Varsles ukentlig om sikkerhetsbekymringer etter flyktninge-avhør:

PST: – Kan være IS-sympatisører blant flyktningene

Asylsøkere i ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Hit sendes flyktninger som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog, før de sendes videre til mottak andre steder i landet. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix) Les mer Lukk

1.507 er hittil i år forsvunnet fra norske mottak. PST mottar bekymringsmeldinger fra UDI og Politiets utlendingsenhet hver uke.

Antall som er forsvunnet fra mottak:  
 • Somalia: 289
 • Syria: 154
 • Eritrea: 151
 • Afghanistan: 124
 • Irak: 103
 • Etiopia: 67
 • Sudan: 67
 • Nigeria: 56
 • Kosovo: 47
 • Iran: 45
 • Pakistan: 39
 • Marokko: 36
 • Algerie: 28
 • Russland: 19
 • Usbekistan: 17
 • Libya: 14
 • Albania: 13
 • Ukraina: 13
 • Elfenbenkysten: 9
 • Andre nasjonaliteter: 160
 • Statsløse: 56

For en drøy uke siden uttalte justisminister Anders Anundsen at registreringen som nå gjøres av asylsøkerne ikke er grundig nok.

– Det er mange vi ikke vet noe om, bekrefter informasjonssjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Martin Bernsen, til ABC Nyheter.

PST skriver i sin trusselvurdering i november av asyltilstrømningen at de er kjent med at enkeltpersoner som ankommer riket kan ha sympatier for eller tilknytning til ISIL, al-Qaida eller andre militante islamistiske grupper «med til dels svært ulike agendaer».

Bakgrunn: Anundsen: – Får ikke sjekke asylsøkerne godt nok

1.500 forsvunnet fra mottak

I løpet av 2015 har så langt 1.507 asylsøkere «forsvunnet» fra mottak.

– Vi har ikke kontroll på de som er forsvunnet fra asylmottakene eller de som kommer, men det er ikke funnet bevis på at ISIL bruker flyktningstrømmen til Norge på å sende terrorister, sier Bernsen.

– Det er mange vi ikke har kontroll på, sier informasjonssjef i PST, Martin Bernsen. Les mer Lukk

– Hvordan kan dere være sikre på det hvis dere ikke kontrollerer flyktningtilstrømningen?

– Det er UDI som registrerer flyktningene, og vi har et tett samarbeid med de hvor de skal komme med bekymringsmeldinger.

– Har det kommet bekymringsmeldinger til dere fra UDI?

– Ja, det har det, og de følger vi tett opp. Vi registrerer et etterretningsgap hvor vi ikke har kontroll over alle flyktningene, men det er heller ikke målet. Flyktningene er ikke terrorister, de er ikke farlig i utgangspunktet.

Bernsen forteller at PST har mottatt en bestilling av justisministeren på en ny trusselvurdering med tanke på asyltilstrømningen.

Les også: Over 1.500 asylsøkere borte fra norske mottak

– Varsler PST ukentlig

Politiets utlendingsenhet (PU) har ansvaret for registreringen av asylsøkere. De bekrefter at situasjonen er utfordrende.

– Det vært en krevende høst for PU i forbindelse med den økte asyltilstrømmingen. Men vi beveger oss nå fra krisemodus til en mer håndterbar situasjon. Vi har oppbemannet fra 600 til nesten 1.000 ansatte i løpet av et år, sier kommunikasjonsrådgiver i Politiets utlendingsenhet, Arild Strømmen, til ABC Nyheter.

Hver eneste uke sender utlendingsenheten saker til PST.

– Ved registrering undersøker vi både om en asylsøker er etterlyst i utlandet, og om vedkommende er etterlyst eller tidligere straffedømt i Norge.

I forbindelse med arbeidet bekreftet PU at de har gjort en rekke funn som gir grunn til sikkerhetsbekymring.

