–  Jensens rådgiver bommer på Norge

<p>– USA har også de fremste universitetene, men var kjerna for finanskrisa, sier Christian Anton Smedshaug.</p>
– USA har også de fremste universitetene, men var kjerna for finanskrisa, sier Christian Anton Smedshaug. Foto: Anders Henriksen

Christian Anton Smedshaug advarer mot å tro at fantastiske universiteter frikoblet fra norske naturressurser, vil gi vekst i norsk økonomi.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvem er Christian Anton Smedshaug?

Christian Anton Smedshaug har siden 2011 ledet AgriAnalyse.

Han har en doktorgrad i økologi fra daværende Norges Landbrukshøgskole (2000) og hovedfag fra Universitet i Oslo. I tillegg har han grunnfag i historie og etnologi, og Hærens befalsskole for lett luftvernartilleri.

Smedshaug har utgitt flere bøker. Den siste var «Kan jordbruket fø verden? Jordbruk og samfunn i det 21. århundre» (Universitetsforlaget 2. utg. 2012). Den har også en engelsk versjon, «Feeding the World in the 21st Century» (Anthem Press, 2010).

Videre har han skrevet boka «Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv.» (Res Publica 2011). Sammen med Håvard Friis Nilsen har han redigert bøkene «Folkepartiet?» (Res Publica 2007) og «Troen på markedet» (Res Publica 2011).

Smedshaug har også skrevet økologiboken Småvilt og rovvilt (Landbruksforlaget, 2002) sammen med Eigil Reimers. Han har ellers bidratt med kapitler i en rekke andre bøker.

Han har de siste årene holdt flere hundre foredrag om landbruk, politikk og økonomi og deltatt i en rekke debatter og paneler.

Kilde: AgriAnalyse

– Det er fascinerende at Produktivitetskommisjonen Jørn Rattsø ledet, kan hevde at kunnskap er så avgjørende for økonomien, som de påstår.

Det sier forsker og forfatter Christian Anton Smedshaug til ABC Nyheter.

Torsdag overrakte Rattsø kommisjonens andre rapport, med tittelen «Ved et vendepunkt. Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.» til finansminister Siv Jensen (Frp). Smedshaug reagerer på frikoblingen mellom naturressurser og kunnskap han oppfatter at kommisjonen anbefaler.

Ifølge Smedshaug bør Norge nettopp bygge sin økonomi på verdikjedene som springer ut av Norges ressurser:

Jord, skog, vannkraft, olje og fisk.

– Tenk bare på forskjellen mellom Tyskland og Storbritannia. Sistnevnte har verdens beste universitet, men får under 10 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) fra industrien. Industrien i Tyskland står for 20 prosent, sier Smedshaug.

Han tar avstand fra ideen om at rangeringen av et lands universiteter avgjør økonomien.

– USA har også de fremste universitetene, men var kjerna for finanskrisa, sier Smedshaug.

Les også: – Her er den virkelige grunnen til finanskrisa

Tror verken på app'er eller griser

– Du tar for gitt at industri skal stå for økonomisk vekst. Kan vi ikke bli verdens beste på å utvikle app’er og eksportere dem?

– App-økonomien har høyst usikre konsekvenser for verdiskapingen. Über, for eksempel, har sentralfunksjonen sin i California og sørger for at en stor del av verdiskapingen i verden sendes dit. Den som kom på å kalle dette for «delingsøkonomi», gjorde en genistrek.

Les også: Produktivitetskommisjonen anbefaler 65 prosent skatt

Smedshaug understreker også at en kommisjon som kun ser på produktivitet, kan overse andre faktorer som påvirker økonomisk vekst.
– Ta et eksempel: Vi vet jo at verdens sannsynligvis mest produktive griseprodusenter, er de danske. Men de er i en verdikjede som er helt uregulert og har tapt 12 milliarder siden 2005, sier Smedshaug og konkluderer:

– Sektoren er en katastrofe, til tross for at den kanskje har verdens høyeste produktivitet.

Les også: Danmark tar 500 millioner fra bistand, gir til kriserammede danske bønder

Må jo munne ut i penger

– Det som er veldig viktig for Norge, er å utvikle lange verdikjeder bygd på våre naturressurser olje, vannkraft, fisk, jordbruk og skog, framholder Smedshaug.

– Særlig må vi sette inn støtet for fisk og skog hvor industrien sliter. Og så må vi opprettholde en tilstrekkelig prosessindustri for å sikre lønnsomheten i produksjonen av vannkraft, mener han.

Ifølge Smedshaug har Norge ligget i tet på å skape lange energikjeder av råvaretilgang, og laget verdens beste land å bo i.
– Det virker som Rattsø ikke forstår den norske modellens grunnlag, anklager han.
– Rattsø snakker jo om verdiskaping ut fra kunnskap?

– Kunnskapen skal omsettes i økonomisk vekst. Du må jo produsere og ha noe å selge enten nasjonalt eller til utlandet, å gjøre den kunnskapen om til arbeidsplasser, svarer Smedshaug.

Han ser NTNU og Sintef som Nordens beste tekniske universitet, og slutter seg til Produktivitetskommisjonen på ett punkt:

– Dette må vi koble opp mot gode incentiver. Noe av det er også Rattsø inne på, å tilpasse skattesystemet og legge til rette for innovasjon.

Les også: – Norge oppfører seg som en nasjon som skal gå av med pensjon

– Så lite og mye som mulig

– Men utvalget legger liten vekt på det nasjonale. Det skal langt mer enn produktivitet til, for å sikre en god økonomi, oppsummerer lederen av AgriAnalyse.
– Du trenger en strategi for fordeling som sikrer at veksten kommer alle ti gode.

Og forståelse for reguleringer og en sektororientert politikk som gjør at hver verdikjede er tilpasset så mye marked som mulig, så mye regulering som nødvendig, sier Christian Anton Smedshaug.

Les også: Vrir på skatt for å omstille Norge

Personvernpolicy