Datatilsynet stopper jakt på nettpirater

Aksel Henie i rollen som Max Manus i den svært populære filmen med samme navn. Les mer Lukk

<pAdvokatfirmaet Simonsen har siden 2006 hatt lov til å logge IP-adresser i jakten på ulovlige fildelere. Nå drar Datatilsynet ut nettkabelen.</p

Advokatfirmaet håpet å få fornyet sin konsesjon, og hadde Kultur- og kirkedepartementet på sin side. Men mandag opphevet Datatilsynet konsesjonen til å loggføre IP-adresser, som kan identifisere enkeltbrukere på nettet, skriver Teknisk Ukeblad.

Simonsen fikk midlertidig konsesjon i 2006 til å drive piratjakt på oppdrag for film- og underholdningsbransjen.

«Nærmere tre år etter, er det ikke kommet noen politiske signaler på hvilke virkemidler rettighetshavere skal kunne benytte. Derfor skal konsesjonen ikke fornyes», skriver Datatilsynet i avslaget.

Tilsynet mener at åndsverkloven må endres dersom politikerne ønsker at bransjen skal kunne ha videre mulighet til å forfølge brudd på åndsverkloven, slik at grensene for logging av ulovlig trafikk blir klart angitt. De påpeker at Kultur- og kirkedepartementet ikke har lagt fram noen konkrete planer eller tanker rundt dette.

– På høy tid

«Et slikt tiltak vil bidra til å sikre kravet til forutberegnelighet for bransje og publikum», heter det i avslagsbrevet.

Prosjektleder Torgeir Waterhouse i IKT Norge betegner mandagens kjennelse som meget gledelig, klok og fornuftig.

– Det er på høy tid at de mister denne konsesjonen. Det er ikke en rettsstat verdig at private aktører med økonomiske interesser i en sak får samme myndighet som politiet og domstolene, sier han til NTB.

– Dette er også viktig i lys av den siste tidas saker om mulig overvåking av statsministeren. Det er viktig å avgrense retten til å overvåke enkeltpersoner, og det er åpenbart at det bør strammes inn på enkelte områder i Norge.

Han påpeker imidlertid at fildeling er et problem samfunnet må løse, men at politiet bør få retningslinjer og ressurser til å forfølge slike saker.

Skuffet advokat

Espen Tøndel i advokatfirmaet Simonsen mener vedtaket medfører at rettighetshaverne står maktesløse i kampen mot fildeling.

– De vil stå helt uten mulighet til å dokumentere sine påstander, både når det gjelder anmeldelser til politiet og eventuelle sivile søksmål. Man kan ikke avslå deres muligheter til å ivareta sine interesser på denne måten, sier Tøndel til Dagbladet.no.

Han mener vedtaket er politisk motivert, og sier de vil påklage Datatilsynets avgjørelse til Personvernnemda.

– Vi kan ikke se at det har skjedd noe fra i fjor til i år med virksomheten som rettighetshaverne bedriver, som gjør at konsesjonen ikke burde bli forlenget.

Hemmelig kjennelse

Avslaget kommer mens avgjørelsen om hvorvidt Simonsen kan få utlevert kundeidentiteter direkte fra bredbåndsleverandøren. Lyse Tele, hvor personen som er mistenkt for å piratkopiere «Max Manus»-filmen er kunde, har nektet å gå med på dette.

Det var ABC Nyheter som avslørte at filmen var kapret av nettpirater. Les den saken her: «Max Manus» tatt av nettpirater

Stavanger tingrett har avsagt en kjennelse i saken. Den er imidlertid hemmeligholdt, og saken går videre i neste rettsinstans. (©NTB)