– Av politioperative hensyn kan vi ikke si noe om hva som er funnet. Vi varsler ukentlig PST om saker, men kan ikke gå i detaljer om antall, skriver PU på sine hjemmesider.

Falske id-papirer

Kommunikasjonsrådgiveren i Politiets utlendingshet bekrefter at falske id-papirer er i omløp.

– Det er også mange asylsøkere som ankommer uten identifikasjonspapirer. Hva gjelder omfanget av falske dokumenter kan vi generelt si at mangel på ID-dokumenter er en større utfordring enn falske ID-dokumenter.

Nå har UDI kommet i gang med hurtigbehandlingen av åpenbart grunnløse søknader, og PU har uttransportert et hundretalls personer av dem som er ankommet over Storskog de siste ukene, ifølge Strømmen.

– Sårbar gruppe for radikalisering

I PST sin siste trusselvurdering av flyktningtilstrømningen skriver etaten at det på lengre sikt er mulig at enkelte asylsøker vil kunne utgjøre en terrortrussel mot Norge.

– Asylsøkerne er sårbare individer, og når det i tillegg finnes ekstreme radikaliserte miljøer i Norge er det personer der som på sikt er sannsynlig at vil prøve å radikalisere flyktninger, sier Martin Bernsen.

PST skriver i sin trusselvurdering av 6. november at de er kjent med at personer som kan knyttes til ekstremisme, driver oppsøkende virksomhet overfor asylsøkere.

– PST vurderer fortsatt at det per i dag er lite sannsynlig at det norske asylinstituttet blir brukt av grupper som ISIL/al-Qaida til å sende personer med en forhåndsbestemt voldsintensjon til Norge. Dette er basert på etterretning og dermed preget av usikkerhet, skriver PST videre i trusselvurdering på bakgrunn av asylstrømmen.

Les også: Anslår inntil 50.000 asylsøkere neste år

Få med oppholdstillatelse

Kun 68 av de over 1.500 søkerne som er «forsvunnet» har fått oppholdstillaltelse og skal bosettes. 263 har søknaden sin til behandling hos Utlendingsdirektoratet (UDI), mens hele 934 av de har fått utreiseplikt. 212 har avslaget sitt til klagebehandling hos Utlendingsnemnda (UNE).

– Asylmottaket er et frivillig botilbud, men man er pliktig til å oppgi ny adresse dersom man forlater asylmottaket, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Martin Brynildsrud Andersson til ABC Nyheter.

Martin Brynildsrud Andersson, presserådgiver i UDI. Les mer Lukk

Kommunikasjonsrådgiveren forteller det alltid har forsvunnet noen fra mottakene.

– Dette er ikke noe nytt eller uvanlig.

– Hvor er det de «forsvunnede» blir av?

En del reiser nok ut av Norge og prøver seg i et nytt land. Andre igjen er borte en stund også dukker de opp igjen, sier kommunikasjonsrådgiveren i UDI.

Les også: – Svensk grensekontroll kan ha positiv effekt

– Trussel fra høyreekstreme miljøer

Den økte asyltilstrømningen tror PST vil få negative følger trusselen knyttet til høyreekstreme i Norge.

– Vi har tidligere hatt enkeltpersoner, men ingen lederskikkelser. Vi ser heller ingen oppblomstring av lederskikkelser nå, men det vokser med omfang på Internett, sier Martin Bernsen i PST.

I Sverige har det tidligere vært flere angrep og påsatte branner mot asylmottak. PST anser det som mulig at vi i fremtiden vil få se lignende hendelser i Norge fra enkeltpersoner eller grupperinger.

– Som vurdert tidligere er det et potensial for at venstreekstreme miljøer i Norge kan mobiliseres som følge av flyktningkrisen. En eskalering av konflikten med det høyreekstreme miljøet kan føre til motreaksjoner og voldelige sammenstøt mellom høyre- og venstreekstremister, skriver PST avslutningsvis i sin trusselvurdering 6. november.

Les også: – Økt asylstrøm kan motivere høyreeksteme