Sandberg får fiskeriplikt-utredning før jul

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) varslet på råfisklagets årsmøte at kommisjonen som skal se på leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt i fiskeriene, skal levere sin innstilling før jul. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk (NTB scanpix) Les mer Lukk

Kommisjonen som skal vurdere leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskeriene, skal levere sin innstilling før jul, lover fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Det er lovlig sent, mener Arbeiderpartiet.

Forslagene om liberalisering og deregulering av pliktsystemet skapte uro og sinne i langs kysten. Regjeringspartiene ville opprinnelig svekke eller fjerne disse pliktene. Men da sjømatindustriutvalgets innstilling ble behandlet i Stortinget 17. mars, ba stortingsflertallet om en utredning for å få pliktsystemet til å fungere bedre fremfor å svekke det.

Følger opp

Fiskeriministeren understreker at han nå følger opp pålegget som en samlet næringskomité på Stortinget ga om å utrede leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikten for fiskeriene.

– Det var en klok vurdering av Stortinget å vurdere disse pliktene i sammenheng. Nå settes kommisjonen ned. Mandatet passerer regjeringen torsdag, og kommisjonen starter sitt arbeid 30. mai. Jeg vil sørge for at kommisjonen jobber så raskt som mulig. Dette skal levers til Stortinget i løpet av oktober, november eller desember, opplyste Sandberg under Norges Råfisklags representantskapsmøte i Tromsø onsdag.

Les også: Sandberg bryter norsk ministerboikott av Russland

Skyver på innstilling

– Kommisjonen skulle settes ned med en gang etter stortingsbehandlingen. Den kommer først nå. Jeg legger merke til at fiskeriministeren nå skyver på avgivelsestidspunktet. Det er ikke lengre høsten 2016, men kanskje helt frem til desember. Det blir da et åpent spørsmål når Stortinget får saken til behandling, sier arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne Ingrid Heggø, til NTB.

Les også: Fiskeribladet legger seg flat for Per Sandberg

Trenger spesialregler

Hun forventer at kommisjonen går gjennom pliktsystemet fra a til å, gjennomgår intensjonene bak, og kommer med forslag til hvordan leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikten skal oppfylles. Pliktsystemet har fortsatt sin misjon, mener hun.

– Hvis disse pliktene blir oppfylt, er det lokalsamfunn som er så fiskeriavhengige at de trenger spesialregler for å få levert fisken dit. Da må vi se hvordan vi gjør disse pliktene mer treffsikre enn i dag, sier hun.

Les også: Statsministeren støtter Sandberg og havforskningen

Vise konsekvenser

Fiskerministeren avviser at han har vært treg med å sette ned kommisjonen som han sier skal utrede konsekvenser av ulike innretninger av pliktene.

– Kommisjonen skal vurdere både endringer, liberalisering, innstramming og fjerning av pliktene. Kommisjonen skal vise oss hvilke konsekvenser dette får både for næringa og kysten, sier Sandberg til NTB.

Les også: Sandberg sløyes etter villaksmøte

Gordisk knute

Administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag sier seg glad for at kommisjonen kommer i arbeid. Han satt selv i Sjømatindustriutvalget som i likhet med stortingsflertallet ønsket en grundig gjennomgang av pliktsystemet før de eventuelt blir endret.

– Dette arbeidet må gjøres veldig konkret. Dette er en gordisk knute. Det er masse juss, økonomi og mye politikk. Ikke minst er det mye følelser knyttet til denne saken. Dette er den eneste muligheten for å konkludere og bringe denne saken ned og skape forutsigbarhet, sier Myrvang.

Les også: Rasende Sandberg latterliggjorde journalister