Meny

Unødig antibiotikabruk: – Like viktig å henvende seg til pasienter som til legen

Det er stor variasjon mellom norske fylker og kommuner når det gjelder antibiotikabruk per innbygger. En ny studie har sett på hva disse forskjellene skyldes. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Både leger som er slepphendte med reseptblokka og pasienter som løper til legen med en gang noe er galt, bidrar til økt forbruk av antibiotika, viser ny norsk studie.

Det er store geografiske forskjeller i antibiotikabruken i Norge.

– Nord i landet bruker man gjerne mindre antibiotika, mens sør i landet er det en tendens til høyere forbruk. Men man ser også at kommuner som ligger i nærheten av hverandre, kan ha helt forskjellig forbruksmønster, forklarer Marte Meyer Walle-Hansen til ABC Nyheter.

Sammen med postdoktor Sigurd Høye ved Antibiotikasenteret for primærmedisin stpr hun bak en ny studie som ser på årsakene til de geografiske variasjonene.

– Det vanlige har vært å si at legene i de kommunene med høyt forbruk er veldig slepphendte med reseptblokka. Men så har vi sett at i tidligere studier fra andre land kan variasjonen like gjerne handle om hva pasientene gjør, ikke bare hva legen gjør, forklarer Walle-Hansen som for tiden jobber som turnuslege på Bærum sykehus.

– I vår studie ville vi finne ut av hva som forklarer de geografiske forskjellene her til lands. Er det legens slepphendthet eller pasientenes terskel for å gå til legen?

For å redusere den unødige antibiotikabruken, ser forsker og turnuslege Marte Meyer Walle-Hansen for seg et slags sammarbeidsprosjekt mellom pasientene og legene. Foto: Jon Olav Bakke Nesvold

Studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Antibiotics, viser at de to faktorene er omtrent like viktige.

– Det betyr at det i fremtidig arbeid når vi prøver å redusere unødvendig bruk, vil være like viktig å henvende seg til befolkningen som å henvende seg til legene, sier Walle-Hansen.

– Leger og pasienter må tenke seg om

For å redusere den unødige antibiotikabruken, ser forskeren for seg et slags samarbeidsprosjekt mellom pasientene og legene.

– Legene må være flinke til å tenke seg om: Trenger denne pasienten virkelig antibiotika? Og pasientene må være flinke til å vurdere: Må jeg gå til legen nå? Og tenke gjennom: Går jeg til legen fordi jeg har bestemt meg for å få en antibiotikakur? Kan det hende jeg bare trenger generelle råd for å takle infeksjonen jeg har nå?

Walle-Hansen forklarer at tidligere forskning viser at helt uavhengig av hva pasienten sier, så er det større sjanse for at pasienten får resept på antibiotika hvis legen tror at det er det pasienten har kommet for å få.

– Man har også sett at hvis pasienten kommer med sår hals og får en resept på antibiotika heller enn en «vent og se»-resept eller bare råd om egenpleie, så er sjansen større for at de kommer tilbake til legen neste gang de har et lignende problem.

Mer om Antibiotikafri resept

Oppsøker du legen med en luftveisinfeksjon kan det hende at legen gir deg en antibiotikafri resept. De fleste luftveisinfeksjoner skyldes nemlig virus og skal derfor ikke behandles med antibiotika.

Kroppen klarer som regel å bekjempe disse infeksjonene med litt hjelp av egen pleie.

Den antibiotikafrie resepten gir deg informasjon om hvor lenge infeksjonen din normalt varer, hva du kan gjøre for å pleie deg selv og når du eventuelt bør oppsøke legen igjen. Du får også litt informasjon om antibiotika og resistens.

Noen ganger kan det være vanskelig for legen å avgjøre om du trenger antibiotika og da kan det hende at du i tillegg får med deg en «vent og se»-resept. En slik resept blir ofte brukt ved luftveisinfeksjoner og ukompliserte urinveisinfeksjoner.

Hvis du ikke føler deg bedre etter et viss antall dager (bestemt av legen) eller har blitt verre, skal du starte på kuren.

