Ledere frykter for helsa

Ledere frykter for helsa
I en ny undersøkelse svarer hver sjuende skoleleder at de er bekymret for at helsa svikter innen fem år. Dette er nesten dobbelt så mange som blant ledere generelt.

Totalt i hele undersøkelsen svarer nesten hver tiende leder at det er sannsynlig at helsetilstanden vil tvinge dem til å trappe ned. Det er i YS Arbeidslivsbarometer for 2012 at disse tallene kommer fram.

I undersøkelsen svarer 14,8 prosent av ledere som jobber i barnehage, skole og undervisning at det er ganske sannsynlig eller svært sannsynlig at helsetilstanden deres vil føre til at de må redusere sin arbeidsinnsats i løpet av de nærmeste fem årene.

I privat sektor svarer 16,6 prosent av lederne innen mediene, reklame, PR og informasjon det samme.

Best ut kommer ledere innen olje, gass og industri. Her svarer bare 6,1 prosent at de er bekymret for helsen sin. Totalt sett svarer 9,2 prosent av de spurte lederne at de er bekymret for at helsen svikter i løpet av de nærmeste fem årene.