Yasmin-saken til menneskerettighetsdomstolen

Etter at Høyesterett forkastet trafficking-offeret Yasmins anke om at utsendelsen ikke er et brudd på menneskerettskonvensjonen, blir saken nå oversendt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Det er den muligheten vi har nå, og vi er nødt til å prøve det, sier støttespiller Wenche Hovland ved Krisesenteret i Florø til NRK.

Høyesterett vurderte nylig om det er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) å sende Yasmin tilbake til Ungarn, der hun tidligere har fått asyl – eller om hun er så syk at hun faller inn under unntaksregelen om at svært sårbare mennesker kan få sin asylsøknad behandlet. Anken ble imidlertid forkastet og kvinnen må derfor ut av Norge.

Bakmann

Det blir nå opp til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg å avgjøre om Yasmin skal få lov til å bli i Norge.

Yasmin, som ikke er kvinnens virkelige navn, kom til Norge sammen med sin bakmann i 2009, men klarte å rømme og komme seg til et krisesenter. Hun søkte om asyl året etter, men søknaden ble avvist av UDI og UNE fordi hun allerede hadde fått opphold i Ungarn.

Medhold i tingretten

I tingretten fikk hun medhold i at søknaden skulle realitetsbehandles, men lagmannsretten slo fast at det ikke er et brudd på EMK å sende henne ut av landet.

Kvinnens historie ble kjent gjennom en dokumentar på NRK i fjor. Der fortalte hun at moren døde i en flyktningleir i Jemen da Yasmin var ti år gammel. En slektning lovet å hjelpe henne, men han skal i stedet ha voldtatt og misbrukt henne. Senere fraktet han henne til Europa, og hun skal ha blitt solgt til andre menn.

Bakmannen ble anmeldt til politiet, men saken ble henlagt. Derfor har kvinnen heller ikke noe formelt krav på beskyttelse i Norge som offer for menneskehandel.

Les også: Anundsen må svare i Yasmin-saken