Sverige runder ti millioner innbyggere

TOSIFRET: Snart er det ti millioner svensker Kong Carl Gustav må regjere over. Les mer Lukk

Sverige runder snart ti millioner innbyggere, viser en prognose fra Statistiska centralbyrån (SCB).

Ifølge SCB øker Sveriges befolkning nå med én person hvert fjerde minutt, noe som gjør at befolkningen vil passere ti millioner i løpet av februar.

Det er imidlertid ikke snakk om ti millioner svenske statsborgere, ettersom tallet også inkluderer asylsøkere som har fått oppholdstillatelse, men som ikke er innvilget svensk statsborgerskap.

– Sannsynligvis vil den personen som blir nummer ti million, være en asylsøker som får oppholdstillatelse. Men det kan også være en nyfødt eller en svenske som vender hjem etter noen år i utlandet, sier befolkningsstatistiker Tomas Johansson til Svenska Dagbladet.

Dersom den nåværende utviklingen fortsetter, vil Sveriges befolkning i 2040 passere tolv millioner innbyggere.

Plass har imidlertid svenskene nok av. I dag bor det i underkant av 20 mennesker per kvadratkilometer i Sverige, mens det i India bor 380 mennesker per kvadratkilometer og Singapore hele 8.000 mennesker per kvadratkilometer.