Måtte hastepågripe Jensen etter rykter i kriminelt miljø

Eirik Jensen i Oslo Tingrett der ankesaken mot ham og Gjermund Cappelen starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag morgen. Les mer Lukk

Etter rykter i det kriminelle miljøet i Oslo, om etterforskningen av Eirik Jensen, måtte politiet aksjonere tidligere enn planlagt.

I den knusende dommen fra Oslo tingrett for snart ett år siden ble den tidligere politimannen (61) dømt til 21 års fengsel, lovens strengeste straff, for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av nærmere 14 tonn hasj.

Hans medtiltalte, den såkalte hasjbaronen Gjermund Cappelen, ble dømt til 15 års fengsel.

Les også: Jensen: – Det er livet det er snakk om

«Godt vær»

Tirsdag startet ankesakene for begge to i Borgarting lagmannsrett. Helt sentralt i saken er de mange utvekslingene av tekstmeldinger og andre former for telefonkontakt det har vært mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.

– Vi har sikret 1.522 kommunikasjonshendelser mellom Cappelen og Jensen. Alle vil bli lagt fram som bevis og noe vil bli spilt av her i retten, sa aktor Guro Glærum Kleppe i sitt innledningsforedrag.

I sitt innledningsforedrag sa nestleder i Spesialenheten for politisaker Guro Glærum Kleppe at det var påtalemyndighetens ønske at de to ankesakene blir kjørt samtidig. Les mer Lukk

Hun forklarte for juryen at det vil være nødvendig med en grundig gjennomgang for å vise i hvilken sammenheng mange av meldingene mellom Cappelen og Jensen var blitt sendt.

– Når vi har en melding om «Godt vær» er det da viktig å se hvilke andre Cappelen snakket med samtidig, hva Jensen jobbet med, hvordan det var den øvrige kontakten og hvordan været var, sa Kleppe.

Da politiet aksjonerte mot Jensen i februar 2014 fant de sju telefoner og ti SIM-kort hos politimannen. Da de noen uker tidligere hadde slått til hos Cappelen fant etterforskerne 37 telefoner.

– Måtte pågripes tidligere

22. februar gikk politiet informasjon om at det gikk rykter i det kriminelle miljøet i Oslo at Jensen var under etterforskning. Jensen visste på det tidspunktet ikke noe om saken som var under oppseiling.

– Det ble derfor besluttet at Jensen måtte pågripes tidligere enn planlagt, sa Kleppe.

To dager etter at politiet fikk informasjonen ble Jensen pågrepet i garasjen på politihuset i Oslo. Det var kun et par betrodde medarbeidere i politiet som kjente til operasjonen som fikk navnet «Operation Silent».

Les også: Cappelens forsvarer: – Det er overhodet ikke nok!

(Saken fortsetter under bildet)

Ankesaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett starter tirsdag. Les mer Lukk

Preget av stunden

Det er 344 dager siden sist Jensen og Cappelen, som har kjent hverandre siden 1993, møttes. Nå skal de sitte bare noen meter fra hverandre i sal 250 i Oslo tinghus. Men Jensen slipper å få Cappelens blikk rett i nakken; de to er plassert på hver sin side av sine respektive forsvarerbenker.

Jensen virket både blek, nervøs og om mulig enda tynnere enn under den første rettssaken da han ankom Oslo tinghus ved 8-tiden tirsdag.

– Jeg er jo preget av stunden. Det er siste sjanse. Det er per definisjon livet det er snakk om. Da skjønner dere vel det meste, sa Jensen til et stort presseoppbud like før ankesaken startet.

Da lagrettsdommer Kristel Heyerdahl spurte om han erkjente skyld etter tiltalen, svarte han med klar røst:

– Nei, det gjør jeg ikke.

Les også: Eirik Jensen får kjenne Cappelens blikk i nakken

Juryen instruert

På rettssakens første dag ble juryens ti medlemmer og to reservemedlemmer valgt ut.

De tolv er i alderen 27 til 69 år. Juryens leder er en 52 år gammel tidligere profilert natteravner, som blant annet har stått fram i mediene og slått alarm om vold og dop blant ungdommer.

Det er valgt ut ti jurymedlemmer, pluss to reservemedlemmer.

* Mann, 52 år, Oslo, bussjåfør (valgt til lagrettens ordfører)

* Kvinne, 48 år, Nesodden, fotograf/journalist - lagrettens leder

* Mann, 44 år, Ski, økonomi- og IT-ansvarlig

* Mann, 27 år, Oslo, arbeidssøkende, tidligere journalistikkstudent

* Mann, 50 år, Oppegård, IT-design og utvikling

* Kvinne, 27 år, Oslo, lektor

* Kvinne, 69 år, pensjonist

* Mann, 41 år, Oslo, business controller

* Kvinne, 54 år, Vestby, husøkonom

* Kvinne, 37 år, Oslo, daglig leder

* Kvinne, 29 år, rådgiver

* Mann, 42 år, Oslo, air purser

Omfattende

Ankesaken skal etter planen pågå i hele fem måneder, med en like omfattende bevisførsel som i tingretten. Drøyt 150 vitner er innkalt.

Eirik Jensen i rettssalen da rettssaken startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag morgen. Les mer Lukk

Både Eirik Jensen og hans hovedforsvarer John Christian Elden varsler at de vil gå lenger i sin bevisførsel enn forrige gang, og har blant annet kalt inn 50 vitner.

– Det viktigste for meg nå er å få fram det som ikke kom fram i tingretten, og vise totalbildet, sier Jensen, som sier han er bedre forberedt denne gangen og vil forklare seg mer utfyllende.

Trass i at tingretten kun fant det bevist at Jensen har mottatt 667.800 kroner i verdier og kontanter fra Cappelen, har Spesialenheten opprettholdt punktet i tiltalen om at han har mottatt økonomiske fordeler til en verdi av 2,1 millioner.

Les også:Flere nye vitner for Jensen i ankesaken

Ville dele saken

Jensen har anket både skyldspørsmålet og bevisvurderingen, mens Cappelen har anket straffutmålingen. Han vil ha mer enn de seks årene han fikk i strafferabatt for å ha forklart seg om Jensens rolle i saken.

I sitt innledningsforedrag sa Glærum Kleppe at det var påtalemyndighetens ønske at de to ankesakene blir kjørt samtidig.

– Etter anmodning fra Spesialenheten og Oslo statsadvokatembeter behandles sakene under ett. Disse to sakene er nært forbundet, sa Kleppe i retten.

Saken er den siste som vil bli ført med jury i Norge. Lagdommer Heyerdal instruerte juryen om å legge alt de tidligere har hørt om saken, til side og kun vurdere det som nå kommer fram i retten.

– Saken har fått en slik oppmerksomhet at det i praksis ikke er mulig ikke å ha hørt om den på forhånd. Ingen kommer forutsetningsløse til denne saken. Det er det ikke noe å gjøre med, men derfor er det viktig at dere setter tidligere informasjon og vurderinger til side. Det er bare det som kommer fram i retten, som er viktig for deres bevisvurdering, sa Heyerdal.

VIDEO: Dette er Cappelen- og Jensen-saken:

Your browser doesn't support HTML5 video.

Dette er Jensen/Cappelen-saken