Disse to småkommunene må si opp 600 avtaler fordi de slår seg sammen

TO SMÅ BLIR ÉN: I dette landskapet blir to norske bygdekommuner til én fra 1. januar 2018. Hvor mye som må gjøres for å slå sammen Leksvik og Rissa på Fosen-halvøya, vil overraske de fleste. Les mer Lukk

Krangel om kommunesammenslåing er så sin sak. Ordfører Ove Vollan i Rissa gir et gløtt bak kulissene om hvor mye arbeid det er å slå seg sammen med naboen Leksvik.

Norge fra 428 til 354 kommuner  

Regjeringen har siden juni 2014 gjennomført en prosess for å redusere antall kommuner og fylker.

Noen kommuner, som Rissa og Leksvik, har selv ønsket å slå seg sammen. Andre blir tvangssammenslått av regjeringen.

121 kommuner er vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

INDRE FOSEN (ABC Nyheter): 15. mars 2015 vedtok nabokommunene Leksvik og Rissa å slå seg sammen. 1. januar 2018 skal det skje.

Da blir de - to og et halvt år, 25 arbeidsgrupper og 23 folkemøter etter, til Indre Fosen kommune med 10.200 innbyggere. Hva har det kostet av tid, arbeid og krefter?

– Vi hadde en kjempekrangel om vi skulle tilhøre Sør-Trøndelag, som vi er del av, eller Nord-Trøndelag, som Leksvik ligger i. Så løste det hele seg ved at trøndelagsfylkene også slår seg sammen til én fra 1. januar, smiler ordfører Ove Vollan (H), som tar imot ABC Nyheter på hurtigbåtkaia i Vanvikan en vakker oktoberdag.

Ordføreren er på fremmed grunn, enn så lenge, her i Vanvikan 25 minutters båttur fra Trondheim. Vanvikan med sin klynge av teknologibedrifter ligger i Leksvik kommune, men blir et naturlig midtpunkt når Indre Fosen etter mye møye ser dagens lys.

600 avtaler, 1.000 arbeidskontrakter

ARBEID: – Det har gått med kvelder og helger når 25 arbeidsgrupper i to år har forberedt sammenslåinga - i tillegg til å drifte kommunene som vanlig, sier ordfører Ove Vollan (H) foran rådhuset i Rissa. Les mer Lukk

Lite aner folk flest hvor mye mikkmakk det er å slå sammen to kommuner i vår digitale tidsalder.

Hva som skal til for at alle tjenester og digitale systemer virker fra midnatt 1. januar 2018.

Det kan Ove Vollan alt om.

– Ta bare dette med avtaler. Totalt har vi over 600 avtaler vi må si opp og reforhandle, forteller han.

For ikke å snakke om at arbeidskontraktene til samtlige 1.000 ansatte må omgjøres, fra to kommuner med noe ulike avtaler og avlønning.

– Det er ikke sikkert vi kommer helt i mål med dem før nyttår, vedgår Vollan.

Samme arbeid må altså skje i 119 andre kommuner også.

Ingen skal sies opp som følge av sammenslåingen i Indre Fosen. Men det ble konkurranse om ni sjefsstillinger i nykommunen.

– Åtte av dagens sjefer fant andre jobber, i omsorg beholdt vi en nestkommanderende. Med dette har vi spart inn 5 millioner i lønnskostnader i 2018. Den overflødige rådmannen fikk ett års etterlønn, forteller Vollan.

Aktuelt: Flertall mot tvungen kommunesammenslåing

– Stor forskjell, mye arbeid

LANDBRUK: Rissa og Leksvik er landbrukskommuner. Nå må gårds- og bruksnumre forandres når de går sammen, for der inngår kommunenummeret. Les mer Lukk

Mange av avtalene for øvrig er småtterier, som at idrettslaget har kontrakt på å leie en gymsal. Det skal fortsette, hvis ikke skolen blir nedlagt som følge av sammenslåingen, da. Men uansett må avtalen skrives om, siden nykommunen nå blir en ny avtalepart.

