Snowden tapte saken mot Norge

Edward Snowden får ingen garanti mkot utlevering til USA hvis han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen. Les mer Lukk

Oslo tingrett har avvist Edward Snowdens søksmål mot Norge. Hvis han kommer til Norge risikerer han dermed å bli utlevert til USA.

Kort tid etter mandagens avgjørelse ble det klart at Snowdens norske hjelpere vil anke saken.

– Snowden viste hele verden informasjon som gjelder demokratiets og journalisters rammevilkår – og han avdekket en ulovlig overvåking som vi ikke var klar over. Vi føler derfor et samfunnsansvar for å forsvare Snowdens ytringsfrihet og støtter anken videre i rettssystemet, sier generalsekretær Arne Jensen i NR, leder Thomas Spence i NJ og generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i NP i en felles uttalelse.

Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund er glad for at kjennelsen blir anket. Organisasjonene er såkalt partshjelpere i saken som varsleren Edward Snowden har anlagt mot staten for at han skal kunne komme til Norge og motta ytringsfrihetsprisen Ossietzky-prisen for 2016.

Avviste søksmålet

Mandag avviste Oslo tingrett både hans sivile søksmål og dømte han også til å betale statens sakskostnader - 7000 kroner.

Snowden befinner seg for tiden i Russland og er ettersøkt av amerikanske myndigheter fordi han har bidratt til å offentliggjøre omfattende overvåkning.

I saken, som formelt var reist mot Justisdepartementet, hadde han påpekt at siktelsen i USA gjelder politiske lovbrudd.

Les også: Edward Snowden går til sak mot den norske staten

Den norske stat har vist til at det ennå ikke foreligger noen utleveringsbegjæring fra USA og at Snowden heller ikke befinner seg i Norge.

– Vi mener at retten ikke har vurdert Snowdens konkrete argumenter. Dette er en historisk unik varslersak. Domstolen bør derfor ikke, slik vi ser det, følge et generelt og formalistisk spor slik tingretten gjør. Det blir en for snever behandling i lys av sakens betydning, sier de tre presseorganisasjonene i en felles uttalelse.

– Dette er selvfølgelig en betent sak politisk. Men vi mener at retten nå har gjort det for enkelt for seg selv – og for de politiske myndighetene – når de avviser å behandle den, mener de.

– Unik varslersak

Oslo tingrett kom mandag frem til «at det ikke er adgang til å reise søksmål i sivilprosessuelle former for å få avklart om vilkårene for utlevering er tilstede».

Domstolen avviser derfor saken.

– Vi mener at retten ikke har vurdert Snowdens konkrete argumenter. Dette er en historisk unik varslersak. Domstolen bør derfor ikke, slik vi ser det, følge et generelt og formalistisk spor slik tingretten gjør. Det blir en for snever behandling i lys av sakens betydning.

– Vi mener det er viktig at vi i ettertid kan være stolte over hvordan saken ble behandlet av den norske rettsstaten, heter det i uttalelsen.

Les også: Medieorganisasjoner blir hjelpere i Snowdens sak mot den norske stat

Til høsten vil det også komme en film om Snowden. Og samtidig forbereder hans advokater en bønn til avtroppende president i USA, Barack Obama, om en benådning.