Dansk overlege om corona-senskader: – Verre enn ventet

Et mobilt testsenter i Aarhus. Nå melder senskadeklinikken i byen at de har mottatt langt flere henvisninger enn de ventet av folk som sliter med senskader etter corona-smitte. Les mer Lukk

Ved Covid-19-senskadeklinikken i danske Aarhus er de overrasket over hvor mange som trenger oppfølging.

– De fleste opplever at de ikke fungerer i hverdagen. Noen er deltid– eller fulltidsykemeldte. Symptomkompleksene kan ut over det kognitive, men også ligge på det fysiske. Her opplever vi pasienter, som sliter med å få luft, uten at det virker å være noen grunn til det. Altså at det er noe fysisk galt med lungene, forteller overlege Berit Schiøttz-Christensen til Horsens Folkeblad.

Hun er overrasket over hvor mange som har tatt kontakt og omtaler tilfanget som langt verre enn ventet.

Mange under 30 år

Ved senskadeklinikken til Aarhus universitetssykehus har 776 personer fra Midtjylland til nå fått tilbud om utredning. Overlegen forteller til avisen at de forventer om lag 1000 pasienter med alvorlige senskader i løpet av året. Hun opplyser at mange av dem er personer under 30 år.

– Det er yngre mennesker som er rammet. For å komme til vår klinikk må folk henvises fra fastlegen. Kriteriet er at de må ha hatt covid-19, noe som krever en positiv pcr-test eller en antistoff-test, der corona er påvist. I tillegg må de ha hatt symptomer i cirka tre måneder. Symptomene må ha oppstått etter at de ble smittet, forklarer hun til avisen.

Tar tid

Hun sier at de aller fleste etter opptrening blir helt symptomfrie igjen, men at det i enkelte tilfeller kan ta lang tid.

En dansk studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet viser at de fleste som ikke har vært alvorlig syke med corona, heller ikke opplever alvorlige senskader.