– 60 av avtalene er reelle, ordentlige saker vi må reforhandle, sier Vollan.

Det kan dreie seg om leasing av bil, vaskeavtaler, strømleveranser.

– Vi har store forskjeller på vannavgifter, sier Vollan.

Kommunen må forholde seg til fire private vannverk og noen kommunale med få abonnenter.

– Vi har forskjellige leverandører på veldig mye, for eksempel søppel, sier han og legger til:

– Der vi er forskjellige, er det mye arbeid.

«Bare» 6-7 millioner til IT-omlegging

En kinkig sak som kan ende trist for noen som følge av sammenslåingen, er avtaler med lokale småbedrifter.

– Hva skjer med dem når vi blir større, bestillingene blir større og mer må på anbud? De to kommunene har handlet hos hver sine lokale småbedrifter. Etter sammenslåing må vi velge om vi skal kjøpe hos den ene eller den andre. For noen virksomheter kan det bety liv eller død, sier ordføreren.

IT-konsulentene kan spise bløtkake hver dag

Virkelig store jobber som må gjøres landet over når 121 kommuner skal slå seg sammen, er å samkjøre IT-systemene og arkivene til ett felles.

«IT-konsulentene kan spise bløtkake hver dag.», sier en ekspert på den praktiske oppfølgingen av kommunereformen, til ABC Nyheter.

Leksvik og Rissa, som for øvrig slår seg sammen av fri vilje etter folkeavstemninger, er heldige på IT-fronten, i og med at Rissa drifter Fosens interkommunale IKT-selskap. Det betyr også at systemene på forhånd er relativt samkjørte, noe som langt fra er tilfelle i mange andre kommuner som skal fusjonere.

– Vi gjør alt sjøl. Hvis en kommune ikke har det sjøl, men bruker konsulenter, blir det veldig dyrt, sier Vollan.

Han forteller at det har vært mye arbeid med IKT. Mye skal kobles opp. Alle journaler skal samordnes bakover i tid.

– I og med at vi er så sammenkobla fra før, vil vi trolig bruke bare 6-7 millioner på IKT-arbeidet, forteller ordføreren.

BETINGELSE: – Vi satte som betingelse for sammenslåingen, at det nye kommunevåpenet skulle bli Leksviks, for det er vakkert, sier Rissa-ordfører Ove Vollan. Les mer Lukk

Alle kommuner som slår seg sammen, får dessuten kraftige rystelser i utallige offentlige registre der kommunenummer inngår. Det går på alt fra gårds- og bruksnummer til NAV-tjenster og helseregistre, som i kommunikasjon mellom sykehus og kommune kan gå på liv og helse løs - hvis det ikke fungerer umiddelbart.

Les også: – Sp tviholder på godt betalte ordførere framfor å tilby gode tjenester

25 arbeidsgrupper i to år

Kommunene må også finne ut om de har samme vei- eller gatenavn. En og samme kommune kan ikke ha to «Storgater».

Men først og fremst, understreker Rissa-ordfører Vollan, er det viktig å kartlegge alle forhold som må gjøres noe med, og jobbe for en felles kultur. Det må skje i tett samarbeid med de ansattes tillitsvalgte.

Trepartssamarbeidet i Indre Fosen har vært organisert i 25 arbeidsgrupper, der politikere, administrasjon og tillitsvalgte i måneder og år har tråklet seg gjennom alle kommunens oppgaver. Ikke få arbeidstimer har gått med.

– Arbeidsgruppene har fått ansvar for hvert sitt område. De som jobber med oppvekst, for eksempel. Først blir de kjent. Hvordan ser området ut i vår kommune og deres? I neste fase går de over i hvordan den nye kommunen skal se ut, forteller han.

Kultur, skole, kirke, økonomi, frivilligsentralen og politi er blant temaene.

