PST justerer ned risikoen for terror i Norge

Etter å ha vurdert det som sannsynlig at Norge kan bli utsatt for et terrorangrep, har PST nedjustert trusselbildet. Nå anses et terrorangrep som «mulig».

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunnen er endringer i trusselbildet den senere tid, fastslår PST i en oppdatering av trusselbildet onsdag.

PST påpeker samtidig at terrortrusselen mot mange vestlige land fortsatt er alvorlig, og at trusselen er grenseoverskridende.

– En eventuell terroraksjon i Norge vil sannsynligvis være av samme type som man har sett ellers i Europa. Dette betyr at metoder som bruk av kniv og kjøretøy mot mål med få sikringstiltak og mange sivile er aktuelle her også, mener PST.

Stockholm-terror

Det var 9. april at PST vurderte det som sannsynlig at en terroraksjon kan bli forsøkt gjennomført i Norge. To dager tidligere hadde en lastebil kjørt inn i en folkemengde i Stockholm sentrum. Dagen etter ble en 17 år gammel gutt pågrepet med et sprenglegeme på Grønland i Oslo.

Gutten var først siktet etter terrorbestemmelsene i straffeloven, men saken kokte ned til ulovlig befatning med eksplosivt materiale. 30. oktober ble han dømt til ni måneders fengsel, en dom PST har anket. PST fastslår at de ikke har noen indikasjoner på at det var andre medvirkende til hendelsen.

– Etterforskningen har ikke avdekket at gjerningspersonen hadde forbindelse til terrorangrepet i Stockholm, men at han var inspirert av angrepet. Videre ser vi en lavere grad av organisert radikalisering til ekstrem islamisme. I tillegg er det få fremmedkrigere som reiser ut av landet, og få som har returnert i senere tid, konstaterer PST.

Ekstreme islamister

PSTs vurdering er at Norge fortsatt er en del av fiendebildet til internasjonale terrorgrupper. Sammenlignet med andre land vurderes imidlertid ikke Norges posisjon som sentral.

– I Norge finnes det ekstreme islamister som kan følge oppfordringene til internasjonale terrorgrupper om å begå voldshandlinger der man befinner seg. Vi må fortsatt regne med forsøk på terror her til lands, understreker PST.

Nok en gang pekes det på hvor vanskelig det er å gardere seg mot og avverge terrorangrep når det ikke er store grupper som står bak og lang og omfattende planlegging som ligger til grunn.

– Angrep med relativt enkle virkemidler mot lett tilgjengelige mål preges ofte av kort forberedelsestid og dertil begrensede muligheter for å forebygge eller avverge i forkant, samt at gjerningspersonene har hatt martyrintensjon. Responstid og -evne er avgjørende for å begrense skadeomfanget av slike angrep, understreker PST.

Personvernpolicy