Støre mener Solberg «spiller ned» kritikken fra koronakommisjonen

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre mener statsminister Erna Solberg bagatelliserer koronakommisjonens funn. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at statsministeren forsøker å «spille ned» svakhetene ved pandemihåndteringen som kommer fram i Koronakommisjonens rapport.

– Inntrykket når jeg hører statsministeren, er at hun spiller ned mye av kritikken, mange av disse manglene og svakhetene, og jeg syns hun er lite ydmyk i forhold til mange av forslagene til tiltak, sa Støre i Stortinget etter statsministerens redegjørelse mandag.

– La meg derfor minne om hvor alvorlig kritikken faktisk er – og hvor mye av den som går direkte på regjeringen og regjeringssjefens ansvar, sa han videre.

Han gjentok flere av kommisjonens hovedpunkter i rapporten om håndteringen av coronapandemien i dens første fase. Blant annet at den norske beredskapsplanleggingen var mangelfull, at konsekvensene av pandemi var undervurdert, legemiddelberedskapen var for dårlig og at nedstengningen 12. mars 2020 var dårlig utredet og forberedt.

– Disse manglene og svakhetene beskrives i rapporten som alvorlige. Det er altså dette statsministeren har omtalt som «skjønnhetsfeil». Det er en oppsiktsvekkende ansvarsfraskrivelse fra en regjeringssjef som gikk til valg i 2013 på bedre beredskap og bedre samordning, sa Ap-lederen.

– Oppsiktsvekkende

Erna Solbergs coronaredegjørelse føyer seg inn i et mønster av bortforklaringer, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Regjeringen har vært svært uvillig til å erkjenne at det er tungtveiende kritikk i denne rapporten, sa Lysbakken etter at statsminister Erna Solberg (H) hadde holdt sin redegjørelse om koronakommisjonens rapport i Stortinget mandag.

– Det er oppsiktsvekkende at statsministeren ikke kommer med mer selvkritikk, sier han.

– Den manglende evnen til å erkjenne feil har blitt en gjenganger for denne regjeringen, føyde han til.

I likhet med de andre rødgrønne partiene påpekte han at Solberg selv hadde løftet beredskapen som fanesak før hun tiltrådte som statsminister i 2013.

I rapporten retter koronakommisjonen til dels skarp kritikk mot regjeringen for manglende beredskap.

– Regjeringen var uforberedt på pandemi, til tross for at det var regnet som en av de mest sannsynlige truslene. De hadde ikke øvd, hadde ingen plan, og hyllene var tomme, konstaterer Lysbakken.

– Ikke forberedt

Koronakommisjonens rapport er ikke bare alvorlig for beredskapen, men også pinlig for statsminister Erna Solberg, mener Senterpartiet.

– Paradokset er stort, for da Høyre gikk i regjering var det et viktig valgkampløfte å gjøre Norge bedre rustet til slike kriser, sa Senterpartiets Marit Arnstad i Stortinget etter at Solberg hadde holdt sin redegjørelse om koronakommisjonens rapport.

Hun viste til at Solberg erklærte at beredskapsarbeidet skulle styrkes og gjennomføringskraften økes da hennes regjering tiltrådte i 2013.

– Kommisjonen dokumenterer at disse løftene ikke er innfridd etter sju år og like mange beredskapsministre. Slik er koronakommisjonen ikke bare alvorlig for beredskapen, men også litt pinlig for statsministeren, sa Arnstad.

– Regjeringen var informert, men ikke forberedt på den pandemien som traff oss, konstaterte hun.