Grande feirer 20 seiere

Your browser doesn't support HTML5 video.

- Frp bør bestemme seg for hvilket parti de egentlig er Les mer Lukk

Frp bør bestemme seg for hvilket parti de egentlig er, sier Grande. Se video.

– Det har vært et skifte i norsk politikk etter valget. Svært mye av det vi lovet kan vi allerede kvittere ut, sier Venstre-lederen. På en oppsummerende pressekonferanse før sommerferien la hun frem listen over 20 politiske seire.

Blant det hun trekker frem, er dreining av skatter og avgifter i grønn retning, tiltak mot barnefattigdom, forskriftsendring for lengeværende asylbarn, uttrekk av kullinvesteringer i oljefondet samt forliket om flere kvoteflyktninger fra Syria.

Også politireformen og de omstridte endringene i Arbeidsmiljøloven står på skrytelista hennes.

Grønt skifte

– Utviklingen på arbeidsmarkedet er Norges største utfordring akkurat nå, sier Grande og viser til tall fra DNB Markets, som sier at flere enn 20.000 arbeidsplasser i oljenæringen har forsvunnet siden januar i fjor.

– Løsningen er ikke å erstatte tapte arbeidsplasser med nye jobber i petroleumssektoren. Løsningen er å bruke den høykompetente arbeidskraften i et grønt skifte, tilføyer hun.

I sin landsstyretale forleden la hun frem en rekke tiltak som hun mener regjeringen bør prioritere i neste års statsbudsjett. Tiltakene, som nå er blitt 15 i tallet, vil ifølge Venstre gi 50.000 nye, grønne arbeidsplasser.

Les også:Nå er Venstre blitt større enn NAV

Flere tiltak

– Klima og miljø setter rammene for den økonomiske veksten fremover, sier Grande.

Blant tiltakene partiet går inn for, er utbygging av infrastruktur for klimavennlige biler, skattefradrag for Enøktiltak i egen bolig, opprettelse av en miljøkompensasjonsordning for merutgifter ved grønne offentlige innkjøp, et grønt skatteskifte for petroleumsindustrien samt krav om nullutslipp fra ferjer innen 2030.

Venstre vil også styrke forskningen om effektiv ressursutnyttelse, fremskynde satsingen på kollektivtrafikk og sykkelveier samt forbedre skattefordelene for hybridbiler.

– Frp bør bestemme seg

Til Ntb sier Grande at Frp må bestemme seg.

- Frp bør bestemme seg for hvilket parti de egentlig er. Problemet er at det har oppstått et Frp på utsida som er et stortings-Frp, og som opptrer helt annerledes enn regjerings-Frp, sier Venstre-lederen. Se video øverst i artikkelen.

I videoen under kan du se hele pressekonferansen:

Your browser doesn't support HTML5 video.

Se Venstres siste pressekonferanse før sommeren Les mer Lukk