Kilde: Antibiotika.no

Legene kan også benytte seg av noe som kalles «antibiotikafri resept».

– En slik resept vil gi informasjon om at for eksempel en ørebetennelse kan vare i opptil fire dager eller en halsbetennelse opptil syv dager. Den inneholder også råd om egenbehandling, for eksempel at du bør hvile, drikke nok og kan ta Paracet hvis du er plaget av feber. Den vil også gi informasjon om når det er viktig at du søker legehjelp raskt og når kan du vente og se om det går over av seg selv, sier hun.

Bedre forståelse kan bidra til riktigere antibiotikabruk

– Hvorfor er det viktig å forstå bedre hva som gjør at det er geografiske forskjeller i antibiotikabruken?

– Hvis man forstår bedre årsakene til at befolkningen i noen kommuner bruker mye antibiotika og befolkningen i andre kommuner bruker lite, kan man bedre skjønne hvordan man kan sikre en mer riktig antibiotikabruk.

Hun understreker at det ikke bør være noe mål at alle kommuner skal bruke like lite antibiotika:

– Det blir feil. Noen har pasienter som oftere får infeksjoner, hvis de pasientene trenger antibiotika er det riktig bruk. Det er et mål å sørge for så riktig antibiotikabruk som mulig. Ved å skjønne årsakene til at her ble det skrevet ut så mye her og der så mye, kan man se bedre hvilke steder man kan gjøre effektive tiltak for å redusere den unødige bruken.

Walle-Hansen forklarer at det er i primærhelsetjenesten, altså på fastlegekontorer og legevakt, det blir skrevet ut mest antibiotika.

Om lag 85 prosent av det totale forbruket er skrevet ut her. Og rundt halvparten av antibiotikaen her er skrevet ut til pasienter med luftveisinfeksjoner, selv om antibiotika ofte har beskjeden effekt ved slike infeksjoner.

– De fleste infeksjoner i luftveiene, nese, bihuler, ører, halsen og nede i øvre deler av luftrøret, er dessuten forårsaket av virus. Antibiotika har ikke noe effekt på virusinfeksjoner.

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, synes studien er interessant.

– Hvordan jobber dere for å begrense at antibiotika skrives ut unødig?

– Vi jobber for å redusere forskrivningen med generell info, kampanjer og kurs som er spesielt rettet mot allmennleger, svarer Brelin.

– Fortell folk om bivirkningene

Norge har hatt et mer nøkternt forbruk av antibiotika enn mange andre land.

Likevel er vi på ingen måte forskånet for trusselen fra resistente bakterier her til lands. Og helsemyndighetene har de senere årene jobbet for å få antibiotikabruken ytterligere ned. Målet er nå å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen utløpet av 2020 i Norge.

Tall fra Reseptregisteret viser at forbruket av antibiotika har gått ned de senere årene og gikk ytterligere ned i fjor.

Mens hver fjerde nordmann fikk resept på antibiotika i 2012, fikk hver femte nordmann antibiotikaresept i fjor.

Walle-Hansen mener det er positivt at antibiotikabruken er på vei ned, men mener det er rom for å få ned bruken ytterligere.

– Vi har vist at det er mye å hente på å kommunisere med befolkningen om når man bør bruke antibiotika og når man ikke bør det, og vi har vist at alle monner drar, sier hun og fortsetter:

– Folkeopplysning kan også dreie seg om at antibiotika kan gi bivirkninger, som at det påvirker tarmfloraen, kan gi diare, utslett og soppinfeksjoner. Det er viktig å få frem at antibiotika ikke er noe man bare kan ta uten at det har negative effekter på kroppen.

Også Brelin i Norsk forening for allmennmedisin har tro på at offentlige informasjonskampanjer har en positiv effekt:

– Jeg er helt sikker på at vi har nytte av offentlige kampanjer. Jeg ønsker meg en ny kampanje til høsten/vinteren. Da tror jeg vi kommer i mål med å redusere antibiotikabruken med 30 prosent, sier Brelin til ABC Nyheter.