Kvelder, helger, overtid

– En av de 25 arbeidsgruppene er politisk. Der har ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i begge kommunene vært med. Hvordan skal de forskjellige utvalgene og formannskapet være? Kommunestyret i den lille kommunen Leksvik med 3.500 innbyggere var større enn hos oss, med 25 representanter. Vi med 6.700 innbyggere har 23. Vi vedtok å være rause og slå dem sammen som de er fram til neste kommunevalg, så det blir fler fra Leksvik enn Rissa, forteller Vollan.

Utallige arbeidstimer er gått med.

– Så hvor mye har 25 arbeidsgrupper i to år kostet i overtid, og har det gått utover de daglige gjøremålene?

– Vi fikk 27 millioner av staten for å slå sammen. Vi satte av endel lønn til ansatte og tillitsvalgte for denne ekstrajobben. Men de som har deltatt, har rapportert inn veldig få overtidstimer. Det har nok gått med mye kvelder og helger, uten at de registrerte, og dermed har vi ikke brukt så mye penger, svarer ordføreren.

Det som er klart, er at kommunene har frikjøpt tillitsvalgte så de ansatte kunne bli godt representert. Det er satt av halvannen stilling fra 1. januar 2016 av, noe som koster cirka halvannen million kroner.

– Stort sett har de klart å opprettholde tjenestene, selv om det har gått litt utover noe, sier Vollan.

Sanner smører prosessen

Økonomisk går sammenslåingen bra, tross alle kostnadene blir prosessen smurt av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners budsjett.

Kommunene som slår seg sammen, får penger til prosessen, og vil i 15 år få beholde et basistilskudd i tillegg til de årlige overføringene til den nye kommunen.

– Vil dere som har gjort dette så billig, få overskudd av de 27 millionene dere har fått av staten for sammenslåingsprosessen?

– Vi klarer å bruke dem opp på sikt. Men da bruker vi også på ting som ikke har direkte med kommunereformen å gjøre, svarer Ove Vollan.

Indre Fosen skal bruke 5 millioner til omstillingsprogram for næringslivet.

– 4 millioner skal vi bruke til å smelte folk i kommunene sammen, via eldreråd, idrettslag og andre organisasjoner. Vi skal ha en del kjempetrivelige arrangementer.

– Vi bruker to tredjedeler på det vi må, og en tredjedel på det vi vil, sier Vollan. Vi vil styrke arealplanen, der ligger vi litt etter begge kommunene. Vi skal bli døgnåpen digital kommune. Du skal kunne søke på garasje og barnehage.

Færder tjener nesten 5 millioner

Færder kommune som Nøtterøy og Tjøme skal opprette til nyttår, er også blant dem som har sluppet heldig fra utgiftene takket være mye egeninnsats og lite innleie, og penger fra departementet.

– Det at vi slår oss sammen, gir kommunene til sammen 4,6 millioner mer enn om vi ikke hadde slått oss sammen, forteller rådmann Torill Eeg til ABC Nyheter.

Det skyldes endringene i inntektsoverføringene til kommunene.

– Siden vi slår oss sammen, får vi beholde et basistilskudd på 13 millioner i 15 år, i tillegg til de ordinære overføringene, forklarer hun.

– Det største i karrieren

Mye arbeid, javel - men helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen i Rissa og Bjørn Ståle Aalberg, helsesjef i Leksvik, er begeistret over hva de som ledende ansatte har fått være med på som følge av kommunesammenslåingen.

– Det har vært fryktelig artig! Og utfordrende, sier Karlsen.

– Prosessen vi har vært med på, er kanskje det største som kan skje i vår karriere i offentlig sektor, sier hun.

– Men det er klart, vi er jo i stillinger som har vært involvert mye, så er det viktig hvordan andre ansatte opplever det også, legger hun til.

Prosessen i Leksvik og Rissa kaster også av seg akademiske resultater:

– Jeg skriver masteroppgave om prosessen, og personalsjefen doktoravhandlingen om hvordan de ansatte opplever prosessen, forteller Hilde Anhanger Karlsen.