Aps beste målinger på tolv år

Aps beste målinger på tolv år Les mer Lukk

To nye meningsmålinger forsterker inntrykket av solid framgang for Arbeiderpartiet etter terroren 22. juli. Både Høyre og Frp faller kraftig.

På den ene målingen, laget av Sentio for Dagens Næringsliv, får Ap den største oppslutningen på mer enn tolv år, med 39,1 prosent.

Målingen er basert på et utvalg på 1.000 personer og er gjennomført mellom 9. og 15. august. De har blitt spurt hvilket parti de ville ha stemt på hvis det hadde vært stortingsvalg i dag.

Aps oppslutning på 39,1 prosent innebærer en fremgang på hele 10,8 prosentpoeng fra forrige måling i juli.

Blant de andre partiene er det Høyre og Fremskrittspartiet som utmerker seg. Høyre faller 5,7 prosent til 22,2 prosent. Frp faller 5,1 prosentpoeng til 17,5 prosent.

Sosialistisk Venstreparti går tilbake 0,8 prosentpoeng til 6,2 prosent og Senterpartiet øker sin oppslutning med 0,4 prosentpoeng til 4,8 prosent.

Kristelig Folkeparti går fram 1,6 prosentpoeng til 5,8 prosent. Venstre faller 1,4 prosentpoeng til 3 prosent og blir pustet i nakken av Rødt, som går fram 0,7 prosentpoeng til 1,7 prosent.

Mer tilbake

I en annen måling, gjort av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), går Ap fram 7 prosentpoeng, til 38,5 prosent. Også i denne målingen er folk spurt om hva de ville stemt i et tenkt stortingsvalg.

Også her taper Høyre. Partiet går tilbake 2,6 prosentpoeng og får en oppslutning på 22,5 prosent.

Frp ender på 16,9 prosent, som er en tilbakegang på 3 prosentpoeng fra forrige måling.

Senterpartiet får 4,6 prosent, en nedgang på 1,4 prosentpoeng. Sosialistisk Venstreparti går fram 1,1 prosentpoeng til 6,4 prosent.

Kristelig Folkeparti går fram 0,1 prosentpoeng til 5 prosent. Venstre faller 1,5 prosentpoeng til 3,8 prosent. Venstre er dermed under sperregrensen for utjevningsmandater.

Rødt går fram 0,4 prosentpoeng til 2 prosent.

Sympati og sofa

Professor i statsvitenskap, valgforsker Bernt Aardal, tror økningen skyldes at Ap henter velgere blant hjemmesittere som har stemt på partiet før. Valgforskeren tror utslagene kanskje ville ha vært annerledes hvis spørsmålet gjaldt kommunevalg.

– Det ser ut til at sympatieffekten er betydelig, men det er et åpent spørsmål hvor sterkt dette vil slå ut ved det kommende valget. Kanskje vil vi få mindre utslag fordi det er kommunevalg, sier Aardal.

Han viser til at det i mange kommuner er bygdelister og andre partier enn de store partiene som dominerer. Men han tror sympatieffektens varighet blir forsterket fordi tilstrømningen til Ap først og fremst kommer fra partiets tidligere velgere. Det er likevel usikkert hvor lenge sympatibølgen vil vare, mener valgforskeren.

– Sympatien har åpenbart en politisk retning. Men det kan dukke opp ting som gjør at man blir minnet om de tingene som gjorde at man var misfornøyd. Det er ingen garantier for at dette vil vare, sier Aardal.

Saker på dagsorden

Nettopp det påpeker også Høyre-leder Erna Solberg og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen. Jensen tolker målingene som et utslag av den spesielle situasjonen landet er inne i.

– Misnøyen med landets helsepolitikk er ikke plutselig blitt borte. Statsminister Jens Stoltenberg har vært flink til å lede landet i sorg. Han er ikke like god til å lede andre prosesser, sier Jensen.Solberg tror folk er bevisste på at det er kommunevalg neste måned og at jobben da blir å snakke om saker som er viktige i kommunevalgkampen.

Les flere nyheter her