Oslo Freedom Forum:

Thor Halvorssen tilgir Norges taushet overfor Kinas brudd på menneskerettigheter

KINASYNDROM: Garry Kasparov (til v.) ser Kina som verdens største trussel. President i Amnesty Norge, Jon Peder Egenæs, mener Norge har sviktet overfor Kina mens leder Thor Halvorssen i Oslo Freedom Forum mener norsk taushet om menneskerettsbrudd i Kina er en sak for det norske sivilsamfunnet. Les mer Lukk

– Oslo Freedom Forum er til for å kritisere diktaturer. At den norske regjeringen ikke lenger kritiserer Kina, får bli en sak for det sivile samfunn i Norge.

Det sier norskvenezuelanske Thor Halvorssen til ABC Nyheter etter åpningen av det tiende internasjonale stormøtet han og Human Rights Foundation arrangerer i Oslo, Oslo Freedom Forum (Oslo frihets-forum).

Der framhevet han, styreleder Garry Kasparov (også kjent som den russiske stormesteren i sjakk) og opposisjonelle fra en rekke autoritære stater, hvor viktig kampen for demokrati og frihet er.

– Putin er en umiddelbar, taktisk trussel. Kina er den langsiktige, strategiske trusselen, framholdt Kasparov.

Lovet Norge taushet?

Kina er også stormakten som frøs sine forbindelser med Norge etter tildelingen av Nobels Fredspris til den nå døde opposisjonelle kineseren Liu Xiaobo.

Etter seks år kom Norge endelig ut av fryseboksen, idet Kina gjenopptok normale forbindelser med Norge. Statsministeren, fiskeriministeren og andre ministre har siden valfartet til Beijing for å fremme norsk eksport.

Men aksepten hadde en prislapp:

Solberg-regjeringen underskrev 19. desember 2016 en erklæring som har blitt tolket dithen at Norge heretter ikke vil blande seg inn i Kinas indre affærer.

«Den norske regjeringen knytter stor betydning til Kinas kjerneinteresser og viktige bekymringer, vil ikke støtte handlinger som undergraver dem og vil gjøre sitt beste til å unngå enhver framtidig skade på de bilaterale forbindelsene.», heter det blant annet der.

Les kommentar: Endelig frigjorde Norge seg fra EU

– Regjeringer får gjøre det de gjør

Norge er samtidig en viktig økonomisk bidragsyter til diktatur-motstanderen Thor Halvorssen og resten av Oslo Freedom Forum. Utenriksdepartementet bevilger 2 millioner i året til prosjektet.

– Hva syns du om at en av de store sponsorene av Oslo Freedom Forum, den norske stat, har inngått en avtale med Kina om ikke å støtte handlinger som undergraver Kina og vil gjøre sitt beste for å unngå enhver skade på de bilaterale forbindelsene?

– Det virker veldig urovekkende, for Norge gir opp sin rett til å fremme sitt syn. Det viser at det sivile samfunn i Norge må tale høyere enn noensinne, sier Halvorssen til ABC Nyheter.

– La regjeringer gjøre det regjeringer gjør. De har en tendens til å fokusere på det de ser som nasjonale, økonomiske interesser. Men det sivile samfunn må reagere, legger han til.

Les også: – FN blir styrt av diktaturer

Vil ikke kritisere demokratier

– Er det et paradoks at den norske regjeringen er en hovedsponsor for Oslo Freedom Forum, som har til hovedoppgave å bekjempe autoritære styresett, og selv unngår å ta opp menneskerettsbrudd med Kina?

– Nei. Den norske regjeringen støtter demokratiske initiativer over hele verden. De er blant de mest produktive regjeringer når det gjelder å gjøre «englenes jobb» ved å hjelpe folk over hele kloden. De støtter lokale opposisjonelle og gir penger til organisasjoner, svarer Halvorssen.

– Ingen kan tvile på Norges engasjement for demokrati rundt i verden. Saken med Kina har åpenbart et annet mål, økonomi. Det er uheldig, men det betyr ikke at de slutter med alt det andre. Vi er veldig tilfredse og stolte over å få deres støtte, sier han og legger til om kritikk av Norge:

– Vi fokuserer ikke på demokratier. La folkelige grupper i Norge gjøre det. Vi er her for å kritisere diktaturer.

I løpet av de tre dagene i Oslo slipper Halvorssen til ikke mindre enn fire norske ministre på talerstolen.

Les også: Regjeringen i hardt vær etter Lius død

– Skam over folk som deg!

Under pressekonferansen mandag formiddag ble Thor Halvorssen og Garry Kasparov opprørt da de fikk et kritisk spørsmål om USA.

– Ser dere på USA som fritt og demokratisk? De slipper masse bomber over andre land, har 25 prosent av verdens fanger, politiet skyter minoriteter og den nye CIA-sjefen har støttet tortur? spurte en tilhører.

– Absolutt ja. Det er en absolutt forskjell på frie land, autoritære stater og diktaturer. Vi fokuserer på autoritære land, svarte Halvorssen og la til:

– I USA kan du opprette protestgrupper, demonstrere, skrive fritt. USA er et levende demokrati. På hver eneste TV-kanal er det show som gjør narr av presidenten. Dagens president har prøvd å innføre lover, og blir stoppet av en middels dommer på Hawaii. Da kan ikke presidenten gjøre noe annet enn å tvitre.

– Overgrep i USA blir skandale. Men i landene vi snakker om, er overgrep ingen skandale, men mandag, tirsdag, onsdag – altså hverdagen, sa Halvorssen.

– Skam over folk som deg! Jeg er født i et kommunistisk land og vet hva forskjellen er på demokrati og diktatur, utbrøt Garry Kasparov.

Les også: – Trumps CIA-sjef må pågripes om hun reiser til Europa

– Det gikk som vi fryktet

Den norske regjeringen avviste at den hadde gjort et knefall for Kina med avtalen i 2016. Men presidenten i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, lovet å følge nøye med på om avtalen skaper «et mer servilt forhold til Kina og menneskerettighetene» fra norsk side.

– Vi bør fokusere på menneskerettsbrudd også i demokratier som USA og Norge. Når demokratier gjør sånt, blir det det enda lettere for diktatorer å drive med sin praksis. Men det er forskjell på USA og Kina, sa Egenæs da han satt i panelet hos Oslo Freedom Forum der ordvekslingen om USA utspant seg.

– Men hvordan oppsummerer du nå norsk politikk overfor Kina etter avtalen som ble inngått, Egenæs?

– Det virker som norske myndigheter skyr unna å ta opp menneskerettighetsproblemer med Kina. Et aktuelt eksempel er at norske myndigheter, i motsetning til Merkel, har vært helt tause om at enken til Liu Xiaobo, som sitter i husarrest, nå er svært dårlig og har mistet motet, sier Egenæs til ABC Nyheter.

– Det virker som om norske myndigheter legger sterke bånd på seg selv, akkurat slik man kan tolke avtalen. Konsekvensen av avtalen er slik vi fryktet den skulle bli, konkluderer han.

Les også: Uro rundt norsk-kinesisk avtale