Meny

Advarer mot evig lagring av blodprøver fra nyfødte

Nyfødte i Norge får tilbud om å testes for 23 alvorlige sykdommer. For kort tid siden ble tilbudet utvidet til også å innebære tester for alvorlig immunsvikt.  Foto: Frank May / NTB scanpix
Det hersker stor uenighet rundt Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag, om å lagre blodprøver fra nyfødte til evig tid. Flere mener evig lagring er et etisk problem. 

For kort tid siden endret Helse- og omsorgsdepartementet regelverket og sa ja til at alle nyfødte skal kunne screenes for alvorlig immunsvikt. I april foreslo også departementet at blodprøver fra nyfødtscreening skal kunne lagres til evig tid. 

Men flere advarer nå mot å innføre slik ubegrenset lagring, skriver Dagens Medisin

Bakgrunn:  Vil beholde blodprøver fra nyfødte

Peker på etiske problemstillinger 

I dag kan blodprøvene lagres i seks år. Asbjørg Stray Pedersen, ved Nyfødtscreeningen på Oslo universitetssykehus, mener evig lagring av blodprøver kan bli et etisk problem. 

– Vi er bekymret for at tilliten til nyfødtscreeningen i befolkningen blir svekket hvis det etableres en nasjonal biobank som kan brukes til helt andre formål enn barnas beste og Nyfødtscreeningens samfunnsoppdrag. Vi frykter at færre vil la sitt eget barn få gjennomføre nyfødtscreeningen, med potensielt svært alvorlige konsekvenser for barnet, sier hun til Dagens Medisin. 

Også Helsedirektoratet, Legeforeningen, Datatilsynet og et flertall av Bioteknologirådet uttaler at de er mot ubestemt lagring. 

«Hvis materialet fra Nyfødtscreeningen lagres uten tidsbegrensning, etableres det i praksis en biobank med materiale fra hele befolkningen», skriver Helsedirektoratet i sin høringsuttalelse. 

Les også:  Én blodprøve kan avsløre 13 ulike typer kreft

Støtter forslaget

Forslaget får imidlertid også mye støtte, og ifølge Dagens Medisin støtter et flertall av høringsinstansene forslaget. Blant dem Kreftforeningen, Statens legemiddelverk, Legemiddelindustrien og Folkehelseinstituttet.

Det medisinske fakultet, ved Universitetet i Bergen, mener prøvene kan bety store muligheter for forskningsmiljøer, som forsker på sykdom i tidlig levealder.

Helse- og omsorgsdepartementet har enda ikke konkludert i saken.

Les også:  Fruktbarheten fortsatt på vei ned i Norge


 

Helse og livsstil
Populært