NHO truer med å forlate CO2-fond

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, etterlyser klare signaler fra regjeringen om CO2-fond, med mindre NHO og de øvrige 24 organisasjonene som har jobbet med å finne en løsning trekker seg fra samtaler. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Les mer Lukk

Mener regjeringen burde stemme med Ap og SV-forslag.

– Det ligger representantforslag på bordet. Om ikke det skjer må vi tolke det som stopp i samtaler med regjeringen og da ser ikke vi noen annen løsning enn å bryte det samarbeidet vi har i dag, med mindre regjeringen sender et signal som er veldig klart, sa administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO under Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Han viste til forslaget fra Arbeiderpartiet og SV om at regjeringen skal forplikte seg til et CO2-fond som er i tråd med det NHO og 24 andre organisasjoner, inkludert Zero, LO og Norges Bondelag er enige om.

Fra forslaget fra Ap og Svs medlemmer«15. Stortinget ber regjeringen forhandle fram en forpliktende avtale med tilhørende CO2-fond for næringstransporten, etter modell fra NOx-fondet.»

Skjerper målene: EU enig om skjerpet klimamål for biler

Ikke riktig at det forhandles

Høyres miljøpolitiske talsperson, Stefan Heggelund, parerte med at det var uaktuelt å stemme med Ap og SV og viste til regjeringserklæringen at regjeringen vil jobbe med å få på plass et CO2-fond.

Stefan Heggelund fra finansdebatten på Stortinget før jul. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Les mer Lukk

– Forlaget fra AP og SV er en del av en liste på 37 forslag hvor regjeringen allerede er i gang med flere - deriblant CO2-fondet. Der er det forhandlinger. Om vi stemmer for slike forslag fra dem gir vi et feilaktig bilde av hvordan situasjonen er nå. For det er forhandlinger om CO2-fond, men det er mange ting som må avklares, sa Heggelund.

– Det er ikke riktig at det er forhandlinger, det er samtaler. Vi har holdt på i et halvår for å få til forhandlinger, svarte Almlid.

Her hører du debatten.

NHO ønsker at regjeringen skal slutte seg til et CO2-fond bygget over samme modell som NOx-fondet. Sistnevnte gir næringslivet fritak fra statlige NOx-avgifter mot lavere innbetalingssats til fondet. Inntektene i fondet benyttes i tiltak for å redusere utslipp.

Dette reduserer utslippene

– Vi etterlyser et klart og tydelige politisk signal om oppslutningen rundt vår modell. Vi trenger politisk støtte til formuleringen som ligger til grunn for representantforslaget fra opposisjonen, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHOs næringspolitiske avdeling til ABC Nyheter.

Han sier at han skjønner at regjeringspartiene ikke nødvendigvis stemmer for forslag fra opposisjonen, men ser det er behov for klare signaler fra regjeringen gjennom debatten eller egne forslag.

Vekst: Ny økning i utslippene av CO2

Langeland viser til at det er 25 organisasjoner som har jobbet fram en løsning over et par år. Nå er ønsket å få til noe nå, å få til en forpliktende avtale.

– Miljødirektoratet sier at utslippene med et slikt fond kan reduseres med 25 til 30 prosent. Derfor må farten på omstillingen opp. Det er ikke mer enn 11 år igjen til Regjeringens egne kuttforslag skal være gjennomført.

Plantene sliter: Studie: – Økte CO2-nivåer gir lavere næringsinnhold i planter

Grønt og smart

(Fortsetter under)

Statsminister Erna Solberg leverte sin regjeringserklæring i Stortinget tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Les mer Lukk


Da statsminister Solberg stod på Stortingets talerstol sa hun at et miljømessig bærekraftig velferdssamfunn må skapes og at regjeringen vil skjerpe målene for å gjøre vår del for å unngå farlige klimaendringer.

Blant annet vil det være fordeler i EUs skjerpede klimamål. Disse mener regjeringen vil kunne bidra til innovasjon og utvikling, og kan være rettesnor for arbeidet i Norge.

Regjeringen har som mål å redusere ikke-kvotepliktige utslipp med 45 prosent sammenlignet med 2005, slo Solberg fast og fortsatte: – Regjeringen har som mål at reduksjonen skal skje gjennom innenlandske tiltak og planlegger for dette. Omstillingen til lavutslippsamfunn vil kreve mye av oss. Vi må ha mer offensive mål enn andre europeiske land. Vi må gripe de mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Vårt nye arbeidsliv må være grønt, smart, og nyskapende.

Langeland viser at arbeidet med CO2-fondet har pågått i flere år, det er utredet med regjeringens folk gjennom embetsverket. Plattformen og grunnlaget mener han tilsier at det er mulig å få det til.

Forsøkt en stund

– Vi har et virkemiddel det er bred faglig støtte for og som gir klimaeffekt, da er det på tide å samle seg om en slik løsning.

Rensing: CO2-rensing utsettes på nytt

NHO har ved flere anledninger etterlyst signaler fra regjering og Stortinget, deriblant i sin høringsuttalelse til statsbudsjettet i fjor.

– Vi håper at regjeringen og en flertallsregjering ønsker å få til en løsning med næringslivet. Hva annet ligger på bordet for å innfri klimamålene regjeringen har satt seg fore?