller ikke eller hva som gjør at en lege skriver ut resept eller ikke. Men det er grunn til å tro at de faktorene som påvirker dette ikke endrer seg så mye fra kommune til kommune over tid, fortsetter hun.

Det at forskerne kun har sett på antall konsultasjoner og resepter, ikke på årsakene til at legen velger å skrive ut resept eller lar være, eller årsakene til at pasienten drar til legen eller blir hjemme, er en av svakhetene ved studien, ifølge Walle-Hansen.

– Det er ulike ting som kan påvirke utfallet, som reiseavstand og kulturforskjeller for hvordan man ser på sykdom, som ikke er med i denne studien. Slike underliggende faktorer har vi ikke sett på hver for seg, vi har bare sett på den totale effekten, sier forskeren og turnuslegen til ABC Nyheter.

Multiresistente bakterier

Bakterier kan utvikle resistens mot ett eller flere antibiotika. De som er resistente mot minst to ulike klasser av antibiotika, kalles multiresistente.
Resistente bakterier er normalt ikke mer sykdomsfremkallende enn vanlige andre bakterier, men når de gir sykdommer kan infeksjonene være vanskeligere å behandle.
Unødvendig bruk av antibiotika omfatter både overforbruk og feil bruk, og fører til økt resistens.
Antibiotikaresistens innebærer at bakterier ikke blir svekket eller utryddet når man trenger antibiotika for å behandle infeksjoner. Bakteriene kan leve videre, formere seg og fremkalle eller forverre sykdom.
Kirurgiske inngrep og kreftbehandling vil bli vanskeligere å utføre dersom vi ikke kan tilby effektiv antibiotikabehandling. I verste fall vil det kunne ende med dødelig utfall.
Endring i arvestoff og seleksjon er viktige mekanismer av stor betydning for økt resistens i hele verden.

For å bremse utviklingen av bakterienes resistens er må det totale konsumet av både antibiotika og andre midler med antibakteriell effekt reduseres.

