E-tjenesten advarer: Høyt etterretningstrykk mot Norge

Sjef for E-tjenesten, generalløytnant Morgen Haga Lunde Les mer Lukk

– Det vi ser i Ukraina kan vi forvente er et våpen som blir brukt i en konflikt i Europa eller en global konflikt, sier sjef for E-tjenesten, generalløytnant Morgen Haga Lunde.

I et intervju med VG trekker han paralleller til Russlands operasjoner på Krim-halvøya for å illustrere hva som kan skje dersom Norge skulle komme i en åpen konflikt med Russland.

– Vi mener at det vi ser i Ukraina er del av en testing av hva som er mulig og ikke mulig. Det er russiske aktører som står bak, sier Lunde, som beskriver etterretningstrykket mot Norge slik:

– Det er konstant og høyt, understreker E-sjefen.

Les også:E-tjenesten: Den digitale trusselen fra Russland øker

Sabotasje på norsk territorium

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland

Han viser til at noe av det første som vil kunne skje på norsk terrotorium i en åpen konfrontasjon med Russland, er sabotasje og militære operasjoner som tar sikte på å lamme infrastrukturen i Norge.

Et viktig virkemiddel vil være å lamme strømforsyningen i de største byene, for på den måten sette det norske samfunnet ut av spill.

Les også:PST: Nordmenn presses av russisk etterretning

– Kartlegger kritisk infrastruktur

– Vi ser store aktører som kartlegger kritisk infrastruktur. Nå er det fredstid, men vi tenker at å kartlegge handler om å skaffe informasjon som kan brukes når situasjonen er mer tilspisset, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til VG.

Ifølge PST er Russland den staten som driver mest statlig etterretning mot Norge. Etterretningen sikter seg i hovedsak inn mot forsvar og beredskap, politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur.

Les også: Frykter russisk hybridkrig mot Norge

E-tjenesten tror russisk øvelse kan bli mye større enn varslet

Hackere hevder å ha fått tilbud av russisk etterretning