Studerte en million konsultasjoner

For å komme frem til resultatene studerte forskerne data fra drøyt en million konsultasjoner for luftveisinfeksjoner i 2014.

De så på hvor mange resepter med antibiotika som ble skrevet ut i disse konsultasjonene (738.646) og hvordan fordelingen var på kommunenivå.

– Studien baserer seg på tall fra 2014. Siden den gang har antibiotikabruken gått ned, tror du dere ville fått samme resultat dersom dere brukte ferske tall?

– Tendensene vil ikke nødvendigvis være nøyaktig de samme hvis vi gjorde studien på nytt i dag, men funnene våre er i tråd med det som er gjort av tidligere forskning, svarer Walle-Hansen.

– Vår studie sier ikke noe om hva som gjør at pasienten velger å gå til lege eller ikke eller hva som gjør at en lege skriver ut resept eller ikke. Men det er grunn til å tro at de faktorene som påvirker dette ikke endrer seg så mye fra kommune til kommune over tid, fortsetter hun.

Det at forskerne kun har sett på antall konsultasjoner og resepter, ikke på årsakene til at legen velger å skrive ut resept eller lar være, eller årsakene til at pasienten drar til legen eller blir hjemme, er en av svakhetene ved studien, ifølge Walle-Hansen.

– Det er ulike ting som kan påvirke utfallet, som reiseavstand og kulturforskjeller for hvordan man ser på sykdom, som ikke er med i denne studien. Slike underliggende faktorer har vi ikke sett på hver for seg, vi har bare sett på den totale effekten, sier forskeren og turnuslegen til ABC Nyheter.

Multiresistente bakterier

Bakterier kan utvikle resistens mot ett eller flere antibiotika. De som er resistente mot minst to ulike klasser av antibiotika, kalles multiresistente.
Resistente bakterier er normalt ikke mer sykdomsfremkallende enn vanlige andre bakterier, men når de gir sykdommer kan infeksjonene være vanskeligere å behandle.
Unødvendig bruk av antibiotika omfatter både overforbruk og feil bruk, og fører til økt resistens.
Antibiotikaresistens innebærer at bakterier ikke blir svekket eller utryddet når man trenger antibiotika for å behandle infeksjoner. Bakteriene kan leve videre, formere seg og fremkalle eller forverre sykdom.
Kirurgiske inngrep og kreftbehandling vil bli vanskeligere å utføre dersom vi ikke kan tilby effektiv antibiotikabehandling. I verste fall vil det kunne ende med dødelig utfall.
Endring i arvestoff og seleksjon er viktige mekanismer av stor betydning for økt resistens i hele verden.

For å bremse utviklingen av bakterienes resistens er må det totale konsumet av både antibiotika og andre midler med antibakteriell effekt reduseres.

