Erna Solberg glad for å ha oljefondet i krisen: Vi er i en veldig gunstig posisjon

Statsminister Erna Solberg (H) er glad Norge slipper å låne penger under coronakrisen, slik mange andre statsledere nå må gjøre. Les mer Lukk

Hundrevis av milliarder kroner flyr ut til redningspakker under coronakrisen. Statsministeren er glad hun har oljefondet og slipper å låne.

– Vi er i en veldig gunstig posisjon målt mot de fleste andre land. I Europa låner nå mange land mye penger, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Oljefondet ble opprettet i 1996, nettopp for at kommende generasjoner skulle kunne bruke det i tunge tider. Selv om fondet torsdag kunne melde om kraftig fall som følge av nedgangen i verdens aksjemarkeder, har det fortsatt en verdi på rundt 10.000 milliarder kroner.

Den saftige sparekontoen kommer godt med når regjeringen spytter inn 310 milliarder kroner i tiltakspakkene som er presentert så langt.

– Jeg var finanspolitiker under bankkrisen i 1990. Da lånte dette landet massevis av penger for å holde aktiviteten oppe, og det vi lånte, måtte vi tilbakebetale over mange år etterpå. Nå har vi penger på bok, sier Solberg.

Vet ikke hvor mye

Fredag la regjeringen fram et nytt estimat som viste at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås å øke med 135,8 milliarder kroner i 2020 på grunn av coronakrisen.

Men finansministeren kan foreløpig ikke svare på hvor mye oljepenger de regner med å bruke i år.

– Hvor mye det vil være snakk om, er det ikke mulig å si i dag, fordi anslagene kan forandre seg fra uke til uke og nesten fra dag til dag, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Han mener det er riktig å bruke de økonomiske musklene staten har for å sikre arbeidsplasser og næringslivet, slik at det også blir arbeidsplasser å gå til i fremtiden.

Handlingsregelen ryker

Oljepengebruken reguleres av handlingsregelen, som sier at det ikke skal brukes mer enn tre prosent av oljefondets totale verdi over statsbudsjettet.

Men i år kommer regjeringen etter alt å dømme til å bruke mye mer enn tre prosent.

– Handlingsregelen handler jo nettopp om at vi skal holde igjen i gode tider for at vi skal kunne bruke mer når det er behov for det, påpeker Sanner.

Han fortsetter:

– Vi har de siste årene ligget godt under tre prosent, og i år så kommer vi til å bruke mer penger.

Video: Regjeringen kom fredag med nye økonomiske tiltak for norsk næringsliv:

Your browser doesn't support HTML5 video.

Regjeringen med koronatiltak for over 310 milliarder kroner Les mer Lukk

– Slipper ikke unna

Statsministeren er klar på at regjeringen ikke kommer unna kostbare coronatiltak.

– Jo færre penger vi bruker nå, jo flere må vi bruke framover. Det er det viktige perspektivet. Hvis du skal se på hvor mye oljepenger som faktisk ble brukt i denne krisen, kan du ikke bare se på tiltak nå, du må se på hva den pengebruken betyr for vekstevnen vår fremover, mener hun.

Fredag la regjeringen også fram en ny kompensasjonsordning, som skal gå til bedrifter som frisører, barer og restauranter som plutselig har mistet inntektene sine.

– Jeg tror ikke vi kunne latt være å stenge ned disse tingene. Fordi det viktigste smitteverntiltaket er å sette ned aktivitet sånn at folk ikke omgås. Det hadde ikke vært sånn at du kunne ha åpne puber i dette landet med like mange folk som sto foran disken, uansett hva slags forberedelser du hadde gjort, sier Solberg.

Bare kompensasjonsordningen alene er beregnet å koste mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden, en kostnad som kommer på toppen av de 310 milliardene som er satt av til de andre tiltakene.