Stortingsdirektøren avviser at pendlerbolig-regler har vært uklare

Stortingets direktør Marianne Andreassen mener reglene for pendlerbolig har vært tydelige og at administrasjonen har gitt klar beskjed siden 2006 om at det er grensen på fire mil som gjelder. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

Administrasjonen på Stortinget har ment at regelverket for pendlerboliger har vært tydelig nok, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Andreassen har måttet tåle kritikk for hvordan administrasjonen har håndtert pendlerboligsakene. Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug sendte stortingsdirektøren en liste med 18 spørsmål, som Andreassen onsdag ettermiddag besvarte.

I brevet forsvarer Andreassen administrasjonens håndtering. Hun går i rette med tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansens forklaring.

– Jeg kan ikke se at administrasjonen i kommunikasjonen med Hansen har gitt uttrykk for noe annet enn det som er fast og innarbeidet praksis, nemlig at rett til pendlerleilighet forutsetter at representanten ikke disponerer bolig innenfor en grense på 40 kilometer fra Stortinget, skriver hun.

Fikk beskjed 15. november

Det var først 15. november at Eva Kristin Hansen informerte Andreassen om at hun disponerte en bolig i Nordre Follo i perioden 2014-2017, ifølge brevet.

– Hansen ble i denne samtalen orientert av meg om at det ikke var i tråd med regelverket, skriver hun.

Orienteringen fra Hansen kom dermed samme dag som saken sprakk i mediene etter at Adresseavisen publiserte sin avsløring om pendlerboligen.

Stortingsdirektøren skriver også at hun har vurdert det slik at administrasjonen ikke har hatt noe rettslig grunnlag for å iverksette reaksjoner overfor de representantene som har fått sin sak omtalt i mediene.

– Også forut for saken om Eva Kristin Hansens pendlerleilighet har dette vært kommunisert utad, sier stortingsdirektøren.

– Vært klare på reglene siden 2006

I brevet lister stortingsdirektøren også opp ulike versjoner av regelverket for pendlerboliger helt tilbake til 2002, og gjennom endringer i 2006, 2009, 2013 og 2017.

– Vi har siden 2006 vært klare på at man ikke har rett til pendlerbolig dersom man disponerer bolig innen 40-kilometersgrensen, selv om man er folkeregistrert lenger unna, skriver hun.

Andreassen innleder med at administrasjonens vurdering har vært at regelverket har vært tilstrekkelig tydelig.

– Vi har heller ikke tidligere oppfattet at det har vært gitt uttrykk for tvil blant representantene om forståelsen av regelverket, skriver hun, men tilføyer at hendelsene i høst viste at noen representanter opplevde regelverket som uklart. Derfor ble det satt ned et eksternt utvalg for å få klarhet i saken.

Legger ansvaret hos representantene

Stortingspresidenten understreker at ansvaret ligger hos stortingsrepresentantene.

– Det er representantene selv som må godtgjøre at de har behov for pendlerbolig i Oslo. De som har fått tildelt pendlerbolig, har også blitt bedt om å fylle ut en egenerklæring, der det blant annet fremgår at de må gi skriftlig beskjed til administrasjonen dersom det har skjedd permanente eller langvarige endringer i bostedsforhold på hjemstedet eller i Oslo.

– Dette har gitt en foranledning til for eksempel å opplyse om man disponerer en bolig innenfor 40-kilometersgrensen fra Stortinget, dersom det har skjedd endringer vedrørende dette, skriver hun.

Hansen står fast på sitt

Hansens advokat John Christian Elden opplyser til NTB at Eva Kristin Hansen står fast på sitt.

– Vi noterer at administrasjonen er klare på at det verken har vært aktuelt å anmelde eller kreve tilbake penger fra noen av dem som har hatt pendlerleiligheter, da vilkårene for det ikke er til stede, opplyser Elden.

– Når det gjelder den praksis administrasjonen hevder at foreligger i strid med ordlyden i reglene, er vi uenige. Ordlyden må gå foran og følges. Hansen fastholder for øvrig sitt brev fullt ut, opplyser han videre.