Feil bruk vil for eksempel være å gi antibiotika til en pasient som har en virusinfeksjon, eller som har en bakterieinfeksjon som vil gå over av seg selv.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:08 U21-landslaget slapp inn åtte mål22:56 England banket Tsjekkia etter Sterling-hattrick22:07 Mueller har levert sluttrapport om Russland-granskingen21:40 USA med rekordunderskudd i februar21:18 Overgrepsdømt prest ble engelsklærer i Den dominikanske republikk20:48 Trump langer ut mot europeiske bilprodusenter20:27 Mann med øks skutt av politiet på Skjetten20:24 To uker varetekt for korrupsjonssiktet i Nortura-saken20:23 Menn pågrepet etter vandalisering av moskeer i Birmingham20:03 Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten i Québec19:16 Forskere skal ha avslørt Jupiters ukjente reise19:13 Norwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene19:03 Trump hevder IS-områdene i Syria er gjenerobret18:45 E6 på Dovre stengt etter vogntogvelt18:08 Arnstad ut mot regjeringens stille, byråkratiske sentralisering18:00 Trump vil ha valgkamprådgiver inn i sentralbankstyret17:30 Prest knivstukket i kirke i Canada17:28 Johannes Thingnes Bø vant skiskyttersprinten i Kollen og tangerte Fourcades verdenscuprekord17:09 Terrorofre hedret i Oslos største moské17:03 Tysk politi mener å ha avverget terrorangrep16:57 Fysikere får tiden til å gå baklengs i en kvantedatamaskin16:49 Trumps Golan-utspill vekker sterke reaksjoner16:35 Utrecht-siktet sier han var alene om angrep16:35 Hydro om cyberangrepet: Fortsatt alvorlig situasjon16:30 Bonde nektet å ha dyr etter vanskjøtsel16:13 Tusk om brexit: – Håpet er det siste som dør16:11 Kunstnerne bak Black Box-teateret krever erstatning15:52 PR-veteran lite imponert over VGs håndtering15:51 En person tatt av skred i Lyngen15:40 Økt snøskredfare i store deler av landet15:34 Svært høy vannstand i vente i Trøndelag og Nordland15:22 NRK Satiriks lurte streikende skoleelever15:19 Klimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris15:18 Sky News: May vurderer sju brexit-alternativer15:16 Rapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak14:24 Sundby ber Klæbo leke seg14:07 Pågrepet etter bombetrussel mot Nav-kontor14:04 Spiontiltalen mot Frode Berg er klar13:52 Russer fratatt kappgang-gull fra 201313:41 Lærer sa opp jobben i streikeprotest13:40 Ikke mer skiflyging for Lindvik13:24 Skipresidenten tok til motmæle mot Kristoffersen13:20 Vil fengsle korrupsjonssiktede i Nortura-saken13:19 Bråk etter klimademonstrasjon i Trondheim12:53 Lover oppløsning av tvangsfylker12:45 DNB og Danske Bank setter opp renta12:43 Frithjof Jacobsen blir tv-produsent i Monster12:39 Flere titall drept i islamistangrep i Burkina Faso12:39 Minst 60 omkom i bussulykke i Ghana12:38 Spania – Norge på billigsalg12:21 Her streikar elevane i dag og dette er krava12:20 Stormsenter treffer Norge med full kraft11:54 Norsk jeger tiltalt for drapsforsøk i Sverige11:41 Norsk 14-åring rekruttert av IS11:27 Pappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben11:25 Sander Sagosen fra PSG til Kiel10:59 Snøskred over fylkesvei i Troms10:50 Frykter én motorsyklist vil dø hver uke i sommer10:35 Jegerne blir digitale10:34 Nord-Korea har trukket seg fra felles koreansk kontor10:34 13-åring varslet om busskapring i Italia10:29 – SMS-kontakten mellom oss har kun vært av praktisk karakter10:20 Russland, Iran og Syria fordømmer Trumps utspill om Golanhøydene10:11 – Stemplingen av oss skyldes at interesser står på spill09:47 Henriksen spent foran landslagets realitetssjekk09:43 Elvestuen møtte horder av streikende ungdom09:30 Lover troskap til EØS i Brussel09:15 Generalforsamlingen i NSB har godkjent nytt navn09:14 Hongkong vil bruke 680 millarder