Politirapport: Russisk og kinesisk etterretning prøver å verve nordmenn gjennom sosiale medier

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sett vervingsforsøk på sosiale medier. Les mer Lukk

Norske borgere i myndighetsapparatet er blitt forsøkt vervet av utenlandsk etterretning via sosiale medier, ifølge PST.

– Det er betydelig aktivitet, vi snakker ikke om en liten håndfull. Det er mange som blir utsatt for denne typen kontakt og tilnærming, sier Ola Børresen, fungerende leder ved PSTs seksjon for statlige aktører til Aftenposten.

I stadig større grad foregår verving av etterretningskilder på internett, fastslår Kripos og PST i rapporten «Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet».

Les også:PST: Nordmenn presses av russisk etterretning

Tilbyr konsulentoppdrag

Statlige aktører trekkes fram blant de største truslene på IKT-feltet:

«PST vet at Russland og Kina aktivt driver etterretningsvirksomhet i Norge. Disse aktørene utgjør de største truslene; imidlertid er det viktig å være oppmerksom på at andre land også driver etterretningsvirksomhet i Norge» står det i rapporten.

– Det er eksempler der etterretningsoffiseren tilbyr konsulentoppdrag. De ber om vurderinger, der det gis konkrete oppdrag mot honorar, sier Børresen.

Les også:E-tjenesten advarer: Høyt etterretningstrykk mot Norge

Russland er aktive

Ifølge PST er Russland den staten som driver mest statlig etterretning mot Norge. Etterretningen sikter seg i hovedsak inn mot forsvar og beredskap, politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur.

I årevis har russiske hackere forsøkt å trenge inn i norske nettverk. Denne virksomheten vil høyst sannsynlig øke i styrke, skriver E-tjenesten i sin åpne trusselvurdering for 2017.

"Truslene i det digitale rommet mot politiske, militære og økonomiske mål er økende. Vi kan forvente omfattende etterretningsoperasjoner i året som kommer," skriver E-tjenesten i rapporten.

Les også:PST justerer ned risikoen for terror i Norge