Foreslår nye aldersgrenser for film

Medietilsynet forslår nye aldersgrenser for filmer som vises på nett, TV eller kino. Her en scene fra filmen A Good Day to Die Hard. Les mer Lukk

Medietilsynet vil ha nye aldergrenser for film og foreslår seks alderskategorier.

Medietilsynet forslår nye aldersgrenser for filmer som vises på nett, TV eller kino.

Den nye aldersgrenseinndelingen tilsynet foreslår består av følgende inndeling:

Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.

Begrunnelsen er at disse aldersgrensene samsvarer best med utviklingstrinnene hos barn og unge. Blant annet mener tilsynet det er for stort sprang opp til den laveste grensen i dag, som er 7 år. Det samme gjelder dagens sprang mellom 11 og 15 år.

Loven vil gjelde for de viktigste plattformene for formidling av levende bilder: fjernsyn, audiovisuelle bestillingstjenester, fremvisning ved allmenn sammenkomst (inkludert kinovisning) og tilgjengeliggjøring av videogram, skriver Medietilsynet på sine nettsider tirsdag.

Medietilsynet tror ikke endringene vil bli problematiske, selv om de gamle grensene er godt innarbeidet.

– De fleste forbrukere er i dag vant til ulike grenser på ulike plattformer, heter det i uttalelsen.

Forslaget kommer fram i en høringsuttalelse til Kulturdepartementets utkast til ny lov om beskyttelse av mindreårige mot «skadelige bildeprogram».