kroner på kunstige øyer09:14 Politiet etterforsker flere muligheter08:40 Kristoffersen-saken: – Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass07:50 Harald Eia tjente godt da han solgte «drømmeboligen»07:49 Dødstallet stiger etter syklonen Idai07:49 To amerikanske soldater drept i Afghanistan07:42 Rekordtall for Senterpartiet i Troms og Finnmark07:37 Fortsatt tillit til Swedbanks toppsjef07:31 Mener Giske kan kreve erstatning fra VG07:17 Norske «ZombieLars» for skummel for svenske barn07:16 Moxnes: – Ernas EU-fest betales av arbeidsfolk07:05 Hele New Zealand samlet for ofrene i Christchurch05:50 Dette skjer i dag05:44 Folkehøyskole-elev til sykehus etter dykkerulykke på Karmøy05:41 Fredssamtaler i gang igjen i Nicaragua05:36 Måling: Ap beholder makten i tre storbyer05:30 Dette skjedde i natt05:30 Mannsorganisasjon vil ha delt bosted som hovedregel05:20 Frp: Oslo må skrote eiendomsskatten etter milliardoverskudd05:05 – Vanskelig å stemme bort sjefen for Thailands militærjunta05:00 20.000 streikende elever ventet til storstilt klimaprotest04:56 Kinas president krever gransking: Setter nasjonal krisestab04:54 FpU inviterer lokal Frp-topp på kurs i sosiale medier04:28 Indonesisk flyselskap dropper 49 nye 737 MAX-fly04:07 CCTV: Minst seks døde da bil braste inn i menneskemengde i Kina04:05 Sp vil sende utenlandske vognførere på glattkjøringskurs03:17 Oljefondet har investert over 1 milliard i kinesisk overvåking03:10 Minst ni omkom i eksplosjon under protester i Colombia02:49 Brexit er utsatt – britene får to valg02:28 Resett.no oppe igjen etter antatt dataangrep01:55 Økt produksjon av ren strøm kan halvere Norges klimautslipp01:51 To millioner i Storbritannia ber regjeringen avlyse brexit
Siste nytt
23:08SportU21-landslaget slapp inn åtte mål22:56SportEngland banket Tsjekkia etter Sterling-hattrick22:07PolitikkMueller har levert sluttrapport om Russland-granskingen21:40PengerUSA med rekordunderskudd i februar21:18VerdenOvergrepsdømt prest ble engelsklærer i Den dominikanske republikk20:48PolitikkTrump langer ut mot europeiske bilprodusenter20:27NorgeMann med øks skutt av politiet på Skjetten20:24NorgeTo uker varetekt for korrupsjonssiktet i Nortura-saken20:23VerdenMenn pågrepet etter vandalisering av moskeer i Birmingham20:03SportJohannes Høsflot Klæbo vant sprinten i Québec19:16VerdenForskere skal ha avslørt Jupiters ukjente reise19:13NorgeNorwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene19:03VerdenTrump hevder IS-områdene i Syria er gjenerobret18:45NorgeE6 på Dovre stengt etter vogntogvelt18:08PolitikkArnstad ut mot regjeringens stille, byråkratiske sentralisering18:00PolitikkTrump vil ha valgkamprådgiver inn i sentralbankstyret17:30VerdenPrest knivstukket i kirke i Canada17:28NorgeJohannes Thingnes Bø vant skiskyttersprinten i Kollen og tangerte Fourcades verdenscuprekord17:09NorgeTerrorofre hedret i Oslos største moské17:03NorgeTysk politi mener å ha avverget terrorangrep16:57VerdenFysikere får tiden til å gå baklengs i en kvantedatamaskin16:49PolitikkTrumps Golan-utspill vekker sterke reaksjoner16:35VerdenUtrecht-siktet sier han var alene om angrep16:35NorgeHydro om cyberangrepet: Fortsatt alvorlig situasjon16:30NorgeBonde nektet å ha dyr etter vanskjøtsel16:13PolitikkTusk om brexit: – Håpet er det siste som dør16:11NorgeKunstnerne bak Black Box-teateret krever erstatning15:52KulturPR-veteran lite imponert over VGs håndtering15:51NorgeEn person tatt av skred i Lyngen15:40NorgeØkt snøskredfare i store deler av landet15:34NorgeSvært høy vannstand i vente i Trøndelag og Nordland15:22KulturNRK Satiriks lurte streikende skoleelever15:19NorgeKlimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris15:18PolitikkSky News: May vurderer sju