Meny

Legemiddelverket og Helsedirektoratet enige:

– Norske leger kan skrive ut cannabisplanten som behandling

Foto: Foto: Colourbox.com

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi mener det finnes en liten gruppe pasienter i Norge som kan ha nytte av behandling med cannabisplanten, og innenfor dagens regelverk er det åpning for at legen deres kan søke om dette, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Mer om medisinsk cannabis:

Det danske Folketinget vedtok tidligere denne måneden en prøveordning med at leger kan skrive ut cannabisplanten som medisin.

Ordningen som skal gå over fire år, begynner 1. januar 2018.

Den vil omfatte følgende sykdommer og symptomer multipel sklerose, ryggmargsskade, kroniske smerter hvor annen behandling ikke tåles, samt kvalme og oppkast etter behandling med cellegift.

Kilde: Politiken.dk

I Nederland har leger kunnet skrive ut cannabisplanten som medisin siden 2003. Flere andre land i Europa og verden for øvrig har åpnet for det samme de senere årene.

Nederlands cannabisbyrå skriver på sine nettsider:

«Ifølge data som er tilgjengelig i dag, kan medisinsk cannabis hjelpe mot:

· Smerter og muskelspasmer/-kramper knyttet til MS eller skader på ryggmargen

· Kvalme, redusert appetitt, vektnedgang og svekkelse knyttet til kreft og aids

· Smerter som kommer fra sentralnervesystemet, forårsaket av for eksempel nerveskade, amputasjon (fantomsmerter), ansiktssmerter eller kroniske smerter som følge av helvetesild

· Tics knyttet til Tourettes syndrom

Veldig lite av disse dataene stammer fra store kliniske forsøk. Men resultatene av mindre, men veldig lovende studier, understøtter effekten denne medisinen kan ha, det samme gjør erfaringer fra individuelle leger og pasienter. En lege vil bare skrive ut cannabis hvis standardbehandling og vanlige legemidler ikke har den ønskede effekten eller forårsaker for mange bivirkninger.

Per i dag kan ikke medisinsk cannabis kurere noen av de nevnte lidelsene. Den kan imidlertid lette symptomer som er knyttet til dem og/eller redusere bivirkningene fra andre medisiner. Det er opp til legen å bestemme hvilke tilstander som kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis, og under hvilke forhold dette vil være riktig for pasienten. Legene er dermed ikke begrenset av listen med lidelser over.» (Journalistens oversettelse.)

Kilde: Cannabis Bureau Nederland

Rundt om i verden har holdningen til cannabisplanten vært i endring de senere årene. For eksempel i USA har man sett en voldsom liberalisering, både hva gjelder medisinsk bruk og bruk av cannabisplanten som rusmiddel.

Nærmere hjemmebane har danske politikere, etter flere års heftig debatt, nylig vedtatt et prøveprosjekt der pasienter blant annet med kreft, multippel sklerose (MS) og ryggmargsskader kan få skrevet ut cannabisplanten på resept.

– I Danmark er det politikerne som har tatt initiativet og bestemt at utvalgte danske pasienter skal få tilbud om behandling med cannabisplante fra 2018. Helsedepartementet har også satt av penger til noen oppfølgingsstudier i forbindelse med prøveordningen, forklarer overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk.

Også i Norge ser man behov for å sikre en liten gruppe pasienter slik behandling.

– Legemiddelverket og Helsedirektoratet er enige om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av cannabisplanten i behandlingen, sier Hortemo.

– Det gjelder pasienter med alvorlige lidelser der man har forsøkt godkjent behandling, men ikke kommer i mål med denne. Det vil for eksempel dreie seg om kreftpasienter i terminal fase og pasienter med uutholdelige smerter.

– Flere har etterlyst en konkret veileder, og vi vurderer hvordan dette best kan gjøres. Det vi har gjort, er å peke på at det finnes muligheter innenfor dagens regelverk, fortsetter han.

Bakgrunn: Danske leger advarte mot cannabis som medisin

– Skal ikke behøve å skaffe seg stoffet illegalt

Siden cannabis er utbredt som rusmiddel, vil det være en god del pasienter som har erfart at bruk av planten lindrer plagene de har, sier Hortemo.

– Det finnes pasienter som ikke blir godt hjulpet av godkjent behandling. Hvis folk med alvorlig sykdom har erfart at de har god nytte av cannabis, er det ikke noe mål å hindre at de får bruke planten. De skal ikke behøve å skaffe seg stoffet illegalt eller reise fram og tilbake til Nederland for å kjøpe det der.

Legemiddelverket og Helsedirektoratet er også enige om at de ikke ønsker en utvikling lik den man ser i USA.

– Der har det dukket opp mange «cannabisklinikker» med svært liberal bruk av cannabisplanten.

Overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk. Foto: Legemiddelverket

– Derfor tenker vi at søknader om å bruke cannabisplante i behandlingen skal komme fra sykehus. Hvis sykehuslegen mener pasienten bør få tilgang, må legen søke Helsedirektoratet om rekvireringstillatelse for «ulovlig narkotikum». Deretter må legen søke Legemiddelverket om godkjenningsfritak, slik man må gjøre med andre medisinske behandlinger som ikke er godkjent for bruk i Norge.

– Dette vil altså bli strengt regulert og det vil dreie seg om en liten gruppe pasienter, understreker han.

– Hjelper mot smerter og kvalme

Den leverandøren som er aktuell for norske pasienter, er Bedrocan som lager standardiserte cannabisprodukter under tilsyn av det nederlandske helsedirektoratet. Foto: Guido Benschop / Reuters / NTB scanpix

Cannabisbyrået i Nederland har på sine nettsider en nokså lang liste over tilstander der behandling med cannabis kan være aktuelt. De erkjenner samtidig at dokumentasjonen av effekt sjelden stammer fra store kliniske studier. (Faktaboks med info fra Cannabisbyrået)

– Hvilken medisinsk effekt har cannabis, Hortemo?

– Vi må være ærlige og si at dokumentasjonen ikke er kjempegod, men en metaanalyse i tidsskriftet Lancet i fjor sommer konkluderte med at cannabis hjelper mot smerter og kvalme, sier han og fortsetter:

– Vi har ikke laget en utfyllende liste over hvilke tilstander og pasienter som er aktuelle. Det er behandlende lege som etter en samlet vurdering av dokumentasjon og pasientens tilstand, må vurdere om slik behandling er aktuelt.

Les også:  Cannabis-medisiner skal testes på barn med epilepsi

Cannabisspray tillatt siden 2012

Det finnes ulike typer cannabispreparater som kan brukes i medisinsk behandling.

I Norge ble munnsprayen Sativex, som inneholder ekstrakt fra cannabis, godkjent for bruk i 2012.

– Den er beregnet på pasienter med spasmer som skyldes multippel sklerose (MS). Alle leger kan skrive den ut, og de kan også bruke Sativex ved andre lidelser. Men HELFO gir refusjon bare til pasientene som får den skrevet ut for MS.

Det finnes andre syntetiske cannabislegemidler som er godkjent i andre land, forklarer Hortemo. For å bruke slike legemidler i Norge, må man søke Legemiddelverket om godkjenningsfritak, og Helsedirektoratet om rekvireringstillatelse – dersom middelet er definert som «ulovlig narkotikum».

Les også:   Politiet med rekordbeslag av cannabis første halvår 2016

Vil importere fra nederlandsk produsent

Så er det altså bruk av cannabisplanten i seg selv, som Danmark åpner for i sitt prøveprosjekt i 2018 og som det har vært en liberalisering rundt i flere andre land, som USA.

– I USA har det blitt veldig åpent i flere stater og mange produsenter tilbyr medisinsk cannabis. Men den leverandøren som er aktuell for norske pasienter, er Bedrocan som lager standardiserte cannabisprodukter under tilsyn av det nederlandske helsedirektoratet. Helsedirektoratet der har et eget cannabisbyrå som overvåker ordningen og har avtale med Bedrocan.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Vi har hatt kontakt med Bedrocan og de kan levere mindre kvanta, sier Hortemo.

I Danmark har de beregnet at cirka 1500 pasienter er aktuelle for prøveordningen. Det danske Helsedepartementet vil kjøpe cannabis i Nederland, men i et internt notat som avisa Politiken har fått innblikk i, skriver departementet at med så mange pasienter kan etterspørselen ikke dekkes av nederlandsk produksjon. Dermed har danske bønder meldt sin interesse for cannabisdyrking – og danske politikere omfavner dette, ifølge avisa.

– Også i Nederland er rundt 1500 pasienter med i ordningen. Men der er det uansett lett å skaffe seg cannabis på annet vis, for eksempel på «coffee shops», sier Hortemo.

Les også:  Rusarbeidere ønsker ikke avkriminalisering

Anbefaler damping - ikke røyking

Hortemo forklarer at Bedrocan lager produkter som varierer når det gjelder innhold av virkestoffene THC og CBD, som er såkalte cannabinoider.

– Effekten kan avhenge av forholdet mellom disse.

Produsenten anbefaler at deres produkter inntas med hjelp av vanndamp.

– Den beste måten å styre behandlingen på er ved hjelp av enkle små fordampingsapparatet. Cannabisen kan også brukes i teer og kaker, men da går det saktere å ta stoffene opp i kroppen. Helsemyndighetene anbefaler ikke røyking, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Les også:  Marihuanarøyking nå og da kan gi skader

Helse og livsstil
Populært