Blinkende hjorteskilt skal få kollisjonsfaren ned

Hvert år blir nesten 1.000 hjort påkjørt av biler. Nye, digitaliserte skilt skal få antall hjortekollisjoner ned.

– Vanlige viltskilt har null effekt, seier Magnus Frøyen ved Norsk Hjortesenter til NRK.

Siden 2017 har han vært prosjektleder for et forsøk med «dynamiske hjorteskilt» i Sogn og Fjordane.

Skiltene har lys som begynner å blinke når hjortefaren statistisk sett er størst. De nye skiltene skal evalueres denne våren.

I 2019/2020 var det 918 hjort-påkjørsler, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Nesten 400 av kollisjonene skjedde i Vestland fylke.