brexit-alternativer15:16PengerRapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak14:24SportSundby ber Klæbo leke seg14:07NorgePågrepet etter bombetrussel mot Nav-kontor14:04VerdenSpiontiltalen mot Frode Berg er klar13:52SportRusser fratatt kappgang-gull fra 201313:41NorgeLærer sa opp jobben i streikeprotest13:40SportIkke mer skiflyging for Lindvik13:24SportSkipresidenten tok til motmæle mot Kristoffersen13:20NorgeVil fengsle korrupsjonssiktede i Nortura-saken13:19NorgeBråk etter klimademonstrasjon i Trondheim12:53PolitikkLover oppløsning av tvangsfylker12:45PengerDNB og Danske Bank setter opp renta12:43KulturFrithjof Jacobsen blir tv-produsent i Monster12:39VerdenFlere titall drept i islamistangrep i Burkina Faso12:39VerdenMinst 60 omkom i bussulykke i Ghana12:38SportSpania – Norge på billigsalg12:21PolitikkHer streikar elevane i dag og dette er krava12:20NorgeStormsenter treffer Norge med full kraft11:54NorgeNorsk jeger tiltalt for drapsforsøk i Sverige11:41NorgeNorsk 14-åring rekruttert av IS11:27SportPappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben11:25SportSander Sagosen fra PSG til Kiel10:59NorgeSnøskred over fylkesvei i Troms10:50MotorFrykter én motorsyklist vil dø hver uke i sommer10:35NorgeJegerne blir digitale10:34VerdenNord-Korea har trukket seg fra felles koreansk kontor10:34Verden13-åring varslet om busskapring i Italia10:29Politikk– SMS-kontakten mellom oss har kun vært av praktisk karakter10:20VerdenRussland, Iran og Syria fordømmer Trumps utspill om Golanhøydene10:11Politikk– Stemplingen av oss skyldes at interesser står på spill09:47SportHenriksen spent foran landslagets realitetssjekk09:43NorgeElvestuen møtte horder av streikende ungdom09:30PolitikkLover troskap til EØS i Brussel09:15NorgeGeneralforsamlingen i NSB har godkjent nytt navn09:14VerdenHongkong vil bruke 680 millarder kroner på kunstige øyer09:14NorgePolitiet etterforsker flere muligheter08:40SportKristoffersen-saken: – Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass07:50PengerHarald Eia tjente godt da han solgte «drømmeboligen»07:49VerdenDødstallet stiger etter syklonen Idai07:49VerdenTo amerikanske soldater drept i Afghanistan07:42PolitikkRekordtall for Senterpartiet i Troms og Finnmark07:37VerdenFortsatt tillit til Swedbanks toppsjef07:31PolitikkMener Giske kan kreve erstatning fra VG07:17NorgeNorske «ZombieLars» for skummel for svenske barn07:16PolitikkMoxnes: – Ernas EU-fest betales av arbeidsfolk07:05VerdenHele New Zealand samlet for ofrene i Christchurch05:50NorgeDette skjer i dag05:44NorgeFolkehøyskole-elev til sykehus etter dykkerulykke på Karmøy05:41VerdenFredssamtaler i gang igjen i Nicaragua05:36NorgeMåling: Ap beholder makten i tre storbyer05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeMannsorganisasjon vil ha delt bosted som hovedregel05:20NorgeFrp: Oslo må skrote eiendomsskatten etter milliardoverskudd05:05Verden– Vanskelig å stemme bort sjefen for Thailands militærjunta05:00Norge20.000 streikende elever ventet til storstilt klimaprotest04:56VerdenKinas president krever gransking: Setter nasjonal krisestab04:54NorgeFpU inviterer lokal Frp-topp på kurs i sosiale medier04:28VerdenIndonesisk flyselskap dropper 49 nye 737 MAX-fly04:07VerdenCCTV: Minst seks døde da bil braste inn i menneskemengde i Kina04:05NorgeSp vil sende utenlandske vognførere på glattkjøringskurs03:17NorgeOljefondet har investert over 1 milliard i kinesisk overvåking03:10VerdenMinst ni omkom i eksplosjon under protester i Colombia02:49VerdenBrexit er utsatt – britene får to valg02:28NorgeResett.no oppe igjen etter antatt dataangrep01:55NorgeØkt produksjon av ren strøm kan halvere Norges klimautslipp01:51VerdenTo millioner i Storbritannia ber regjeringen avlyse brexit
Populært