Lavere inflasjon i eurosonen

Veksttakten i inflasjonen i eurosonen falt fra 2,1 prosent i juli til 2 prosent i august, i takt med nedgang i oljeprisene, viser tall fra Eurostat.

Den europeiske sentralbankens inflasjonsmål for de 19 landene i eurosonen er nær eller litt under 2 prosent.