Anundsen vurderer å la politiet få varsle eksternt

Politidirektør Odd Reidar Humlegård kommenterer rapporten om Monika-saken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Les mer Lukk

Systemet sviktet fundamentalt i Monika-saken. Nå vurderer justisministeren å la politifolk få varsle om kritiske forhold til andre enn sine ledere.

– Ja, det må være mulig å si ifra. Og i denne saken har ikke dette fungert etter hensikten, sier Anundsen til NTB.

Granskningsrapporten fra advokatfirmaet Wiersholm feller en knusende dom over ledelsen i Hordaland politidistrikts håndtering av Monika-saken. Varsleren Robin Schaefer, som slo alarm om det han mente var mangelfull etterforskning i saken, ble behandlet i strid med loven og utsatt for gjengjeldelse fra sin egen ledelse.

Nå vurderer Anundsen å opprette en ekstern varslingskanal for politiet, slik at varslere slipper trøbbel hvis de går nærmeste leder, slik dagens regler tilsier.

– Vi må nå se på andre måter å håndtere varslingssaker på. Utgangspunktet er at varsling skal skje i linje. Men kanskje fungerer en ekstern varslingskanal bedre for politiets del, sier han.

Les også: Notat viser hvorfor politiet holdt fast på selvmord i Monika-saken

Sjefer kan bli straffet

Hordaland politidistrikt har allerede fått skarp kritikk både av Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten for etterforskningen og politiarbeidet etter at Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i sitt hjem i Sund på Sotra 14. november 2011.

Dødsfallet ble henlagt som trolig selvmord etter ni måneder. I oktober i fjor ble morens tidligere samboer, en 32 år gammel voldsdømt litauer, pågrepet og siktet for drap etter lang tids kamp for å få gjenopptatt etterforskningen. 32-åringen nekter skyld i saken, som fremdeles er under etterforskning.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier han ser svært alvorlig på saken, som nå blir oversendt til Spesialenheten for politisaker for etterforskning. Han vil ikke utelukke at enkeltansatte kan bli straffeforfulgt, eller at saken vil få personalpolitiske konsekvenser for enkeltansatte.

– Det er påvist brudd på arbeidsmiljøloven. Nå er det Spesialenheten som må vurdere straffereaksjoner, sier Humlegård til NTB.

Tok ikke varsel alvorlig

Særlig får politimester Geir Gudmundsen kritikk. «Selv om han delegerte varselet til leder for retts- og påtalemyndigheten og andre underordnende, var politimesteren likevel løpende orientert og deltok i behandlingen av Schaefers varsel», fastslår rapporten.

Rapporten beskriver hvordan Schaefer opplevde å bli mistenkeliggjort, marginalisert og at han fryktet å miste jobben. Han ble til slutt ble sykemeldt. Gudmundsen blir særlig kritisert for ikke å ha tatt personlig kontakt med Schaefer i den situasjonen for å trygge ham.

Granskerne uttrykker også forbløffelse over at Gudmundsen ikke hadde brydd seg med å lese Schaefers bok «Monika-saken. Min historie- fra drapsetterforsker til varsler».

«Det er en illustrasjon av at politidistriktets øverste ledelse ikke tok varslet og oppfølgingen av dette på tilstrekkelig alvor, og heller ikke hadde nødvendig omsorg for Schaefer», mener advokatfirmaet.

– Ikke konge

Gudmundsen ba i februar i år om å bli overflyttet til Politidirektoratet så lenge granskingen pågikk. Nå fastslår Odd Reidar Humlegård at Gudmundsen ikke får komme tilbake i jobben som politimester.

Gudmundsens advokat John Christian Elden reagerer kraftig på uttalelsene.

– Det er ukjent for meg at politidirektør Humlegård er konge i Norge. Min klient Geir Gudmundsen er utnevnt av kongen og sitter inntil han selv eller kongen annet bestemmer, sier han til Dagbladet.