Klimaforsker slår alarm om tidsskille for verdenshavene: – Vi har bare ti år på oss

Ifølge forskere absorberer verdenshavene 95 prosent av all varmen som mennesker forårsaker ved forbrenning av fossile brennstoff, og 25 prosent av alt karbondioksid. Nå kan havet være i ferd med å nå bristepunktet. Det kan få katastrofale konsekvenser for menneskeheten. Les mer Lukk

I flere tiår har eksperter advart mot konsekvensene av globale klimaendringer. Likevel fortsetter forurensningen og temperaturen i verdenshavene å øke faretruende raskt.

– Planeten befinner seg i en krefttilstand, advarer den svenske professoren Johan Rockström.

– Alle klimamodeller fortsetter bare å anta at havene vil levere denne gigantiske gratistjenesten og absorbere all varmen og karbondioksidet. Det bekymrer meg. Fordi vi ikke vet om det virkelig vil vare, advarer professor Johan Rockström. Les mer Lukk

Han ser konturene av en katastrofal utvikling som er under oppseiling på planeten, og er spesielt opptatt av hvordan havets egenskaper vil spille en nøkkelrolle for jordens fremtid.

Rockstrøm er i dag leder for Potsdam Institute for Climate Impact Research, og har tidligere vært administrerende direktør for Stockholm Resilience Center ved Stockholms universitet.

Havet kan være i ferd med å nå bristepunktet

Han har forsket på det tette og komplekse samspillet mellom mennesker og natur, og hvordan dette skjebnefellesskapet vil være helt avgjørende for menneskets overlevelsesevne.

Ifølge forskere absorberer verdenshavene 95 prosent av all varmen som mennesker forårsaker ved forbrenning av fossile brennstoff, og 25 prosent av alt karbondioksid. Nå kan havet være i ferd med å nå bristepunktet. Da vet ingen hva som eksakt vil skje.

Video: Klimaendringer gjør værfenomenet El Niño sterkere

Your browser doesn't support HTML5 video.

Klimaendringer gjør værfenomenet El Niño sterkere Les mer Lukk

– Vi nærmer oss potensielle terskeleffekter

– Vi har mer vitenskapelig bevis enn for tre år siden om risikoen vi står overfor. At vi nærmer oss potensielle terskeleffekter. At havnivåstigningen går raskere enn vi hadde forventet. At Arktis er mye mer følsomt enn vi trodde. At korallrevet nærmer seg, eller allerede har nådd, et terskelpunkt, sier professor Johan Rockström til Aftonbladet.

Han viser til at verdens samlede utslipp av fossile brensler, som igjen pumpes ut i verdenshavene, tilsvarer energien til fem atombomber hvert sekund.

– Vi forstår ikke hvordan havene fungerer

Forsker Johan Rockström (til v.), leder Gunhild Stordalen og utviklingsminister Nikolai Astrup under en tidligere presentasjon av hovedfunnene i en tidligere EAT-rapport. Les mer Lukk

Verdens skoger ser allerede ut til å nærme seg et tippepunkt for når den kan absorbere mer karbondioksid og i stedet blir en kilde til utslipp. Dersom både havet og skogen skulle nå «the point of no return», vil dette representere en formidabel trussel mot menneskeheten.

– Og når alt dette skjer like forbasket, så forstår vi ikke hvordan havene fungerer. Alle klimamodeller fortsetter bare å anta at havene vil levere denne gigantiske gratistjenesten og absorbere all varmen og karbondioksidet. Det bekymrer meg. Fordi vi ikke vet om det virkelig vil vare, sier Johan Rockström til avisen.

– Det haster

Han tror verden har svært kort tid på seg til å redusere de globale utslippene for å unngå katastrofale, irreversible konsekvenser. Klarer vi ikke det kan skadevirkningene være uopprettelige og skadepotensialet enormt.

– Det haster. Vi har bare ti år på oss til å halvere de globale utslippene, fastslår den svenske professoren.

Video: – Menneskeheten kan bukke under som følge av klimaendringer

Your browser doesn't support HTML5 video.

– Menneskeheten kan bukke under som følge av klimaendringer Les mer Lukk