SSB: Ledighet fortsatt på 4,9 prosent

Ledigheten har vært stabil de siste månedene, men den er fortsatt for høy, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

I august var det 137.000 arbeidsløse, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette utgjorde altså 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Fra mai 2014 til august 2015 viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) en gradvis økning i ledigheten. Det siste året har imidlertid ledigheten holdt seg relativt stabil på 4,6 og 4,7 prosent.

Antallet ledige økte med 5.000 fra mai til august i år. Dette tilsvarer en økning i arbeidsledigheten på 0,2 prosentpoeng, og er en endring som er innenfor feilmarginen.

Lysere tider

– Arbeidsledigheten holder seg relativt stabil, men den er fortsatt for høy. Regjeringens politikk virker kraftfullt nå og demper ledighetsøkningen. Det viser også Nav-tallene den senere tiden. Jeg har tro på at vi snart har lagt den tøffeste tiden bak oss og at vi i 2017 vil se at det lysner, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til NTB.

I det største opposisjonspartiet på Stortinget mener man imidlertid at statsrådens regjeringsskryt ikke henger på greip.

– De nye ledighetstallene som SSB la fram i dag, bekrefter at det er stabilt høy arbeidsledighet i Norge. Men til tross for at 137.000 står uten jobb, reduserer regjeringen innsatsen mot ledigheten i neste års budsjett, konstaterer Arbeiderpartiets arbeidslivspolitiske talsperson Dag Terje Andersen.

Les også: Høy ledighet koster Norge milliarder

– Mangler handlekraft

Sysselsettingen økte noe i tredje kvartal. Antallet folk i arbeid steg med 12.000 fra mai til august, noe som er innenfor feilmarginen. Ifølge SSB er nå 2.653.000 personer i arbeid.

Fra august i fjor til august i år har antallet sysselsatte vært omtrent uendret. Ettersom befolkningen har økt i aldersgruppen 15 til 74 år, har sysselsettingsprosenten falt fra 68 til 67,4 prosent.

– Det grunnleggende problemet er at det ikke skapes nye jobber. Vi har en regjering som mangler handlekraft, og vi trenger ny politikk som møter situasjonen med konkrete tiltak framfor generelle skattekutt, sier Dag Terje Andersen.

SSB og Nav

SSBs ledighetstall er basert på AKU – Arbeidskraftundersøkelsen – og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. Arbeids- og velferdsetatens ledighetstall er på sin side antall registrerte arbeidsledige hos dem.

Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten, fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.

Forrige uke anslo Nav at det vil være 82.000 registrerte ledige i Norge ved utgangen av året. I sin forrige prognose fryktet Nav at tallet ville være 10.000 høyere. Nav tror dessuten at det om to år vil være 8.000 færre arbeidsledige enn i dag.