Ny norsk barnevernpraksis på trappene

Norge har ratifisert Haag 1996-konvensjonen som trer i kraft fra 1. juli. Regjeringen håper det vil bli et verktøy for å løse barnevernssaker der barnet har tilknytning til flere land på en mer harmonisk måte. Her barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

Oslo (NTB): Norge har ratifisert Haag 1996-konvensjonen som trer i kraft fra 1. juli. Regjeringen håper det vil bli et verktøy for å løse barnevernssaker der barnet har tilknytning til flere land på en mer harmonisk måte.

Implementeringen av konvensjonen innebærer ifølge Dagbladet blant annet at barn som blir tatt fra foreldrene i Norge, kan plasseres hos slektninger i utlandet fremfor i norsk fosterhjem.

I regjeringens forslag heter det at ratifikasjonen vil gi Norge «et nytt virkemiddel for å forebygge og løse internasjonale foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker – og kan legge til rette for mer langsiktige omsorgsløsninger for de aktuelle barna».

– Dersom et barn har besteforeldre eller tanter og onkler som kan ta seg av dem i et annet land, og de selv har en tilknytning til landet, vil det være en mulighet at familien i utlandet overtar omsorgen, sier barneminister Solveig Horne (Frp).

I forslaget heter det videre at en eventuell plassering i utlandet skal «være forsvarlig og til det enkelte barns beste. Barnets tilknytning til staten skal tillegges særlig vekt.»

En annen konsekvens er at utenlandske myndigheter kan begjære innsyn i saksdokumenter hos barnevernstjenesten. (©NTB)