Eie eller leie

Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Bakgrunn og fakta

Les mer om leie eller eie

Når du skal kjøpe og senere selge en bolig pådrar du deg en del transaksjonskostnader. Det tar en viss tid før du tjener inn dette i form av forventet verdistigning på boligen.

Dette beregner kalkulatoren

Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å kjøpe fremfor å leie hvert år i 10 år fremover (regnet i dagens kroneverdi).

Den regner altså ut merverdien ved å kjøpe hvis du selger igjen etter ett, to, tre.. år. Er tallet negativt er det gunstigere å leie. Med det vi kan kalle nøkterne forutsetninger går det gjerne i null etter to år.

Kalkulatorforklaring

Se også «Sammenligning av eie og leie». Der tas det utgangspunkt i de forhåndsinnlagte tallene i denne kalkulatoren.

Kjøpesum er det du kjøper boligen for. Årlig verdistigning på bolig er den langsiktige forventede verdistigningen på boligen. Det er grunn til å forvente at boligprisene, på lang sikt, minst vil stige like mye som dette. Leiekostnad er månedlig leiekostnad for tilsvarende bolig. Rentekostnad/tapt renteinntekt er den rentekostnaden du har på lån/innskudd. Her skal du legge inn den langsiktige forventningen. Den må vi regne med er høyere enn dagens rente.

Kjøpsomkostninger
Her legger du inn eventuell dokumentavgift. I tillegg legger du inn andre kostnader i forbindelse med kjøpet. Du skal ikke legge inn eventuelle flytteutgifter fordi det får du enten du leier eller eier. Det er ekstra utgifter når du kjøper som skal legges inn her. Du skal heller ikke legge inn kostnader til oppussing og vedlikehold. Denne kostnaden skal gjenspeiles i prisen på boligen ved at budene tar hensyn til denne kostnaden.

Løpende utgifter per år
I en enebolig må du legge inn kostnader til vedlikehold for å holde boligen i samme stand. Ikke legg inn påkostninger som øker boligens verdi. I tillegg får du utgifter til kommunale avgifter, forsikring og evt eiendomsskatt.

Salgskostnader
Skal du selge via eiendomsmegler, må du legge inn meglerhonorar og kostnader til annonsering av boligen ol.

Nåverdi
Siden dette er tidsrekker blir tallene for totalkostnader gjort om til nåverdier, det vil si 2011-kroner. Inflasjonen har ganske så stor beydnig for resultat. Dette kan du lett sammenligne ved å sette inflasjonen til null, istedet for den forhåndsinnlagte på 2,5 prosent.

  
 
 Kjøpesum  
 Årlig verdistigning på bolig  
 Rentekostnad lån/tapt renteinntekt  
 Kjøpsomkostninger:  
 - Dokumentavgift  
 - Diverse andre kostnader  
 Løpende utgifter per år:  
 - Fellesutgifter/kommunale avgifter  
 - Nødvendig vedlikehold  
 - Forsikring innbo og evt bygning  
 - Eiendomsskatt  
 Salgskostnader:  
 - Meglerhonorar  
 - Annonsekostnader  
 Vekst i leieutgiftene  
 Inflasjon  
   
 Leiekost per mnd for tilsvarende bolig  
 Leien er da i prosent av kjøpesum:  
   
 Gevinst  
 Totalkostnad ved eie og leie Leie Eie ved å eie  
 Totalt etter 1 år  
 Totalt etter 2 år  
 Totalt etter 3 år  
 Totalt etter 4 år  
 Totalt etter 5 år  
 Totalt etter 6 år  
 Totalt etter 7 år  
 Totalt etter 8 år  
 Totalt etter 9 år  
 Totalt etter 10 år  
 
 Utvikling i boligpriser og leiepriser
 Bolig- Eie- Leie-  
 År pris kostnad pris  
 År 1  
 År 2  
 År 3  
 År 4  
 År 5  
 År 6  
 År 7  
 År 8  
 År 9  
 År 10  
   

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Bakgrunn og fakta

Les mer om leie eller eie

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden