SV og Rødt krever handling i Mahad-saken:

– Hva skal egentlig denne mannen gjøre?

Mahad Abib Mahamud.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det bør være en smal sak for norske myndigheter å uttransportere Mahad Mahamud til Djibouti. 

– Hva skal egentlig denne mannen gjøre? Saken er tragikomisk, sier Moxnes til ABC Nyheter.

Han mener norske myndigheter bør ta grep umiddelbart.

– Hvis norske myndigheter er så sikre på at han er fra Djibouti, som de hevder at han er, bør det være en smal sak å uttransportere ham. Hvis det ikke går og Djibouti sier nei, bør han sendes til sitt reelle hjemland Somalia, som har ønsket å ta ham imot. Og hvis heller ikke det går, bør han få jobbe i Norge. Det er verken bra for ham eller samfunnet at han ikke får jobbe eller forsørge seg selv. Det er elendig politikk, sier Rødt-lederen videre.

– La meg være en skattebetaler

Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Onsdag oppfordret Mahad Mahamud norske myndigheter til å uttranportere ham til Djibouti.

– Jeg krever å ikke være en papirløs mann i Oslos gater. Jeg vil gå videre med livet mitt og enten være en del av samfunnet i Norge eller bli deportert til Djibouti. Hvis ikke ber jeg om å få lov til å reise hjem til Somalia. Tilværelsen jeg befinner meg i er svært belastende. La meg være en skattebetaler eller deporter meg til Djibouti, sa Mahamud til ABC Nyheter.

– Den norske stat har gjort ham statsløs. Han har ingen rett til å bo, leve eller jobbe i noe land. Han er fratt menneskerettighetene sine, og det er Norges ansvar, sier Moxnes.

Tapt i to rettsinstanser

Mahamud har i to rettsinstanser tapt kampen om sitt statsborgerskap.

Lagmannsretten konkluderte i likhet med Oslo tingrett at det var sannsynlig at Mahamud mot bedre vitende hadde gitt uriktige opplysninger om sin bakgrunn, noe som var avgjørende for at han fikk opphold og senere statsborgerskap.

«Endringer, motsigelser og troverdighetsbrister i forklaringene tilsa at påliteligheten av opplysningene var lav. Utvisningen er ikke uforholdsmessig, særlig i betraktning av at hele oppholdet her i landet var basert på feilaktig faktum», heter det blant annet i dommen.

Politiet hevder de aldri har hørt at Mahamud er villig til å returnere til Djibouti, mens advokat Arild Humlen hevder politiet er blitt orientert flere ganger.

– Tragisk sak

Saken får også SV-veteran Karin Andersen til å reagere.

– Jeg forstår hans fortvilelse og han ber selv om å bli sendt ut. Da får myndighetene gjøre det hvis de kan, sier Andersen.

Politiet opplyste til ABC Nyheter onsdag at «straffesaker på generelt grunnlag må være avgjort før uttransportering finner sted.»

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen.

Mahamud er siket for å ha avgitt falsk forklaring om sin identitet. Han er også siktet for ulovlig opphold og arbeid etter han fikk tilbakekallelse av statsborgerskapet.

Politiet viser til at Mahamud selv har plikt til å forlate Norge.

– Det er helt uforståelig at norske myndigheter ikke har undersøkt med myndighetene i Djibouti og heller ikke vil sjekke ut DNA om han de påstår er Mahads bror, faktisk er det, sier Andersen.

Utlendingsnemnda (UNE) har avslått å ta DNA-test av Mahamud og den påståtte broren for å avklare om de er brødre.

– Dette er en tragisk sak. Til sammenligning vil jo ingen i Norge kunne tape statsborgerskap som straff for terror, hvis du ikke har dobbelt statsborgerskap og handlingen ble begått før du var 18. Du kan straffes, men ikke med tap av statsborgerskapet. Det sier alt om urimeligheten i behandlingen.

Bakgrunn:Mahamud: – Jeg har falt mellom to stoler

Vil endre loven

SV, MDG og Rødt har i Stortinget fremmet forslag om foreldelsesfrister i tilbakekalling av statsborgerskap og krav om at ingen skal gjøres statsløse.

– Vi kan ikke fortsette å øke antallet folk i limbo i Norge. Ikke kan de dra, ikke kan de bli og ikke får de forsørge seg selv og gjøre nytte for seg, selv om de kan, sier Andersen.

– Det er elendig integreringspolitikk at folk må stampe rundt i frykt for å miste statsborgerskapet, sier Moxnes.

SE VIDEO: Statens advokat: Mahads historier gir ikke mening

Your browser doesn't support HTML5 video.

Statens advokat: Mahads historie gir ikke mening Les mer Lukk