Ny seriestruktur trer i kraft i 2017

Avtroppende president Yngve Hallén på talerstolen under fotballtinget lørdag. Les mer Lukk

Fotballtinget stemte for Troms FKs forslag om ny seriestruktur. Forbundsstyrets forslag ble nedstemt. Seriestrukturen trer i kraft fra 2017.

Endringen betyr at ingen lag fra 3. divisjon rykker opp denne sesongen, og antall avdelinger på hvert nivå i seriestrukturen for menn blir 1-1-2-6-24.

Som ventet var forslaget om endret seriestruktur det som skapte mest debatt på fotballtingets første dag. 21 representanter var på talerstolen for å si sin mening, og særlig i nord var det motstand mot å gjøre pyramiden så smal som forbundsstyret ønsket.

Styrets forslag var 18 avdelinger på nivå fem, men forslaget fra Troms på 24 avdelinger ble vedtatt.

Den største endringen er at det blir bare to avdelinger på nivå tre fra neste år.

Det betyr at lag 2-7 i hver 2.-divisjonsavdeling denne sesongen inngår i den nye ligaen på nivå tre, mens lag 8-14 i 2. divisjon denne sesongen blir degradert til Regionligaen på nivå fire. Den vil bestå av seks avdelinger.

Kan ikke rykke opp

2016-sesongen blir overgangsordningen. Lyn, som satser hardt på opprykk fra 3. divisjon, men ikke kan avansere opp et nivå som følge av den nye seriestrukturen, foreslo at seriestrukturen skulle innføres i 2018. Det forslaget ble ikke tatt opp til votering da forbundsstyrets forslag gikk gjennom med 120 stemmer mot 62.

Forbundsstyrets to andre forslag som omhandlet årlige valg av styremedlemmer samt grense på 12 år sammenhengende for tillitsverv i styre/komité/utvalg ble vedtatt.

Vedtaket om endring i forbundsstyrets sammensetning betyr at valgperiodene skal overlappe hverandre, slik at det velges fire medlemmer av forbundsstyret hvert år. Forbundsstyret består av president, to visepresidenter og fem styremedlemmer. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslaget om grense på 12 ås sammenhengende for tillitsverv ble vedtatt med 174 stemmer for og sju stemmer imot.

Tinget avsluttes søndag, blant annet med valg av ny president etter Yngve Hallén.