Feil bruk vil for eksempel være å gi antibiotika til en pasient som har en virusinfeksjon, eller som har en bakterieinfeksjon som vil gå over av seg selv.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:56 Brann på gård i Nome slukket01:28 Nye demonstrasjoner mot Egypts president00:27 Lorena nedjustert til tropisk storm00:01 Advokat prøver å få drapssiktet nordmann hjem23:59 Island bøtelagt etter Eurovision23:30 UP stoppet sjåfør som kjørte 85 kilometer i timen over fartsgrensa23:09 MC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg22:59 Barcelona og Messi snublet mot Granada22:53 Stadig flere migranter kommer til Italia fra Tunisia22:51 Inter til topps av Serie A etter derbyseier over Milan22:37 Overtidsscoring av Berge da Genk snudde og slo Ingebrigtsens Oostende22:29 Brann på gård i Nome22:11 Hotell-milliardær er død21:43 IS påtar seg ansvaret for bombe i Irak21:36 Kanon ved saluttulykke i Mysen skulle bare være til utstilling21:24 To drept av bombe i Afghanistan20:22 Tidligere hærsjef mener norske oljeinstallasjoner er for dårlig beskyttet20:05 Målløst da Brann gikk glipp av to viktige poeng19:37 Norwegian-fly mellomlandet for å fjerne uregjerlig passasjer19:09 Nei, dette er ikke en danskevits: Blokkerer sikten for å øke trafikksikkerheten19:06 MC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg19:00 MC-fører til sykehus etter trafikkulykke i Nordland18:42 Hovland misset på banens enkleste hull – sakket akterut18:41 Politiet pågrep mann med kniv18:10 Kraftig jordskjelv i Albania17:57 Negotia: Partene står langt fra hverandre17:56 Manchester City historiske med fem mål på 17 minutter da de kjørte over stakkars Watford17:23 Thomas Cook på randen av konkurs17:02 – Ble lei av å være den fete klovnen16:39 Flere nedbørsrekorder i Trøndelag16:28 Abid Raja fikk hatbrev i posten16:06 Varm septemberdag flere steder15:41 Tottenham millimeter fra 2-0, reiste tomhendt hjem fra Leicester15:21 Etter vikingenes ankomst, døde kjempene ut15:14 Færre selger bilen sin privat14:45 Norges FN-valgkamp drar seg til13:52 Brann i enebolig i Bærum13:47 Thunberg på talerstolen under FNs klimatoppmøte for unge13:23 Vil ta fra Oljefondet: – Satser vi nå, kan vi få et nytt industrieventyr12:58 The Times: Liverpool spionerte på Manchester City, inngikk forlik12:56 Demonstranter satte fyr på kinesisk flagg i Hongkong12:08 Over 100 demonstranter pågrepet i Paris11:53 Nytt håp for geirfuglen: Vardøværing skal ha skutt den siste11:34 Mann brakt til sykehus med luftambulanse etter fallulykke i steinbrudd11:28 Fridde til kjæresten under vann - druknet10:45 Manshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon10:19 Får kritikk: Bistandsorganisasjoner kan spare fem milliarder på solenergi09:22 Reisegigant nær økonomisk kollaps08:19 Biden krever utskrift av Trump-samtale08:08 Stort marked for lyntog i Norge, men det er åtte problemer07:39 En person pågrepet etter taxiran i Oslo06:46 Trump: En handelsavtale må ikke være i boks før valget06:46 En mann er pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Kristiansand06:23 Drap på journalist på Malta skal etterforskes uavhengig06:03 Dette skjer i dag05:45 Fire turister omkom i bussulykke i USA05:34 Dette skjedde i natt04:58 Orkan har nådd Californiahalvøya04:14 Anmelder Helse Bergen etter at foreldrene ble drept av broren03:48 Argentinas tidligere president stilles for retten igjen03:19 Demonstrasjoner mot Egypts president02:49 Mann pågrepet for to år gammel overfallsvoldtekt etter DNA-treff02:25 Global klimastreik kan slå alle rekorder02:12 Domstol hever Hydros bruksforbud av deponi i sivil sak01:26 René Karoli fengslet i fire uker – siktet for grove trusler01:21 USA sender soldater til Saudi-Arabia og Emiratene etter oljeangrepet00:43 USA har inngått asylavtale med El Salvador00:31 Mann omkom i drukningsulykke ved Halsa00:03 20 innsatte evakuert etter fengselsbrann23:57 Walmart stopper salg av e-sigaretter etter flere dødsfall23:35 Nordmann vant 443 millioner i Eurojackpot23:00 Mann funnet i sjøen ved Halsa – får livreddende førstehjelp22:55 Fengselsbygg i Oppland trolig totalskadd i brann22:37 Fire døde og mange kritisk skadd i bussulykke i USA21:52 Kvinne tiltalt for offentlig sex på populært utfartssted i Fredrikstad21:31 Bedragerisiktede Keshvari kan beholde stortingslønn i fengsel20:56 – Enda et nederlag ville være pinlig for Trump20:12 13-åring fraktet til sykehus etter fallulykke ved Nesøybrua19:58 Norge må spille skjebnekamp for tomme tribuner19:43 Colombia: 8 tonn kokain funnet i ubåt19:23 Trump indikerer at han ikke planlegger angrep mot Iran19:08 Opposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven19:01 – Tok Visa-kort fra mann og «svidde av» 152.527 kroner18:29 Tre biler involvert i kollisjon i Hordaland: Tre personer til sykehus18:21 ACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!17:33 Tre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19 Siv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34 Russland og Kina med stor militærøvelse15:56 Nordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54 Twitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38 Studie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28 Mann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15 Bloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14 Bilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00 Drapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57 Tysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro14:36 Global klimastreik kan slå alle rekorder14:34 Russisk skuespiller løslatt etter protestbølge14:34 Bill de Blasio trekker seg fra presidentvalgkampen14:26 Ruud hadde verdens 15. beste tennisspiller i kne
Siste nytt
01:56NorgeBrann på gård i Nome slukket01:28VerdenNye demonstrasjoner mot Egypts president00:27VerdenLorena nedjustert til tropisk storm00:01NorgeAdvokat prøver å få drapssiktet nordmann hjem23:59VerdenIsland bøtelagt etter Eurovision23:30NorgeUP stoppet sjåfør som kjørte 85 kilometer i timen over fartsgrensa23:09NorgeMC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg22:59SportBarcelona og Messi snublet mot Granada22:53VerdenStadig flere migranter kommer til Italia fra Tunisia22:51SportInter til topps av Serie A etter derbyseier over Milan22:37SportOvertidsscoring av Berge da Genk snudde og slo Ingebrigtsens Oostende22:29NorgeBrann på gård i Nome22:11PengerHotell-milliardær er død21:43VerdenIS påtar seg ansvaret for bombe i Irak21:36NorgeKanon ved saluttulykke i Mysen skulle bare være til utstilling21:24NorgeTo drept av bombe i Afghanistan20:22NorgeTidligere hærsjef mener norske oljeinstallasjoner er for dårlig beskyttet20:05SportMålløst da Brann gikk glipp av to viktige poeng19:37ReiseNorwegian-fly mellomlandet for å fjerne uregjerlig passasjer19:09MotorNei, dette er ikke en danskevits: Blokkerer sikten for å øke trafikksikkerheten19:06NorgeMC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg19:00NorgeMC-fører til sykehus etter trafikkulykke i Nordland18:42NyheterHovland misset på banens enkleste hull – sakket akterut18:41NorgePolitiet pågrep mann med kniv18:10VerdenKraftig jordskjelv i Albania17:57PengerNegotia: Partene står langt fra hverandre17:56SportManchester City historiske med fem mål på 17 minutter da de kjørte over stakkars Watford17:23ReiseThomas Cook på randen av konkurs17:02Helse og livsstil– Ble lei av å være den fete klovnen16:39NorgeFlere nedbørsrekorder i Trøndelag16:28PolitikkAbid Raja fikk hatbrev i posten16:06NorgeVarm septemberdag flere steder15:41SportTottenham millimeter fra 2-0, reiste tomhendt hjem fra Leicester15:21VerdenEtter vikingenes ankomst, døde kjempene ut15:14MotorFærre selger bilen sin privat14:45VerdenNorges FN-valgkamp drar seg til13:52NorgeBrann i enebolig i Bærum13:47VerdenThunberg på talerstolen under FNs klimatoppmøte for unge13:23NæringslivVil ta fra Oljefondet: – Satser vi nå, kan vi få et nytt industrieventyr12:58SportThe Times: Liverpool spionerte på Manchester City, inngikk forlik12:56VerdenDemonstranter satte fyr på kinesisk flagg i Hongkong12:08VerdenOver 100 demonstranter pågrepet i Paris11:53NorgeNytt håp for geirfuglen: Vardøværing skal ha skutt den siste11:34NorgeMann brakt til sykehus med luftambulanse etter fallulykke i steinbrudd11:28LivetFridde til kjæresten under vann - druknet10:45NorgeManshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon10:19PengerFår kritikk: Bistandsorganisasjoner kan spare fem milliarder på solenergi09:22PengerReisegigant nær økonomisk kollaps08:19VerdenBiden krever utskrift av Trump-samtale08:08PolitikkStort marked for lyntog i Norge, men det er åtte problemer07:39NorgeEn person pågrepet etter taxiran i Oslo06:46VerdenTrump: En handelsavtale må ikke være i boks før valget06:46NorgeEn mann er pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Kristiansand06:23VerdenDrap på journalist på Malta skal etterforskes uavhengig06:03NorgeDette skjer i dag05:45VerdenFire turister omkom i bussulykke i USA05:34NorgeDette skjedde i natt04:58VerdenOrkan har nådd Californiahalvøya04:14NorgeAnmelder Helse Bergen etter at foreldrene ble drept av broren03:48VerdenArgentinas tidligere president stilles for retten igjen03:19VerdenDemonstrasjoner mot Egypts president02:49NorgeMann pågrepet for to år gammel overfallsvoldtekt etter DNA-treff02:25VerdenGlobal klimastreik kan slå alle rekorder02:12VerdenDomstol hever Hydros bruksforbud av deponi i sivil sak01:26NorgeRené Karoli fengslet i fire uker – siktet for grove trusler01:21VerdenUSA sender soldater til Saudi-Arabia og Emiratene etter oljeangrepet00:43VerdenUSA har inngått asylavtale med El Salvador00:31NorgeMann omkom i drukningsulykke ved Halsa00:03Norge20 innsatte evakuert etter fengselsbrann23:57VerdenWalmart stopper salg av e-sigaretter etter flere dødsfall23:35NorgeNordmann vant 443 millioner i Eurojackpot23:00NorgeMann funnet i sjøen ved Halsa – får livreddende førstehjelp22:55NorgeFengselsbygg i Oppland trolig totalskadd i brann22:37VerdenFire døde og mange kritisk skadd i bussulykke i USA21:52NorgeKvinne tiltalt for offentlig sex på populært utfartssted i Fredrikstad21:31PolitikkBedragerisiktede Keshvari kan beholde stortingslønn i fengsel20:56Politikk– Enda et nederlag ville være pinlig for Trump20:12Norge13-åring fraktet til sykehus etter fallulykke ved Nesøybrua19:58SportNorge må spille skjebnekamp for tomme tribuner19:43VerdenColombia: 8 tonn kokain funnet i ubåt19:23VerdenTrump indikerer at han ikke planlegger angrep mot Iran19:08PolitikkOpposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven19:01Penger– Tok Visa-kort fra mann og «svidde av» 152.527 kroner18:29NorgeTre biler involvert i kollisjon i Hordaland: Tre personer til sykehus18:21PolitikkACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!17:33NorgeTre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19PolitikkSiv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34VerdenRussland og Kina med stor militærøvelse15:56PengerNordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54KulturTwitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38Helse og livsstilStudie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28NorgeMann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15VerdenBloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14NorgeBilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00VerdenDrapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57PengerTysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro14:36VerdenGlobal klimastreik kan slå alle rekorder14:34VerdenRussisk skuespiller løslatt etter protestbølge14:34PolitikkBill de Blasio trekker seg fra presidentvalgkampen14:26SportRuud hadde verdens 15. beste tennisspiller i kne
Populært