Går elitene videre med EU-overnasjonalitet?

Erna Solberg tror Brexit gir pause i mer EU-integrasjon

BREXIT-BREMS: Statsminister Erna Solberg kommenterer resultatet av folkeavstemmingen i Storbritannia fredag formiddag. Les mer Lukk

Folkeavstemningen i Storbritannia kan få følger for EUs utvikling mot stadig mer overnasjonalitet, tror både statsministeren og forfatter Christian Anton Smedshaug.

– Den britiske utmeldingen av EU gir et voldsomt korrektiv på alenegangen fra toppene i EU, som stadig har gjort Unionen mer overnasjonal.

Det sier Christian Anton Smedshaug, forfatter av boken «Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv», til ABC Nyheter etter flertallet for «Brexit» - britisk utmelding av EU.

– Det er vanskelig å se for seg at fremtidens løsninger ikke skal være bedre forankret i befolkningene, legger han til.

På spørsmål fra ABC Nyheter sier ikke statsminister Erna Solberg (H) noe om behovet for å engasjere befolkningen i den videre utviklingen. Men også hun tror utfallet av folkeavstemningen får betydning for EUs videre utvikling:

– Det sies at britisk utmelding kan styrke muligheten for dypere integrasjon i EU. Kan og bør videre integrasjon skje uten bedre forankring i EU-landenes befolkninger?

– Jeg mener ikke det er noe nødvendig poeng at det blir mer og dypere integrasjon, men på noen områder vil man kanskje klare å skape mer felles politikk. Det er samtidig mange bevegelser i de enkelte nasjonalstatene som stiller spørsmål ved om det skal bli mer integrasjon, sier Erna Solberg på spørsmål fra ABC Nyheter.

– Jeg tror ikke i første omgang at det blir veldig mye dypere integrasjon i EU som konsekvens av dette, legger Solberg til.

Ifølge henne må EU bli mer effektiv på å levere konkurransekraft og sørge for jobbskapingen så folk opplever at EU er relevant for deres hverdag.

Les også: Trump: – Brexit er en fantastisk seier for Storbritannia

Europeisk Ungdom: – Folket ønsker tettere union

Nikolai Fjågesund, som leder Europeisk Ungdom, mener at de politiske lederne i EU hele tiden har hatt mandat fra befolkningen til å utvikle en stadig tettere og mer overnasjonal union.

– I hvilken grad er befolkningene i EU-landene blitt spurt om de ønsker stadig mer integrering i EU?

– Jeg har ikke belegg for å si at befolkningene er blitt spurt aktivt om det. Men ønsket om en stadig dypere integrasjon har ligget der fra starten av. Når land gjennom folkeavstemninger har sluttet seg til EU, må en gå ut fra at de har akseptert det premisset, sier Fjågesund til ABC Nyheter.

– Målet om stadig tettere union kom først med Lisboatraktaten i 2007, og da var de aller fleste medlemslandene for lengst inne?

– Det er riktig. Men Lisboatraktaten og de andre traktatene har vært fremforhandlet av politikere i medlemslandene. Legger vi til grunn at de folkevalgte representerer sine lands meninger, må en gå ut fra at det i stor grad er en refleksjon av folkets mening, svarer Fjågesund.

– Kjenner du til noen valgkamp i noe EU-land hvor velgerne har blitt presentert for mer overnasjonalitet som tema?

– Nei. Nå har britene tatt et valg med de mest omfattende konsekvensene, mens det på veien burde vært mulig for statslederne å imøtekomme disse strømningene som jo har vært synlige de siste fem årene, sier Fjågesund.

Les også: Lahlum: – Det største grasrotoppgjøret i moderne tid

– Nasjonalstaten blir viktigere

Christian Anton Smedshaug, som til daglig leder utredningsbyrået Agri Analyse, tror signalet fra Storbritannia vil få stor ringvirkninger for Europa.

– Vi går inn i en periode der nasjonalstatens rammer og kontroll blir viktigere enn det grenseløse fri-flyt-samfunnet, og der handelspolitikken vil bli revurdert til fornuftig liberalisering av varehandel, fremfor å liberalisere tjenester og jordbruk, sier Smedshaug.

Han mener Europa vil vinne på det, dersom landene greier å få reformert EU på fredelig vis ved hjelp av demokratiske midler.

– Det har vært nok av situasjoner der elitene i europeiske land og unioner ikke har gitt fra seg makten frivillig, sier Smedshaug og lister opp:

– Østerrike-Ungarn utløste to verdenskriger. Sovjetunionen ble oppløst på fredelig vis. Jugoslavia ble oppløst ved krig.

Les også: – Jensens rådgiver bommer på Norge

Les alt om «brexit» på vår samleside