Full forvirring om tidsplan i Eirik Jensen-rettssaken

Your browser doesn't support HTML5 video.

Dette er Jensen/Cappelen-saken
Eirik Jensen vil først svare på spørsmål etter at hans motstander i retten, Gjermund Cappelen, har forklart seg. Men det vil ikke påtalemyndigheten gå med på.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden varslet allerede i sitt innledningsforedrag at Jensen først ville på svare på spørsmål når han hadde hørt hva Cappelen ville si i sin forklaring i Borgarting lagmannsrett.

– Dette vil vi holde hardt på, sier Elden til NTB.

Korrupt politimann?

Ifølge Cappelen var Jensen en korrupt politimann på innsiden av hasjnettverket han bestyrte.

Men påtalemyndigheten skal ha motsatt seg en endring av opplegget. De ønsker at man skal holde seg til den planen som er satt opp, nemlig at Jensen forklarer seg og deretter svarer på spørsmål, og at Cappelen overtar i vitneboksen 20. september.

– Om Spesialenheten da vil spille av tre uker med avhør fra tingretten, får være opp til dem. Jensen vil uansett forklare seg etterpå, sier Elden, som føyer til at avgjørelsen ligger hos lagdommer Kristel Heyerdahl.

Les også:Eirik Jensen: – Politiet må leve med at informanter er kriminelle

Jensen: – De verste er ofte de beste

Your browser doesn't support HTML5 video.

Dette er saken mot Jensen og Cappelen

Dører opp og igjen

Om dørene skal holdes åpne eller lukket under forklaringen til den korrupsjons- og narkotikatiltalte tidligere politimannen, er også et tilbakevendende stridstema i rettssaken.

Fredag startet rettsdagen med at Elden forlangte en omgjøring av torsdagens kjennelse om delvis lukkede dører under Jensens frie forklaring.

– Hans forklaring må bli en del av det offentlige rom, framholdt Elden.

Dermed brukte retten to timer på å ta stilling til Eldens begjæring, som han ikke fikk medhold i.

Aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker frykter at Jensen kan komme med opplysninger som kan være farlige for Cappelen og andre blant politimannens tidligere informanter.

Ifølge lagdommer Heyerdahl er dette et moment som veier tyngre enn Jensens ønske om full offentlighet.

– Skjevt bilde

Til NTB sier Elden at lukkede dører kan gi offentligheten et skjevt bilde av Jensens fortelling.

– Men for Jensen er det enda verre å bli avbrutt stadig vekk og få beskjed om at det og det kan du ikke si. Sånn kan man ikke ha det i en sak der man risikerer 21 års fengsel. Det er det primære for oss, sier Elden.

Dørene ble lukket torsdag ettermiddag da Jensen sa navnet til en person som ikke skulle ut i åpen rett.

– Det var en glipp, sier Eirik Jensen til NTB.

I Oslo tingrett ble Jensen dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel.

Jensen har anket skyldspørsmålet, mens Cappelen har anket straffeutmålingen. Han vil ha mer strafferabatt for å ha forklart seg om politimannens angivelige rolle på innsiden av hasjnettverket han bestyrte.